Presentatie derde masterclass eHealth

advertisement
Gebruikersgerichte digitale zorg
Wat willen gebruikers zelf?
Marloes Martens
Projectleider
1
Gebruikers willen participeren
‘Het staat als een paal boven water dat je cliënten
en naasten laat participeren bij de ontwikkeling
van digitale zorg.’
- Cliënten en naasten willen participeren in zowel
de planning, ontwikkeling als de implementatie
van digitale zorgtoepassingen
2
Actieve participatie
- De kwaliteit gaat omhoog
- Ontwikkelaars krijgen inzicht in wat
aanpassingen nodig heeft en waarom
- Er wordt ervaringskennis ingebracht
- De kans op gebruik wordt vergroot
- De empowerment van mensen wordt
gestimuleerd
 Kortom meer zekerheid op aansluiting bij je
einddoelgroep
En door actieve participatie
‘Digitale zorg levert ook nog een bijdrage aan de
empowerment en zelfvertrouwen van mensen. Dat
is fantastisch joh. Je wordt eindelijk gezien en
gehoord als mens.’
‘Ik vind het erg leuk om kritisch naar teksten te
kijken. Dat zijn klusjes waarbij mijn perfectionisme
nu eens geen last is maar juist een voordeel, dus
laat maar komen.’
4
Maar………
- We hebben maar weinig mensen met
psychische klachten gesproken die ervaring
hebben opgedaan met participatie
5
Of heeft het te maken met…….
-
Stellen we wel de juiste vragen?
Zijn we niet te terughoudend?
Zijn cliënten en naasten daarin uniek?
Zijn cliënten en naasten wel op de juiste manier
benaderd?
- Op welk moment zijn ze benaderd?
6
Kortom
- Begin bij de gebruiker, dan is digitale zorg
dichterbij dan ooit!
7
Wat doet Grip op eHealth?
Visie
September ‘14
Boekje gebruikers
Oktober ‘14
Handen uit de mouwen
September ’14 – dec ‘15
8
Bruggetje (1)
9
Bruggetje (2)
‘Dan wordt je ook veel actiever en anders wacht je
maar steeds zo’n gesprek af en dan verwacht je
ook meer van de behandelaar. Ik verwacht heel
veel van de behandelaar, hij moet me handvatten
geven, terwijl ik het eigenlijk moet doen. Maar zo
ervaar ik het eigenlijk niet dat ik het moet doen.
Het is meer dat zij me dingen moeten brengen en
zij moeten zorgen dat ik het oppak. Het klinkt
misschien een beetje egoïstisch maar zo voelt het
wel.’
10
Volg ons
[email protected]
www.facebook.com/gripopeHealth
@GripopeHealth
http://www.platformggz.nl/lpggz/
project_vraagsturing
11
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards