1 Stappenplanles_ bronvragen (voorbeeld)

advertisement
Naam: ………..
Gebruik bron 1.
1. Leg met behulp van de bron uit dat het nationalisme als één van de oorzaken van de
Eerste Wereldoorlog kan worden beschouwd.
Bron 1
“Het is vandaag vijf jaar geleden dat door een keizerlijk bevel Bosnië en Hercegovina onder
de Habsburgse heerschappij kwamen. De Serven zullen nog vele jaren de pijn voelen die
hen toen werd aangedaan. (…) Het Servische volk dat zijn taak in het zuiden volbracht, keert
zich nu naar het noorden. Daar hoort men het klagen en huilen van de Servische broeders,
want daar is de galg opgericht. Servische soldaten leggen vandaag de belofte af dat zijn
tegen Oostenrijk-Hongarije zullen optreden, zoals zij met Gods hulp gedaan hebben tegen
de Turkse macht op de Balkan.”
Artikel uit een Servische krant, 1913
Antwoord:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
zoz
Gebruik bron 2.
Tijdens de Conferentie van Berlijn in 1885 kwamen vijftien Europese landen bijeen om
afspraken te maken over hun invloedssferen in Afrika.
2. Leg met behulp van de bron uit waarom Ferry’s opvattingen over koloniale politiek een
goed voorbeeld zijn van modern imperialisme.
Bron 2.
Koloniale politiek is een gevolg van de industriële revolutie. Voor rijke landen, waar veel
kapitaal aanwezig is en waar de industrie groeit, waar zelfs de landbouw gemechaniseerd
moet worden om te kunnen voortbestaan, is export van wezenlijk belang voor de algemene
welvaart. Bovendien wil ieder land zo veel mogelijk industrieën ontwikkelen en heeft het
daarvoor hupbronnen nodig. Door het verschijnen van de groeiende industriële landen zoals
de Verenigde Staten, Duitsland, Italië en Spanje, heeft Europa een weg ingeslagen van
onderlinge concurrentie die het niet meer kan verlaten. Zowel de vraag naar arbeid als de
omvang van kapitaalinvestering hangen af van de buitenlandse markten. De Europese
consumptiemarkt is verzadigd. Er moeten nieuwe consumptiemarkten in andere delen van
de wereld worden geschapen. Koloniale politiek is een onderdeel van de internationale
concurrentie.
De Franse President Ferry in 1884.
Antwoord:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Download