CURRICULUM VITAE Rob de Wild (14 augustus 1956), Van

advertisement
CURRICULUM VITAE
Rob de Wild (14 augustus 1956), Van Culemborglaan 4, 3927DD Renswoude | T: 06 10662234 |
E: [email protected] | nl.linkedin.com/in/robdewild/
PROFIEL
”Denken in oplossingen, niet in problemen”.
Een gedreven financiële professional (RA), met ruime ervaring in accountancy, financial group
controlling in een project- en servicegerichte organisatie en algemeen management. Mijn kracht zit
in plannen en organiseren, continu verbeteren van processen, ICT-implementaties en regisseren van
de planning & control cyclus. Ik ben iemand die structuur aanbrengt en, iemand die de zaken regelt
en het voor elkaar brengt.
LOOPBAAN
2014 – heden Zelfstandig professional De Wild Interim in Finance
Interimopdrachten:
Augustus 2016: Controller a.i., diverse opdrachten (opstellen jaarrekening, interne rapportages,
aangiften vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting).
Juni 2015 – juni 2016: Manager Financiële Administratie en Bedrijfsvoering a.i. bij Stichting Meedoen
mogelijk maken (Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten). Opzetten/verbeteren
managementinformatiesysteem, cashflow managementsysteem, budgetten, personeelszaken,
adviseren Directie/Raad van Toezicht en opstellen jaarrekening (RJ650).
Nov–dec 2014 en mrt–aug 2015: Manager Planning a.i. bij PwC. Optimaliseren planningscyclus en
verzorgen managementrapportages en analyses m.b.v. Business Intelligence systemen (Metis).
Juni 2014 – juni 2015: Financieel Manager a.i. bij Thatcher & Aalderink B.V.. Structureren
administratie en opzetten managementinformatiesysteem.
1
2010 – 2014: Directeur bij Seres Accountants en Belastingadviseurs




Dagelijkse leiding (50 man). Verantwoordelijk voor aansturing van de interne organisatie;
Verbeteren rendement, door aanpassing werkmethodiek en procedures. Gerealiseerd in
2011;
Coördineren van implementatietrajecten ICT inzake Planning en Control, CRM, Fiscount
kwaliteitssysteem en Infine software;
Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een interne reorganisatie (gerealiseerd in 2013).
Belangrijkste werkervaring: leidinggeven aan professionals. Diverse implementaties van
ICT/verbeterprojecten. Op een zorgvuldige wijze communiceren met medewerkers op verschillende
niveaus in de organisatie.
1996 – 2010 Group controller bij SPIE Nederland B.V. (Franse SPIE SA)/ SAG Controlec B.V. (Duitse
multinational RWE)






Als plaatsvervangend CFO van Controlec, verantwoordelijk voor het financiële
informatiememorandum en de presentaties ten behoeve van de verkoop van Controlec
(2007);
Projectmanager implementatie Microsoft Business Solutions (Navision) en Dynamics AX voor
de financiële en projectenadministratie (succesvol ingevoerd);
Opstellen geconsolideerde jaarrekening van SPIE Nederland B.V. op basis van de nieuwe IFRS
richtlijnen (first time adoption IFRS);
Coördinatie en analyse van de maandelijkse groepsrapportages (Nederland, België, Duitsland
en Curaçao), consolidatie en het onderhouden van contacten met de (Duitse)
moedermaatschappij RWE;
Voorbereiden externe audit, controle onderhanden werk projecten, interne
doorberekeningen, kostprijscalculaties en controle salarisadministratie;
Projectmanager van organisatie brede projecten (o.m. Fast Close project en wijziging
waardering projecten naar Percentage of Completion methode. Deze projecten zijn binnen
de gestelde tijd afgerond.
Belangrijkste werkervaring: controlling activiteiten in een technische project- en servicegerichte
organisatie in een internationale omgeving (RWE Duitsland). Leidinggeven aan organisatie brede
projecten, due diligence en op directieniveau acteren tijdens het verkooptraject van de ControlecGroep.
1996 – 2009 Vicevoorzitter Stichting Pensioenfonds Controlec



Verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het pensioenfonds.
Opstellen jaarrekening en pensioenstaten DNB;
Na de overname door SPIE Nederland B.V. is de pensioenregeling van Controlec met
terugwerkende kracht van 1 januari 2009 ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Metaal & Techniek (PMT). In dit kader bestonden mijn werkzaamheden toen uit het
vergelijken van de verschillende pensioenregelingen, het voeren van onderhandelingen met
de werkgever over de overgang van pensioenrechten en het voorbereiden van een
collectieve waardeoverdracht van pensioenen en liquidatie van het pensioenfonds.
2
Belangrijkste werkervaring: overleg voeren over pensioenkwesties met directie, OR, actuaris,
deelnemersraad en DNB.
1984 – 1996 Accountant bij Steens & Partners Accountants en Adviseurs (Rotterdam)
Belangrijkste werkervaring: (eind)verantwoordelijk voor jaarrekeningcontroles en
samenstelopdrachten bij cliënten, leidinggeven aan verschillende controleteams. Opzetten en
presenteren cursussen Vaktechniek.
OPLEIDINGEN
1978-1988
1975-1978
Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIvRA: nu NBA).
Keuzevak: administratieve organisatie. Afgestudeerd in 1988.
Hogere Economische School (HEAO) te Rotterdam. Studierichting: bedrijfseconomie.
CURSUSSEN





Cursus Lean Accounting (NBA 2016).
Actualiteitencursussen (jaarlijks) op het gebied van externe verslaggeving, fiscale en sociale
wetgeving, pensioenen, waarderingen, fusies en overnames. Bijhouden van de jaarlijkse PEverplichting registeraccountants.
Opleiding RA/Belastingaccountant: vennootschaps-, inkomsten-, omzet-, overdrachts-,
schenk- en erfbelasting (RB 2013; opleiding gevolgd, geen examen).
Leidinggeven aan uw veranderende organisatie (SRA 2012).
Van operational naar management control audit (NIvRA 2009).
VAARDIGHEDEN
Taal:
Computer:
Nederlands (moedertaal), Engels (goed), Duits (redelijk)
MS Office, Consolidatie SAP, Navision, Microsoft Dynamics AX, Exact Globe, AFAS,
Infine, Alure, Metis (BI).
Zie voor meer informatie mijn LinkedIn profiel (nl.linkedin.com/in/robdewild/) of mijn website
(http://www.dewildinteriminfinance.nl).
3
Download