Dienend leidinggeven

advertisement
Om je te ondersteunen in dienend leidinggeven, ontwikkelde ik een meerdaags
programma: je kan een open opleiding volgen,
maar ik kom voor een kennismaking met het
programma ook graag, gratis en vrijblijvend
naar jouw organisatie. In 2017 worden er 4
opleidingen georganiseerd:
Initiatie Dienend Leidinggeven
• 9 en 16 maart – te Aalter – €500
• 6 en 13 oktober – te Landen – €500
MASTERCLASS Dienend Leidinggeven
Roeland Broeckaert
+32 486 40 77 96
[email protected]
www.roedelconsult.be
• Van dinsdag 9 mei 2017 om 10u t/m
woensdag 10 mei 2017 om 17u
• Van dinsdag 6 juni 2017 om 10u t/m
woensdag 7 juni 2017 om 17u
Geetbets – €1250
(Maaltijden, drank & 2 overnachtingen incl.)
• 28 en 29 september, 9 en 10 november
Aalter – €1000
Mail naar [email protected]
om je in te schrijven.
‘De leider van de toekomst is dienend en dienstbaar. Hij of zij is in de eerste plaats
trouw aan de missie van de organisatie. De eigen agenda is daaraan ondergeschikt.
Een leider die de missie van zijn organisatie “leeft”, vindt op natuurlijke wijze een
langetermijnkoers en -strategie. Roeland reikt met deze methode een duidelijk en
bruikbaar model aan en bewijst dat hij dicht bij de dagelijkse praktijk staat.’
— Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs,
zes keer verkozen tot Best Place To Work Belgium
Zeer enthousiaste lesgever! Theorie, oefeningen en filmpjes zorgen voor veel variatie.
Elk onderdeel wordt steeds ingepast in het stappenplan. Door deze terugkoppeling
blijft alles goed hangen.
— Nicolien Pollie, Universitair Ziekenhuis Gent
Dienend
leidinggeven
zacht voor mensen,
hard voor resultaten
EEN LEERTRAJECT DIENEND LEIDINGGEVEN.
IETS VOOR JOU?
Welke organisatie droomt niet van medewerkers in drive, zonder dat ze in overdrive
of zelfs burn-out gaan? In dit ervaringsgericht traject leer je dienend leidinggeven
zodat je het beste uit je mensen naar boven kan halen. Deze methode maakt de
verbinding tussen de behoeften van de medewerker en de resultaten van de
organisatie. Dienend Leiderschap beïnvloedt rechtstreeks de drie basisbehoeften
van de moderne professional: autonomie, binding en competentie.
Elke medewerker wil immers in bepaalde mate
zelf kunnen bepalen wat hij doet en hoe hij
iets doet, wil bijdragen aan iets dat in zijn
ogen zinvol is, en wil ergens goed in zijn en
ingezet worden op zijn talenten. Wanneer je
als leidinggevende deze drie elementaire
behoeften bij je mensen kan herkenenn en
invullen, krijg je medewerkers die met passie
en drive te werk gaan.
Hierna heb je een verhoogd bewustzijn over
jezelf, heb je je enkele effectieve mentale
modellen eigen gemaakt en spreek je een taal
die rust en inzicht brengt in jouw praktijk van
alledag.
HOE?
• De vorming is ervaringsgericht en spitst zich toe op jouw praktijk.
• Beknopte theorieblokken wisselen we af met interactieve oefeningen die
inspelen op je concrete werksituatie.
• De vaardigheden die nodig zijn om Dienend Leiding te geven worden
ingeoefend in een veilige context. De trainer speelt in op de verschillende
leerstijlen: ervaren, observeren, conceptualiseren en experimenteren.
• Je wordt uitgenodigd om uitdagende oefeningen te doen en cases
uit te werken.
• Om iedereen optimaal en actief te betrekken wordt er afgewisseld
tussen plenaire stukken en het werken in kleine groepjes en duo’s.
• Maximaal aantal deelnemers: 14
CURSUSMATERIAAL
Het boek ‘Dienend Leidingeven’ Zacht voor mensen, hard voor resultaten (Roeland
Broeckaert, 2016) vormt de basis voor deze training. Daarnaast worden een
werkboekje en handouts voorzien voor de training.
programma initiatie
dienend leidinggeven
VOOR WIE
• Experten de beweging van collega naar leidinggevende maakten
• Toekomstige leidinggevenden
• HRprofessionals met nieuwsgierigheid naar Dienend Leidinggeven
DAG 1: Hoe ga je om met je nieuwe rol in je team?
Hoe ga je om met jouw positie als leidinggevende in je team?
Voorstelling visie op leiderschap via het ABC-model.
Verkenning van de verschillende leiderschapsstijlen (situationeel leidinggeven)
a. Welke leiderschapsstijlen kunnen we onderscheiden?
b. Wat is de effectiviteit van de verschillende leiderschapsstijlen?
Verkenning van de eigen stijl van leidinggeven
Timemanagement
Sturen op output
DAG 2: Hoe maak je als leidinggevende maximaal verschil naar je collega's?
Hoe verwerf je een natuurlijk mandaat?
Hoe kan ik op een cocreatieve manier tot gedragen besluiten komen in team?
Hoe voer ik op een inspirerende manier functioeringsgesprekken?
Hoe ga ik coachend om met mij collega's?
Hoe leer ik oplossingsgericht coachen?
programma masterclass
dienend leidinggeven
VOOR WIE
• Leidinggevenden van alle niveaus, die hun leiderschap willen verdiepen
• Coördinatoren, directeurs, CEO's en managers
• HRprofessionals met nieuwsgierigheid naar Dienend Leidinggeven
DAG 1: “Hoe geef ik als manager maximale autonomie?”
De manager zorgt dat de medewerker genoeg ruimte krijgt om zijn job zo
autonoom mogelijk uit te voeren. Ook regisseert hij de activiteiten van het team
door zoveel mogelijk inefficiënties of belemmeringen weg te halen. Volgende
vragen komen o.a. aan bod: Wat is Dienend Leidinggeven? Wanneer ervaren we
drive in ons werk? Hoe leggen we vanuit onze visie een professionele meetlat?
Hoe geven we vertrouwen én zorgen we hierin voor onszelf? Hoe maken we
keuzes in hetgeen we zelf doen, inplannen, uitbesteden of schrappen? Hoe maak
je van je team een zelf organiserend team? .....
DAG 2: “Hoe word ik een prikkelende coach?”
De coach focust op competentie. Hij staat in voor een juiste rolverdeling op basis
van talenten. Hij heeft het lef om oplossingen te zoeken voor zaken die niet
ontwikkelbaar zijn bij de medewerker. Hij stimuleert reflectie in een veilig
leerklimaat. Volgende thema’s komen o.a. aan bod: Coaching gesitueerd tegenover de rol van leider en manager, verschillende gespreksmethodieken om
coachings-of functioneringsgesprekken te voeren, de basishouding van de
coach, paktijklabo coaching, ea..
DAG 3: “Hoe word ik een inspirerende leider?”
De leider focust op binding. Hij zorgt ervoor dat de organisatie de juiste richting
aan blijft houden en concretiseert die samen met de medewerkers in doelstellingen. Hij zorgt ervoor dat de relaties van medewerkers zo sterk mogelijk zijn en
ze zich verbonden voelen met elkaar en de organisatie. Volgende vragen komen
aan bod: Wat zijn jouw diepste drijfveren, jouw talenten, valkuilen en allergieën?
Hoe ontwikkel je vanuit zelfkennis persoonlijk leiderschap? Hoe creëer je naast
een visie op je werk ook een visie op medewerkers en leiderschap? Hoe beoordeel je leiderschap in jouw organisatie?
DAG 4: “There’s a crack in everything, that’s where the light comes in”.
De laatste dag worden de 3 rollen samengebracht in de dagdagelijkse praktijk.
Volgende vragen komen aan bod: Hoe organiseer je je als leidinggevende rond
de drive van je medewerkers? Hoe kan je op natuurlijke wijze confronteren,
uitdagen, inspireren, en ruimte laten voor gevoelens? Hoe breng je rust in een
situatie? Hoe zet je je hele organisatie in beweging? Hoe zet ik alles om in
een actieplan?
Download