De gracht in met die Gouden Koets, en weg met de monarchie!

advertisement
Doorbraak.eu
Koloniale onderdanen komen
hun rijkdommen overhandigen
aan de vorstin.
De slavenafbeelding “Hulde der koloniën” op de buitenkant van de Gouden Koets moet
worden verwijderd. Daarvoor pleiten het SP-Kamerlid Harry van Bommel, het GroenLinksKamerlid Mariko Peters, de Landelijk Platform Slavernijverleden-voorzitter Barryl
Biekman, en de Comité Nederlandse Ereschulden-voorzitter Jeffry Pondaag. Smijt die
Gouden Koets dan ook maar meteen de gracht in en verdeel het gigantische vermogen van
Beatrix, de rijkste uitkeringsgerechtigde van Nederland, onder de armsten.
Een ander deel van het paneel.
“Het zijpaneel “Hulde der koloniën” roept bij ons grote weerstand op”, schrijven de critici. “Op dat
zijpaneel worden namelijk halfnaakte mannen en vrouwen afgebeeld die hun rijkdommen aanbieden
aan het koningshuis. In de koloniale tijd en de nadagen van de slavernij leek een dergelijke
afbeelding heel gewoon. Nu herinnert het ons aan een gruwelijke periode in de Nederlandse
geschiedenis. Nederland worstelt nog steeds met het koloniale verleden. Nabestaanden van de
Nederlandse massamoord in het Indonesische dorpje Rawagede vragen om genoegdoening door de
Nederlandse staat, maar die beroept zich op verjaring. Nazaten van tot slaven gemaakten op de
Antillen en in Suriname vragen excuses van de Nederlandse overheid, maar zien het enige
kennisinstituut over de Nederlandse slavernij, het NINSEE, met opheffing bedreigd. Kennelijk moet
de meest beschamende bladzijde van de Nederlandse geschiedenis uit het collectieve geheugen
worden verdrongen.” De auteurs doen ook een beroep op de koningin, die “wellicht” de regering een
duwtje in de goede richting zou kunnen geven door het paneel “de plaats te geven waar het
thuishoort: het Rijksmuseum”.
http://www.doorbraak.eu/de-gracht-in-met-die-gouden-koets-en-weg-met-de-monarchie/
1/2
Doorbraak.eu
Het hele racistische tafereel.
Het is waardevol dat dit pleidooi het debat over het koloniale verleden en de verwerking ervan weer
wat scherper stelt. Het laat ook zien hoe de Nederlandse monarchie onverbrekelijk verbonden is
geweest met de koloniale overheersing. Het koningshuis heeft enorm geprofiteerd van de
rijkdommen die in de Nederlandse koloniën bijeen werden geroofd, en van de slavenarbeid die daar
moest worden verricht.
Maar vanuit een anti-monarchistisch en anti-nationalistisch perspectief beschouwd is de actie van de
critici wat minder geslaagd. Hun pleidooi kan er hooguit toe leiden dat het blazoen van de
monarchie wordt opgepoetst en het positieve imago van het koningshuis er zelfs door wordt
versterkt. Het is daarentegen zaak om de monarchie in de kern aan te vallen, als symbool van het
Nederlandse nationalisme. Het koningshuis met zijn Oranje-propaganda dient de natie niet te
vertegenwoordigen, maar moet verdwijnen. Omdat ook het nationalisme van die roofstaat aan de
Noordzee moet verdwijnen.
Harry Westerink
http://www.doorbraak.eu/de-gracht-in-met-die-gouden-koets-en-weg-met-de-monarchie/
2/2
Download