De sector van de Belgische pleziervaart blijft gestaag groeien

advertisement
Persbericht
Datum: 20 februari 2015
Onderwerp : De sector van de Belgische pleziervaart blijft gestaag groeien
De pleziervaart in België staat jaarlijks in de maand februari in de kijker tijdens de
Belgian Boat Show in Gent. Deze sector kende de laatste jaren een gestage groei.
We spreken over immatriculaties als het gaat om pleziervaartuigen die op de
binnenwateren zullen varen.
(http://www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/immatriculatie/)
De vlaggenbrieven zijn dan weer bedoeld voor die pleziervaartuigen die op volle zee
varen, vreemde wateren en Belgische zeewateren (bv. De havens, benedenZeeschelde, …).
(http://www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/vlaggenbrief/)
Jaarlijks komen er tussen de 700 en de 800 boten bij die onder Belgische vlag mogen
varen. Deze vlaggenbrieven moeten iedere vijf jaar vervangen worden. De cijfers voor
de jaarlijkse uitgave van deze vlaggenbrieven blijven redelijk stabiel en het zijn vooral
niet-Belgen die voor een significante stijging zorgen.
Het aantal immatriculaties van boten die op de binnenwateren varen zijn dan weer
enigszins afgenomen, vooral als het gaat om buitenlandse eigenaars.
De laatste jaren toonden zowat alle indicatoren voor de pleziervaart een lichte groei.
Jacqueline Galant en Bart Tommelein, regeringsleden bevoegd voor deze materie: “We
ondersteunen absoluut de positieve trend aangezien de pleziervaartsector een belangrijke
recreatieve en economische meerwaarde heeft in ons land. We willen er deze legislatuur voor
zorgen dat de procedures daarom efficiënt en performant verlopen.”
We bespreken er hier drie: het aantal immatriculaties van vaartuigen, het totale aantal
vlaggenbrieven in omloop en het aantal afgeleverde vlaggenbrieven:
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be

Immatriculaties van vaartuigen
Immatriculaties / jaar
(vaart op binnenwateren)
(blijvend geldig)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2010
2011
2012
Niet Belgen
2013
Belgen
2014
Bron: FOD Mobiliteit
Maritiem Vervoer
De meest opvallende vaststelling bij deze grafiek is de sterke daling van het aantal
immatriculaties van vaartuigen door niet-Belgen (- 80% ten opzichte van 2013). Dit heeft alles
te maken met een wijziging in de wetgeving begin 2014 waardoor een band gevraagd werd
met België vooraleer tot immatriculatie kon overgegaan worden.
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be

Vlaggenbrieven voor vaartuigen op zee
Vlaggenbrieven uitgegeven / jaar
(voor vaart op zee)
(elke 5 jaar te hernieuwen)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010
2011
2012
Niet Belgen
Belgen
2013
2014
Bron: FOD Mobiliteit
Maritiem Vervoer
Voor deze categorie zien we de laatste jaren ook een lichte stijging. Voor de Belgen valt er
sinds 2010 geen groot verschil te noteren, maar het zijn vooral de buitenlandse aanvragen
voor deze vlaggenbrieven die blijven stijgen (van 1804 in 2010 naar 2908 in 2014, + 61%).
De kostprijs voor deze documenten is in België lager dan in veel andere landen in de
Europese Unie, hetgeen de populariteit zou kunnen verklaren.
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be

Vlaggenbrieven in omloop
Vlaggenbrieven in omloop
Bron: FOD Mobiliteit
Maritiem Vervoer
30000
25000
20000
15000
10000
5000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Na de sterke stijging in het begin van deze eeuw is de exponentiële groei enigszins
getemperd, maar toch komen er jaar na jaar meer vlaggenbrieven in omloop (tussen 2007 en
2010 : +20%, tussen 2010 en 2014 : + 8,5%).
Meer info:
Thomas DE SPIEGELAERE – Woordvoerder NL
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangsstraat 56
1210 BRUSSEL
GSM: 0485/195963
E-mail: [email protected]
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards