pta-mt-transport-2016-2018

advertisement
PTA Profieldeel 4: Transport
Periode
Eindtermen: wat moet je kennen en
kunnen?
Leerweg: Basis/Kader
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?1
2
Herkansing
ja/nee?
Weging
Leerjaar
3/ 4
M&T P4.1
Een bedrijfsvoertuig veilig laden en lossen.
Een laadplan inclusief zekeringsplan maken.
De goederen laden, stuwen en zekeren volgens laadplan en hier
de juiste middelen voor kiezen en gebruiken.
De goederen lossen, documenten controleren en de goederen
klaarzetten voor inslag en de laadruimte/werkplek opruimen.
T/P1*
T-Ja
P-nee
2
Leerjaar
3/4
M&T P4.2
Een bedrijfsvoertuig vervoersklaar maken
en een technische rijklaar-controle
uitvoeren.
Technische rijklaar-controle uitvoeren ( oliepeil, verlichting en
banden ) en visuele controle van het voertuig uitvoeren. De
lading en bevestiging controleren.
Benodigde documenten controleren op aanwezigheid en inhoud.
T/P2*
T-Ja
P-Nee
2
Leerjaar
3/4
M&T P4.3
Een ritplanning en een routeplanning
maken (nationaal en internationaal ).
Een maken ritplanning en routeplanning maken door gebruik te
maken van een wegenkaart en een elektrisch routeprogramma
T/P3*
T-Ja
P-Nee
2
Berekening cijfer schoolexamen: ((T/P1 x 2) + (T/P2 x 2) + (T/P3 x 2))/ 6 = cijfer SE keuzevak.
*Toetsen worden op niveau aangeboden.
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.
1
Toets vorm
en code2
Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets.
Theoretisch / Praktisch
Download