Structuur Secundair Onderwijs STRUCTUUR VAN

advertisement
Structuur Secundair Onderwijs
Vervolgopleidingen
Derde graad
Se-n-Se
7e specialisatiejaar
6e leerjaar ASO
6e leerjaar TSO
6e leerjaar KSO
6e leerjaar BSO
5e leerjaar ASO
5e leerjaar TSO
5e leerjaar KSO
5e leerjaar BSO
Tweede graad
4e leerjaar ASO
4e leerjaar TSO
4e leerjaar KSO
4e leerjaar BSO
3e leerjaar ASO
3e leerjaar TSO
3e leerjaar KSO
3e leerjaar BSO
Eerste graad
2e leerjaar
BVL
1e leerjaar A
1e leerjaar B
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Leertijd
Deeltijds BSO
Se-n-Se
1° LEERJAAR A
Stedelijk en gemeentelijk onderwijs
GO! Onderwijs Vl.Gemeenschap
Vrij Onderwijs
Techniek
2
2
2
Godsdienst / Zedenleer
2
2
2
Nederlands
5
5
4
Frans
4
4
4
2
Engels
Wiskunde
4
5
4
Aardrijkskunde
2
2
2
Natuurwetenschappen
2
1
2
Geschiedenis
1
1
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
Muzikale opvoeding
1
1
1
Plastische opvoeding
2
1
2
GEMEENSCHAPPELIJK
27
28
27
KEUZEGEDEELTE
5
4
5
32
32
32
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
1ste leerjaar A: keuzegedeelte 4 of 5u





Algemene vakken
Beeldende vorming of kunstvakken
Klassieke talen (Latijn)
Sport
Technische vakken
 Combinaties:


Algemene vakken (2u of 3u) met klassieke talen (Latijn) (2u)
Algemene vakken (2u of 3u) met technische vakken (2u of 3u)
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Algemene vakken (“Moderne”)
 Uitbreiding algemene vakken
extra uren Nederlands, Frans, wiskunde, economie,
wetenschappelijk werk, P.O., L.O., M.O., studiekeuze,
…
 Heterogene groep van leerlingen
Doel: grondige beheersing van de basisvakken met oog op
theoretische richtingen (in ASO, TSO of KSO).
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Klassieke studiën (“Latijnse”)
 4/5u Latijn




Woordenschat (+/- 600 woorden)
Basisgrammatica (verbuigingen, vervoegingen)
Eenvoudige zinnen vertalen
Romeinse geschiedenis en cultuur
 minder uren Frans, wiskunde, Nederlands
en toch dezelfde leerstof
=> - hoger tempo in de klas + minder inoefening
- meer thuiswerk + zelfstandigheid
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Technische vakken (“Technische”)

2, 4 of 5u technologische opvoeding/activiteiten

Praktische vaardigheden inoefenen

Inhoud verschillend per school:
nijverheidstechnieken, handel, hotel, agrotechnieken,
studiekeuzeproject, …

Hetzelfde gemeenschappelijk gedeelte (als in “Latijn” en “Moderne”),
maar tempo en eisen zijn vaak aangepast aan de ‘minder theoretisch
gerichte’ leerling
==> Niveauverschillen in de verschillende technische richtingen!
Daarom: zinvol om ganse structuur van de school te bekijken
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
1° LEERJAAR B
Stedelijk en gemeentelijk onderwijs
GO! Onderwijs Vl.Gemeenschap
Vrij Onderwijs
Godsdienst / Zedenleer
2
2
2
Nederlands
4
5
5
Frans
1
2
1
Wiskunde
4
4
4
Natuurwetenschappen
2
2
2
Maatschappelijke vorming
3
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
3
Muzikale opvoeding
1
1
1
Plastische opvoeding
3
2
2
Techniek
6
6
5
GEMEENSCHAPPELIJK
28
28
27
KEUZEGEDEELTE
4
4
5
32
32
32
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
1ste leerjaar B




Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen
Aangepast tempo, aangepaste leerstof
kleine klasgroepen
Vooral doe-lessen:
al doende vaardigheden verwerven
Weinig huiswerk
Doel: succeservaringen opdoen
en positief zelfbeeld opbouwen
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
1ste leerjaar B: keuzegedeelte (4 of 5u)





Extra uren Nederlands, Wiskunde
Extra uren Frans
Extra uren Techniek (praktijk)
Sociale activiteit
ICT
Meestal door de school zelf bepaald
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
2e leerjaar A
Grootste gedeelte
Lessenrooster katholiek onderwjs
27u
Gemeenschappelijke basisvorming
Keuze
5 of 7u
Basisoptie
Totaal
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
32 of 34u
2e leerjaar: basisopties
Theoretisch gerichte
Praktisch gerichte
Artistieke vorming
Grieks-Latijn
Handel
Industriële wetenschappen
Latijn
Moderne wetenschappen
Rudolf Steinerpedagogie
Techniek – Wetenschappen
Topsport
Yeshiva
Agro- en biotechnieken
Ballet
Bouw- en houttechnieken
Creatie en vormgeving
Grafische communicatie / media
Hotel - voeding
Maritieme technieken
Mechanica – elektriciteit
Sociale en technische vorming
Textiel
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Het beroepsvoorbereidend leerjaar
Lessenrooster katholiek onderwjs
Gemeenschappelijke basisvorming
Met dezelfde doelstelling als 1B
Keuze: Beroepenvelden
14u
Totaal
32 of 34u
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Het beroepsvoorbereidend leerjaar
Beroepenvelden
Bouw (7)
Crea en techniek (14)
Decoratie (7)
Elektriciteit (7)
Haarzorg (7)
Hotel – bakkerij – slagerij (14)
Hout (7)
Kantoor en verkoop (7)
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Land- en tuinbouw (14)
Maritieme vorming (14)
Metaal (7)
Mode (7)
Nijverheid (14)
Rijn- en binnenvaart (7)
Textiel (7)
Verzorging – voeding (7)
ASO
TSO
KSO
BSO
2e leerjaar
BVL
1e leerjaar A
1ste leerjaar B
6e
leerjaar
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
5e leerjaar
BuO
ASO
BSO
AV
Enkel algemene vakken (theoretische vorming)
Weinig richtingen
Voorbereiding op hoger onderwijs
Vooral praktijk en beperkte algemene vorming
Bereidt voor op werken
TV
PV
KSO
TSO
Vooral algemene vakken en theorie over techniek/kunst
Voorbereiding op hoger onderwijs
Theorie en praktijk: “weten en doen”
Voorbereiding op tewerkstelling of hoger onderwijs
Vooral technische/kunst vakken en praktijk
Voorbereiding op tewerkstelling
Eerder beperkte doorstroming naar hoger onderwijs
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Derde graad
Se-n-Se
Se-n-Se
7e specialisatiejaar
6e leerjaar ASO
6e leerjaar TSO
6e leerjaar KSO
6e leerjaar BSO
5e leerjaar ASO
5e leerjaar TSO
5e leerjaar KSO
5e leerjaar BSO
Tweede graad
4e leerjaar ASO
4e leerjaar TSO
4e leerjaar KSO
4e leerjaar BSO
3e leerjaar ASO
3e leerjaar TSO
3e leerjaar KSO
3e leerjaar BSO
Eerste graad
2e leerjaar (met opties)
BVL
1e leerjaar A (met keuzemogelijkheden)
1e leerjaar B
STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Schoolloopbanen: begin
1e secundair
2e secundair
40
36
35
35
28
30
25
27
25
20
19
18
15
12
10
5
0
0
0
Latijn
Moderne
techn/kunst
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken
ALGEMENE INFORMATIE
1B / BVL
Deeltijds
Schoolloopbanen: aankomst
1e secundair
6e secundair
40
35
33
35
28 29
30
25
23
25
20
15
10
12
8
7
5
0
0
Latijn
MOD ASO
TSO/KSO
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken
ALGEMENE INFORMATIE
BSO
Deeltijds
Inhoud Infoavond
1.Studiekeuzebegeleiding in 6de leerjaar
2.Structuur van het Secundair Onderwijs
3. Algemene informatie
Leerplicht, studietoelagen, oriënteringsattesten
4. Informatie over scholenaanbod
5. Kiezen: waarmee rekening houden
Algemene informatie
CLB-Kempen
www.clb-kempen.be
Oriënteringsattesten
Hoger leerjaar
Ja
Ja, maar…
Neen
A-attest
B-attest
C-attest
= geslaagd
= geslaagd met clausulering
= niet geslaagd
Huidig leerjaar
ALGEMENE INFORMATIE
Leerplicht
Tot 18 jaar
 Voltijds of
 Deeltijds: Leertijd of Deeltijds BSO
Vanaf:
15 jaar (1e en 2e jaar secundair gevolgd)
16 jaar
ALGEMENE INFORMATIE
Studietoelage
 Formulieren via school of website
www.studietoelagen.be
 Aanvraag kan ook online gebeuren
 Meer info: gratis nummer 1700
ALGEMENE INFORMATIE
INFORMATIE OVER HET
SCHOLENAANBOD
STUDIEGIDS
Leidraad doorheen
het onderwijslandschap
ALGEMENE INFORMATIE
Informatie over scholenaanbod
Studiegids CLB-Kempen
www.clb-kempen.be
Gemeenschapsonderwijs regio Kempen
www.clbgokempen.be
Provincie Vlaams-Brabant
www.digiclb.be/scholengids
Provincie Limburg
http://www.vclblimburg.be
Opleidingsaanbod Vlaanderen
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod
ALGEMENE INFORMATIE
Onderwijskiezer
Meer informatie via
www.onderwijskiezer.be
ALGEMENE INFORMATIE
Kiezen
Waarmee rekening houden?
Kiezen: waarmee rekening houden?
Kenmerken van het KIND




Capaciteiten en talenten
Schoolse prestaties
Inzet
Belangstelling
Kenmerken van de RICHTING
KIEZEN
Kiezen: waarmee rekening houden?
Kenmerken van de SCHOOL




Aanbod richtingen
Pedagogisch beleid
Ligging – bereikbaarheid
Onderwijsnet
KIEZEN
keuze in de praktijk...
Studieverleden gezinsleden
Verwachtingspatroon ouders
Vriendengroep
Van ouders en kind
Opvattingen over beroepen en richtingen
Mannelijk-vrouwelijk / waardering
KIEZEN
Mogelijke gevaren bij het kiezen
 Bij te hoog mikken:
 Studievertraging
 Schoolmoeheid
 Faalangst
deeltijds
stoppen
 Bij te laag mikken:
 Verveling
 Schoolmoeheid
ALGEMENE INFORMATIE
Hoe de school bevragen?
Naast praktische overwegingen…





Afstand
Bereikbaarheid
Uren
Kosten
…
KIEZEN
Hoe de school bevragen?
… zijn er inhoudelijke overwegingen.
Wat met de leerlingbegeleiding?
 Beleid voor leerlingen met specifieke noden?
 Worden er inhaallessen georganiseerd?
 Hoe gebeurt de evaluatie?
Wat heeft de school nog te bieden?
 Vb. op vlak van sport, cultuurbeleving
Wat verwacht u van de school?
KIEZEN
Bedankt voor
jullie aandacht
www.clb-kempen.be
Download