PowerPoint Presentation - Rotterdams Milieucentrum

advertisement
14 december 2011, Ronde Tafel
Energiebesparing Huurwoningen
Rotterdam Winterklaar
Woonlasten en
Energiezuinige woningen:
Is Rotterdam Winterklaar?
Jaap van Leeuwen,
Energieconsulent Woonbond
Beleid
Energieconvenant (okt. 2008) Woonbond,
Aedes, VROM/WWI
• Streven naar draagvlak en
lagere woonlasten
• Woonlastenwaarborg (afname
energie > toename huur op complexniveau)
• Energielabel B of minimaal 2 stappen
• 20% besparing gasverbruik in 2008-2018
Rotterdam:
• Rotterdam Climate Initiative (RCI)
• Programma Duurzaam (v.a. 2011)
Noodzaak Energiebesparing
• 54 % Nederlandse woningvoorraad
onvoldoende geïsoleerd
• Milieu en klimaat: 20 % extra besparing
op gasverbruik in 10 jaar tijd
• Verbetering comfort en binnenklimaat
• Gasprijs stijgt 7 % per jaar (incl. huidige
dip), verdubbelt elke 10 jaar
Gasprijsontwikkeling
Gasprijs excl. vastrecht
Levering incl BTW
REB (ecotax)
80
70
50
40
30
20
10
jaar
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
0
1975
prijs in eurocent per m3
60
Energielabel in het
Woningwaarderingstelsel (WWS)
Check uw label op:
www.ep-online.nl
Ventilatie principe
Ventilatie voor gezond wonen:
• Toevoer schone
lucht, zuurstof
• Afvoer vocht,
stof, e.d.
Woonlastenwaarborg (2009)
Een initiatief van
Woonbond en Aedes
Waarom eigenlijk?
Essentie:
• Huurverhoging lager dan gemiddelde
daling van energierekening.
• Toepassing op complexniveau
• Meten na 1 jaar en indien nodig correctie
Samenvatting
Energiebesparing hoog op de agenda:
• Prijsontwikkeling energie
• Zorgen om klimaatverandering
• Energielabel in WWS
• Verplicht bij nieuwe verhuring of verkoop
Maak woningen energiezuiniger én gezonder:
isolatie schil, efficiëntere ketels, ventilatie
Zorg dat woonlasten huurders dalen
Betrek huurders in vroeg stadium
Monitoring Energiebesparing
Stand van zaken (balans):
• Aantal woningen en gebruiksoppervlak
Labelverdeling G t/m A++
Penetratiegraad [dak-, vloer- en gevelisolatie, HR ketels,
stadsverwarming, dubbel/HR++ glas]
•
•
Jaarverslag:
• Behaalde labelstappen in een jaar
• Aantal maatregelen per type (5 soorten)
• Aantal verbeterde woningen
• Aantal woningen nieuwbouw
• Behaalde besparingen op m3 gas, kg CO2, Kwh, GJ, per
m2/jr en per woning/jr
Samenvatting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Corporatie
Aantal huurwoningen
Havensteder (PWS en ComWonen)
54.000
Woonstad Rotterdam
50.000
Woonbron
28.560
Vestia Groep
26.000
Maasdelta
17.000
Waterweg Wonen
14.000
Woonplus Schiedam
14.000
Qua Wonen
8.150
Woonvisie
8.100
SOR
8.000
Totaal:
228.000
Energiebeleid Havensteder (3 nov ’11)
Ambitie 2020:
• 80 % groene energielabels (nu 50 % A, B of C)
• 20 % CO2-reductie
• € 187,=/jaar besparing op woonlasten gemiddeld
Bestaande bouw:
• HR-ketels
• Dubbelglas
• Isoleren waar het kan
• Aansluiten bij p.o.
Nieuwbouw:
• EPC (volgens bouwbesluit) en restwarmte
• nieuwe energieconcepten
Woonstad
Woonstad heeft geen Energiebeleid
Praktisch resultaat in 2009:
• 2 % energiebesparing behaald door:
• vervanging VR naar HR ketels
• HR++glas
• extra isolatie
Ook:
• Inkoop groen stroom voor complexen
• Passief Bouwen Sleephellingstraat (ism B.A.M.)
• 140 woningen aansluiten op restwarmte NUON
• voorstel: benchmark Rotterdams corporaties
Woonbron
Ambitieus convenant 2008 – 2012
• 5.000 labelstappen/jaar en 3 % CO2 reductie per jaar
wordt helaas niet gehaald
• Steeds meer praktijkervaring met woningverbetering,
energiebesparing in projecten
• Woonlastenwaarborg en/of labelstap bijdrage
Doorstart 2012 - 2015 (beleid is nog in ontwikkeling):
• Realistisch ondernemingsplan per vestiging
• Aanpak p.o., mutatie, renovatie: focus op E, F, G
• Basis maatregelen en stads-/restwarmte
• Pragmatische huurverhogingsmethode toepassen
Vestia:
Position paper
2010- 2020:
30 % minder CO2 uitstoot
• nieuwbouw:
•
•
Geen gas, wel duurzame warmte
bestaande bouw:
•
•
•
Basis variant: dubbel glas zonder hvh
Hoge variant: min label D, 2 labelstappen met hvh
hvh = 50 % vd puntentoename nwe WWS
Mits:
•
•
•
•
70 % akkoord
Levensduur >= 10 jaar
investering in restant levensduur terugverdienen
Belofte!:
via jaarverslag jaarlijks verantwoording afleggen over de
behaalde, meetbare resultaten
Overige corporaties
Maasdelta: woonlastenwaarborg, veel projecten.
Waterweg Wonen: …
Woonplus: …
Qua Wonen: Hardheidsclausule.
Woonvisie: …
SOR: …
Ook woonlastenwaarborg (Rotterdam e.o.):
Wbv Hoek van Holland
Ressort Wonen (Rozenburg)
Download