Peiling OS Amsterdam 2028-2

advertisement
De gemeente Amsterdam denkt erover om zich kandidaat
te stellen de Olympische Spelen in Amsterdam 2028
organiseren. Hoe staat u daar tegenover?
Amsterdam
NL
Positief
40%
28%
Neutraal
14%
16%
Negatief
45%
53%
Weet niet/geen antwoord
1%
3%
Totaal
100%
100%
Amsterdam
Het houden van de Olympische Spelen in Amsterdam zal
per saldo de Amsterdammers meer opleveren dan kosten.
Eens
34%
Oneens
51%
Weet niet
15%
Totaal
100%
Amsterdam
Het houden van de Olympische Spelen in Amsterdam zal
uiteindelijk een forse verbetering betekenen van het
wegennet en het openbaar vervoer in en rond Amsterdam.
Eens
46%
Oneens
43%
Weet niet
11%
Totaal
100%
Amsterdam
Na de Olympische Spelen zullen er vele goed te gebruiken
sportaccommodaties in Amsterdam blijven staan.
Eens
62%
Oneens
26%
Weet niet
12%
Totaal
100%
Amsterdam
Na de Olympische Spelen zullen er vele
sportaccommodaties staan die amper meer gebruikt
worden.
Eens
52%
Oneens
40%
Weet niet
8%
Totaal
100%
Amsterdam
Ik zie op tegen de vele hinder die we in Amsterdam zullen
ervaren door de bouwwerken voor de Olympische Spelen.
Eens
57%
Oneens
40%
Weet niet
3%
Totaal
100%
Amsterdam
Een dergelijke activiteit is vooral leuk voor de bestuurders
van Amsterdam, maar niet voor de burgers.
Eens
45%
Oneens
51%
Weet niet
4%
Totaal
100%
Amsterdam
Als die Spelen in Amsterdam worden gehouden zou ik wel
als vrijwilliger willen meedoen.
Eens
28%
Oneens
63%
Weet niet
9%
Totaal
100%
Amsterdam
Amsterdam is volledig kansloos als men zich voor 2028
kandidaat stelt.
Eens
41%
Oneens
41%
Weet niet
18%
Totaal
100%
Amsterdam
Als die Spelen gehouden worden in Amsterdam zal de
gemeente Amsterdam nog jarenlang de financiële last
ervan dragen.
Eens
70%
Oneens
20%
Weet niet
10%
Totaal
100%
Amsterdam
Amsterdam is een te kleine stad om dergelijke grote
manifestaties te herbergen.
Eens
46%
Oneens
47%
Weet niet
7%
Totaal
100%
Amsterdam
Als het bestuur van Amsterdam dat zou willen dienen ze
eerst in Amsterdam hierover een referendum te houden.
Eens
56%
Oneens
39%
Weet niet
5%
Totaal
100%
Amsterdam
Amsterdam
Ik denk dat de bevolking van Amsterdam in meerderheid
tegen de kandidatuur voor de Spelen van 2028 is.
Eens
52%
Oneens
33%
Weet niet
15%
Totaal
100%
Amsterdam
Ik hoop dat de partij waarop ik tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen heb gestemd tegen de
kandidatuur van Amsterdam is voor de Olympische Spelen.
Stel dat er een referendum zou komen over deze mogelijke
kandidatuur, zou u dan voor of tegen het houden van de
Olympische Spelen in Amsterdam in 2028 zijn.
Eens
45%
Oneens
44%
Weet niet
11%
Totaal
100%
Amsterdam
NL
Voor
44%
35%
Tegen
49%
56%
Weet niet/geen antwoord
8%
10%
Totaal
100%
100%
Download