Klik hier voor deze enquête

advertisement
Enquête, Energiebesparing van ondernemers in de gemeente Emmen.
Mijn naam is Mila Arling, ik ben zestien jaar en havo 5 leerlinge aan het Hondsrug College te Emmen.
Ik maak een profielwerkstuk over energiebesparing bij ondernemers in de gemeente Emmen. In deze
enquête vraag ik u om uw medewerking, zodat ik kan onderzoeken hoeveel en op welke manier er in
de gemeente Emmen door ondernemers aan energiebesparing wordt gedaan.
1 Hoeveel medewerkers zijn binnen uw bedrijf werkzaam?
⃝ 0 – 10
⃝ 11 – 100
⃝ 101 – 500
⃝ Meer dan 500
2 In welke branche is uw bedrijf werkzaam?
⃝ Zorg
⃝ Transport
⃝ Techniek
⃝ Handel
⃝ Horeca
⃝ Dienstverlening
⃝ Anders nl. ………………………………………………………………………
3 Doet uw bedrijf aan energiebesparing?
⃝ Ja
⃝ Nee
(ga naar vraag 5)
⃝ Wij overwegen om aan energiebesparing te doen
Maak voor onderstaande vraag voor uw bedrijf een top 3 uit de mogelijkheden door voor de
mogelijkheden een 1 een 2 en een 3 te noteren.
4 Naar welke vormen van energiebesparing gaat uw voorkeur uit?
⃝ Led verlichting
⃝ Zonnepanelen
⃝ Warmtepompen
⃝ Mini windturbine
⃝ Isolatie
⃝ Passief (ver)bouwen
⃝ Anders nl. ………………………………………………………………………
5 Wat is voor uw bedrijf de reden om niet aan energiebesparing te doen?
(alleen beantwoorden wanneer u als bedrijf niet aan energiebesparing wilt doen)
⃝ Financiële ruimte
⃝ Onbekend met de besparingsmogelijkheden
⃝ Collectieve afspraken mbt energie inkoop
⃝ Anders nl. ………………………………………………………………………
6 Wat verstaat u onder energiebesparing?
⃝ Zelfde hoeveelheid energie blijven verbruiken maar dan ook met duurzame energie
⃝ Minder traditionele energie verbruiken maar dan zonder toevoeging van duurzame
energie
Maak voor onderstaande vraag voor uw bedrijf een top 3 uit de mogelijkheden door voor de
mogelijkheden een 1 een 2 en een 3 te noteren.
7 Door wie wordt u geïnformeerd mbt energiebesparingsmogelijkheden?
⃝ De provincie
⃝ De gemeente
⃝ Vereniging Parkmanagement Bargermeer
⃝ Energieleverancier
⃝ Media
⃝ Contacten bij andere bedrijven
8 De overheid wil het percentage duurzame energie laten groeien tot 14% in 2020
⃝ Dit haal ik als bedrijf zelfstandig
⃝ Dit haal ik als bedrijf door participatie in een duurzaam energiepark
⃝ Dit haal ik niet
De vragen 9, 10 en 11 zijn eens/oneens vragen.
Voor het antwoord aangeven of u eens of oneens bent met de stelling
9 Om regie te houden over de energielevering stappen we over van fossiele brandstoffen naar
duurzame energie
⃝ Eens
⃝ Oneens
10 Bedrijven moeten door de overheid aangemoedigd worden om duurzame energie te gebruiken
door verhoging van de belasting op traditionele energie
⃝ Eens
⃝ Oneens
11 Bedrijven moeten door de overheid aangemoedigd worden om duurzame energie te produceren
door subsidies op de aanschafprijs van de benodigde apparatuur
⃝ Eens
⃝ Oneens
Download