70,7 miljoen euro Europese subsidies voor

advertisement
Persbericht
Datum: 1 juli 2015
Onderwerp : 70,7 miljoen euro Europese subsidies voor modernisering en beveiliging
van het Belgische spoor
De Europese Commissie heeft 70,7 miljoen euro subsidies toegekend aan projecten die
de kwaliteit van de infrastructuur en de diensten van de spoorwegen in ons land
verbeteren. Dankzij deze financiële steun, via het Europese programma “Connecting
Europe Facility – Transport”, wordt de modernisering en de beveiliging van het
Belgische spoor actief verdergezet.
De FOD Mobiliteit en Vervoer steunt al verschillende jaren actief de Belgische
ondernemingen die subsidieaanvragen indienen. Zo werd in 2013 meer dan 50 miljoen
euro toegekend voor de uitvoering van grote infrastructuurwerken op het Belgische
spoorwegnetwerk. In 2014 werd 7 miljoen euro toegekend voor de uitrusting met ETCS
van het rollend materieel in België.
Op 29 juni 2015 heeft de Europese Commissie de subsidies toegekend in het kader van
“Connecting Europe Facility – Transport”. Dit programma heeft als doel flessenhalzen in het
trans-Europees vervoersnetwerk weg te werken en de ontbrekende schakels in dit netwerk te
bouwen. Het promoot de ontwikkeling van naadloze transportketens voor passagiers en
goederen om op die manier de vlotte werking van de Europese interne markt te garanderen.
Om van Europese financiële steun te kunnen genieten, moeten de kandidaten reageren op
de projectoproepen (Calls for proposals) die de Europese Commissie – ongeveer één maal
per jaar – uitschrijft. In het kader van de laatste oproep werden 14 Belgische
spoorwegprojecten door de FOD Mobiliteit en Vervoer gevalideerd. Daarnaast werden 8
internationale spoorwegprojecten met een directe Belgische betrokkenheid ook door de FOD
Mobiliteit en Vervoer ondersteund.
Na de evaluatieronde, die rekening houdt met de beperkte middelen van de Europese
Commissie, werden uiteindelijk 11 projecten weerhouden, goed voor een totaal van 70,7
miljoen euro.
Mevrouw Galant, Minister van Mobiliteit: “Ik ben zeer tevreden met het nieuws dat 11
spoorwegprojecten subsidies zullen krijgen van de Europese Commissie in het ‘Connecting
Europe Facility Transport’-programma. Al deze projecten gaan een verdere modal shift en
een duurzamere mobiliteit mogelijk maken. Ik ben blij dat de Belgische inspanningen om
kwalitatieve dossiers in te dienen beloond worden en ik wens dan ook iedereen te danken
die dit mogelijk heeft gemaakt.”
Rekening houdend met de sterke concurrentie tussen de verschillende projecten, is dit een
goed resultaat.
De belangrijkste projecten die weerhouden zijn, zijn de volgende:
-
verbetering van het spoorweggedeelte aan de grensovergang België – Luxemburg
(35.552.000 euro)
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
-
uitrol van het Europese veiligheidssysteem ETCS niveau 1 op de sectie Ans –
Angleur (2.367.500 euro)
voorbereidende studies en werken voor de uitrol van het Europese
veiligheidssysteem ETCS niveau 2 op het Belgische spoornet (15.348.900 euro)
het project “Low noize freight transport solution” om de geluidshinder van de wagons
van twee filialen van de NMBS te verminderen
In het document projecten – subsidies – CEF – 2015 vindt u meer informatie over de
verschillende projecten.
Dit resultaat is het gevolg van een goede en nauwe samenwerking tussen de Belgische
transportondernemingen en de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hierdoor konden de indieners
dossiers van een hoge kwaliteit afleveren. Op deze manier haalt de Belgische overheid het
maximum uit de beschikbare middelen om de kwaliteit in het internationale transport te
verbeteren.
Meer info:
Veerle CUSTERS – Woordvoerder NL
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangsstraat 56
1210 BRUSSEL
GSM: 0484/662354
E-mail: [email protected]
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van
een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van
het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en
Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards