Normantwoorden en normering tussentoets (voorstel)

advertisement
Normantwoorden en normering tussentoets
(we delen 20 punten uit= 20 cursuspunten)
1
a.
- het kind hanteert een semantisch onderscheid tussen de twee categorieën
- het kind heeft een syntactisch onderscheid tussen de twee categorieën: de ene
groep werkwoorden komt steeds op de tweede positie in de zin; de andere
groep steeds zinsfinaal.
[3 punten]
b.
Deze ‘1’ betekent dat Matthijs in de eerste periode één finiete vorm, wellicht
meerder malen, heeft gebruikt (te weten: pak). En dat er in de volgende
periodes geen andere finiete vormen bij zijn gekomen.
[ 3 punten]
c.
Het belangrijkste verschil is dat C&M ervan uitgaan dat een verplaatsingsregel vanaf het vroegste stadium voor kinderen beschikbaar is die ze optioneel
toepassen, terwijl De Haan veronderstelt dat een dergelijke verplaatsingsregel
in de eerste stadia van taalverwerving afwezig is.
[3 punten]
d.
Nee, die staan een dergelijke interpretatie niet toe. In de data van C&M vinden
we finiete vormen in finale positie (der Teddy zu dick ist) en tevens vinden we
niet-hulpwerkwoordachtige elementen (zoals bau) op de tweede (eerste)
positie van de zin.
[3 punten]
e.
Het argument is dat sprekers van het Turks, een OV-taal, eveneens het
werkwoord op de tweede positie plaatsen. Als de plaatsing van het werkwoord
op de tweede positie door moedertaalsprekers van het Spaans en Portugees een
kwestie van ‘transfer’ was geweest, dan hadden we moeten zien dat de Turkse
sprekers die ‘fout’ níet begaan. Alternatieve verklaring die geboden wordt
is dat tweedetaalgebruikers zich zouden laten leiden door de volgorde in
‘neutral sentence types’. Die is i talen als het Duits (en het NL) met het
werkwoord op de tweede positie. Dat patroon wordt vervolgens
overgegeneraliseerd.
[3 punten]
2
a.
Die veronderstelling wordt gebaseerd op het feit dat alle zinnen waarin die
weglating optreedt een grammaticale eigenschap met elkaar delen: ze
beginnen allemaal met een werkwoord. Indien weglating verklaard zou
worden door uitsluitend performance- of andere factoren, zou je niet
verwachten dat de zinnen waarin die weglating heeft plaatsgevonden een
grammaticale eigenschap met elkaar delen.
[3 punten]
b.
Sturm veronderstelt geen lege elementen maar een enkelvoudig binair
vertakkende structuur in de twee-woordsfase:
VP
N
snoepjes
[2 punten]
V
eten
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards