Motivatieformulier

advertisement
Motivatieformulier Cultuureducatie met Kwaliteit
Algemene gegevens
Naam school
Adres
Telefoonnummer
Algemeen mailadres school
Directeur
E-mailadres
Contactpersoon cultuurcoördinator
E-mailadres
Wat zijn komende vier jaren belangrijke onderwijsontwikkelingen op uw school?
Denk aan opbrengstgericht werken, 21 -eeuwse vaardigheden, het uitvoeren van betekenisvol
onderwijs door middel van projecten.
Hoe heeft cultuureducatie (kunsteducatie en erfgoededucatie) een plek binnen
bovengenoemde onderwijsontwikkelingen?
Denk aan creatief vermogen als anker voor de uitvoering van betekenisvol onderwijs, het
projectmatig werken met als uitgangspunt de inzet van cultuureducatie projecten, gebruik maken
van de culturele omgeving.
Hoe groot is de motivatie van het team voor deelname aan het programma en
waar uit zich dit in?
Denk aan: het team hecht waarde aan het versterken van creatief vermogen van de leerkrachten en
de leerlingen, het team onderkent het belang van het inzetten van de culturele omgeving en
erfgoed in het onderwijs.
In hoeverre is er draagvlak bij het team, de ICC’er en de directeur om deel te
nemen aan het programma Cultuur Educatie met Kwaliteit?
Denk aan inhoudelijke motivatie, investering in tijd.
Wat verwacht u van Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en andere partners
aan het programma?
Denk aan teamtrainingen, co-teaching, werkgroep begeleiding, ondersteuning visievorming,
individuele begeleiding, workshops / trainen van vaardigheden.
Wat kunnen belemmeringen zijn bij deelname aan het programma?
Denk aan veranderingen in samenstelling van het team, invoeren nieuwe methodes, fusieplannen.
Het programma kent twee hoofdrichtingen. Welke richting kiest u en waarom?

Scholen in Talenten: focus op talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering van
leerkrachten op zelf te kiezen kunstdisciplines en erfgoed

Cultuur in het hart van onderwijs: focus op hoe kunst- en erfgoededucatie bij kunnen
dragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs op jullie school, o.a. door vak
verbinding.
Opmerkingen
Wilt u dit formulier ingevuld mailen naar: [email protected]
Download