fraude met tachografen

advertisement
Persbericht
Datum: 24 september 2014
Onderwerp : Het verkeer vlotter maken... Herinner je het ritsprincipe!
Het begin van het schooljaar betekent ook een toename van het verkeer, met files en
opstoppingen tot gevolg.Om het verkeer vlot te laten doorstromen en de files te
verminderen is er sinds 1 maart 2014 een nieuwe verkeersregel van toepassing: Het
ritsen! Bij het naderen van werken of bij een vermindering van het aantal rijstroken zijn
de bestuurders voortaan verplicht voertuigen te laten invoegen.
Dit eenvoudige principe, dat door de meest hoffelijke bestuurders al wordt toegepast,
zal helpen om de wegen te ontlasten.
Al sinds 1 maart 2014 is het ritsprincipe een verplichte gedragsregel, toe te passen op
plaatsen waar een rijstrook wordt onderbroken (ongeval, werken) of eindigt. Bij het naderen
van werken of bij een vermindering van het aantal rijstroken, zijn de bestuurders met andere
woorden verplicht om voertuigen te laten invoegen.
In dergelijke gevallen en bij sterk vertraagd verkeer voegen de bestuurders in vlak voor de
wegversmalling. Op die manier wordt de capaciteit van de rijstroken ten volle benut en
verloopt het verkeer aanzienlijk vlotter. De algemene regel geldt op alle wegen met minstens
twee rijstroken in dezelfde richting en voor elk type voertuig (vrachtwagens, bestelwagens,
slepen, motoren ).
Opgelet: deze regel moet niet worden aangeduid door een verkeersbord om van toepassing
te zijn!
Ritsen, wie begint?
De bestuurder op de vrije rijstrook moet als eerste één invoegende bestuurder voor laten.
Daarna doen de achteropkomende bestuurders op de vrije rijstrook om beurten hetzelfde.
Wanneer het rijden op zowel de linker- als de rechterrijstrook wordt verhinderd, moet eerst
voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één
bestuurder op de linker rijstrook. Dit betekent dat de bestuurder die zich op de vrije rijstrook
bevindt twee voertuigen moet laten invoegen, eerst het voertuig dat van rechts komt en dan
het voertuig dat van links komt
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
Meer info:
Thomas DE SPIEGELAERE – Woordvoerder NL
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangsstraat 56
1210 BRUSSEL
GSM: 0485/195963
E-mail: [email protected]
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards