Vragenlijst voor medewerkers

advertisement
Vragenlijst voor medewerkers
1. Algemene gegevens
1. Wat is uw leeftijd?
………… jaar
2. Wat is uw geslacht
man / vrouw
3. Bij wat voor organisatie/of op welke afdeling bent u werkzaam:





Bij een organisatie/op een afdeling voor vrijwillige thuishulp
Bij een organisatie/op een afdeling die buddyzorg verzorgt
Bij een organisatie/op een afdeling voor vriendendiensten
Bij een steunpunt mantelzorg
Anders, namelijk:………………………………………………………………………………………………………
4. Hoeveel uur per week werkt u?
………… uur per week
5. Sinds wanneer werkt u bij deze organisatie?
Jaar: …………
2. Informatie en communicatie naar u
Geheel
oneens
Oneens
Niet
oneens,
niet eens
Eens
Geheel
eens
Weet niet
/ n.v.t.
Om uw werk goed uit te kunnen voeren, is communicatie en informatie noodzakelijk.
Daarover gaan de volgende vragen.
6. De informatie en communicatie binnen deze
organisatie is goed
0
0
0
0
0
0
7. Het is mij duidelijk welke verwachtingen de
organisatie van mij heeft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9. Het is mij duidelijk wat mijn verantwoordelijkheden
zijn
0
0
0
0
0
0
10. Veranderingen binnen de organisatie worden
duidelijk uitgelegd
0
0
0
0
0
0
11. Ik ontvang tijdig de informatie die ik nodig heb om
mijn werk te kunnen doen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
8. Het is mij duidelijk wat mijn bevoegdheden zijn
12. Ik ben op de hoogte van het productaanbod van de
organisatie
Vragenlijst medewerkers, versie september 2011
3. Informatie en communicatie naar cliënten en vrijwilligers
Geheel
oneens
Oneens
Niet
oneens,
niet eens
Eens
Geheel
eens
Weet niet
/ n.v.t.
Onderstaande vragen gaan over hoe de organisatie cliënten en vrijwilligers informeert en
hoe er wordt gecommuniceerd naar cliënten.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16. Het productaanbod van deze organisatie sluit aan
bij de behoeften van cliënten
0
0
0
0
0
0
17. Ik sta achter het productaanbod (de
dienstverlening) van de organisatie
0
0
0
0
0
0
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
13. Vrijwilligers ontvangen tijdig de informatie die voor
hen van belang is om hun werk te kunnen doen
14. Cliënten ontvangen tijdig informatie die voor hen
van belang is
15. Mensen die contact zoeken met de organisatie
worden binnen afzienbare tijd geholpen
18. Zijn er dingen die u mist in het ondersteuningsaanbod / de werkwijze /
ondersteuning?........................................................................................................
...................................................................................................................
4. Ondersteuning en waardering vanuit de organisatie
Niet
oneens,
niet eens
Eens
Geheel
eens
Weet niet
/ n.v.t.
19. Ik voel mij voldoende ondersteund door de
organisatie bij het uitvoeren van mijn werk
20. Ik voel mij ondersteund door de organisatie
wanneer er problemen zijn
21. Ik voel mij door de organisatie gewaardeerd
22. Ik voel mij betrokken bij deze organisatie
23. Binnen deze organisatie zijn er voldoende
mogelijkheden om mijn deskundigheid te vergroten
via scholing
24. De organisatie stelt zich flexibel op tegenover mij,
bijvoorbeeld wanneer ik werkafspraken wil
verzetten
Oneens
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
Geheel
oneens
Onderstaande vragen hebben betrekking op de waardering die u vanuit de organisatie
krijgt voor uw werkzaamheden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vragenlijst medewerkers, versie september 2011
5. Werkklimaat en arbeidsomstandigheden
Geheel
oneens
Oneens
Niet
oneens,
niet eens
Eens
Geheel
eens
Weet niet
/ n.v.t.
Onderstaande vragen hebben betrekking op het werkklimaat en de
arbeidsomstandigheden.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32. Het is mij helder wat de mogelijkheden zijn om als
medewerker inspraak te hebben op het beleid
0
0
0
0
0
0
33. Ik ben tevreden over de wijze waarop mijn
functioneringsgesprek plaatsvond
0
0
0
0
0
0
34. Ik ben tevreden over de wijze waarop mijn
beoordelingsgesprek plaatsvond
0
0
0
0
0
0
35. Ik vind het werk wat ik doe over het algemeen
goed passen bij mijn niveau en vaardigheden
0
0
0
0
0
0
36. Ik ervaar voldoende mogelijkheden om mijzelf te
ontwikkelen
0
0
0
0
0
0
37. Ik ben tevreden over de variatie in mijn
werkzaamheden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
25. Ik ben tevreden over de werkbelasting
26. Ik ervaar problemen in de samenwerking met mijn
collega’s
27. De taakverdeling tussen betaalde medewerkers en
vrijwilligers is duidelijk
28. Binnen de afdeling/het team werken de vrijwilligers
en betaalde medewerkers op een prettige manier
samen
29. Over het algemeen ben ik tevreden over het
management
30. Ik ben tevreden over mijn salaris
31. Ik ben tevreden over de secundaire
arbeidsvoorwaarden (b.v. reiskosten,
vakantiedagen, etc.)
38. Ik ben tevreden over de verantwoordelijkheden die
ik draag
Vragenlijst medewerkers, versie september 2011
6. Resultaat
43. Ik voel me voldoende deskundig voor het werk dat
ik doe
Weet niet /
n.v.t.
42. Ik ben er trots op om bij deze organisatie te
werken
Geheel
eens
41. Ik ervaar voldoende uitdaging in mijn werk
Eens
40. Het werk bij deze organisatie geeft me het gevoel
iets goeds te doen
Niet
oneens,
niet eens
39. Ik heb plezier in mijn werk
Oneens
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
Geheel
oneens
Onderstaande vragen gaan over het resultaat wat u ervaart in het werk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Algehele tevredenheid
44. Geef met een rapportcijfer aan hoe tevreden u bent over de organisatie waar u
werkt:
(1 = zeer slecht, … , 10 = uitmuntend)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bedankt voor uw medewerking!
Vragenlijst medewerkers, versie september 2011
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards