Breda-Actief

advertisement
Bijlage Krachtenbundel: Persbericht training ‘Coach naar vrijwilligerswerk’ Breda
Breda, 17 augustus 2007
PERSBERICHT
Gratis training voor vrijwilligers van taalprojecten
Breda-Actief organiseert in het kader van het project Duizend en één Kracht een gratis
cursus voor vrijwilligers van taalprojecten. De cursus duurt drie dagdelen, namelijk:
vrijdagmiddag 7, 14 en 21 december. In deze training leert de vrijwilliger om de allochtone
vrouw die zij begeleidt te coachen naar activiteiten of naar vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die
allochtone vrouwen taalles geven of hen ondersteunen bij het kennismaken met de
Nederlandse cultuur, kunnen zich aanmelden voor de cursus.
Thema’s die behandeld worden tijdens de cursus ‘Coach naar vrijwilligerswerk’, zijn:
 Omgaan met een andere rol: van vrijwilliger naar coach
 Interculturele communicatie
 Mogelijkheden in het vrijwilligerswerk
 Motiveren en begeleiden van allochtone vrouwen naar vrijwilligerswerk
 Contact leggen met vrijwilligersorganisaties
 Omgaan met knelpunten
Geïnteresseerden kunnen zich voor maandag 3 december opgeven bij Corrie Marijnissen
via e-mail: [email protected] of telefoon: (076) 52 33 555. Of via www.bredaactief.nl Ga naar cursus en training en klik op deskundigheidsbevordering.
Duizend en één Kracht is een grootschalig project dat in zes grote steden van start is
gegaan. Breda is één van deze steden. Het doel van het project is een extra stimulans geven
aan allochtone vrouwen om vrijwilligerswerk te doen. Daarmee worden ze actief in de
samenleving en vergroten zij hun kans op betaald werk.
In Breda wordt het project gecoördineerd en uitgevoerd door Breda-Actief.
Samenwerkingspartners zijn: Gilde de Baronie, Humanitas, Rode Kruis, Stichting
Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk, Migrantenraad, P-team en Gemeente Breda. Het
project is een initiatief van de overheid.
Breda-Actief is het Servicepunt voor vrijwilligerswerk en sport. Inwoners van de
gemeente Breda, vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen kunnen bij ons terecht met
al hun vragen. Als Servicepunt stimuleren wij deelname aan vrijwilligerswerk en sport om
welzijn en gezondheid in Breda te bevorderen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Naam: Corrie Marijnissen
E-mail: [email protected]
Postadres Postbus 5675, 4801 EB Breda Bezoekadres Pasbaan 17, Breda
Telefoon 076-52 33 555 Fax 076-52 08 681 E-mail [email protected]
Site www.breda-actief.nl
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards