Kybys ingenieurs en adviseurs Partner van Het Groene Woud

advertisement
Kybys ingenieurs en adviseurs
Partner van Het Groene Woud
Tussen de steden Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch ligt Nationaal Landschap Het Groene Woud.
Een van oudsher uniek kleinschalig landschap boordevol natuur, erfgoed en cultuur. Met een enorme
economische potentie, groen en circulair, en een bron van creativiteit en gemeenschapszin. Zeker ook
in combinatie met de steden. Een prettige streek om te wonen, te werken en te recreëren.
Een groot regionaal netwerk van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en
vrijwilligersorganisaties staat voor Het Groene Woud. Samen de schouders er onder om goede
initiatieven, van vooral burgers en ondernemers die bijdragen aan de kwaliteiten van deze streek,
verder te helpen.
Een partner van Het Groene Woud heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel staan. Omdat Het Groene Woud en haar doelen aanspreken en aansluiten bij de eigen
bedrijfscultuur en –filosofie, wil een partner zijn steentje daaraan bijdragen. Verder weg aan de visie en
ambities van Het Groene Woud, dichter bij aan het verfraaien van de directe leefomgeving van de
eigen vestiging. Voor de eigen onderneming, de eigen medewerkers en de eigen klanten.
Partners van Het Groene Woud zitten op de eerste rij. Zij worden geïnformeerd over ontwikkelingen
en projecten, worden uitgenodigd voor algemene netwerkontmoetingen en besloten partnercafés en
kunnen gebruik maken van de diensten van het Streekhuis. Het bedrijf ontvangt een schildje en een
certificaat, als zichtbare uiting van het ambassadeurschap, en wordt als partner vermeld op de site en
in de sociale media van Het Groene Woud.
Partners dragen uit en dragen bij. Een partner is ambassadeur van Het Groene Woud; deelt zijn
enthousiasme met zijn relaties in het eigen netwerk. Een partner helpt, vanuit de mogelijkheden van de
eigen onderneming, de doelen van Het Groene Woud te realiseren. Door de inbreng van kennis,
kunde, netwerk en/of middelen. Een partner van Het Groene Woud vermeldt het partnerschap (met de
daartoe behorende dienstverlening) ook op de eigen website, richting collega-bedrijven, personeel en
klanten.
Tevens hebben partners een streepje voor bij het gunnen van opdrachten onderling.
Specifiek bestaat het partnerschap van Het Groene Woud en Kybys, voor initiatieven op het gebied
van beheer en inrichting van de buitenruimte, uit:
0
0
0
0
0
het toetreden van Kybys tot Het Groene Woud als lid;
een aanbod van Kybys op de Werkplaats van Het Groene Woud (eerste adviesgesprek voor
initiatiefnemers gratis, globale haalbaarheidsscan gebaseerd op kengetallen en ervaring van
nieuwe initiatieven voor een vast tarief van € 500,- excl. BTW);
een gereduceerd tarief (15% korting) voor initiatiefnemers die via het Streekhuis, bij Kybys
ondersteuning vragen bij het opstellen of uitwerking van hun projectplan.
een donatie in het Streekfonds. Van elke opdracht die initiatiefnemers via het Streekhuis aan
Kybys verstrekken, wordt 5% van het gefactureerde bedrag door Kybys in het Streekfonds
gestort, met een minimum van € 750,- per jaar.
deze overeenkomst geldt voor de periode 1 mei 2016 tot en met 31 december 2020 en wordt
jaarlijks geëvalueerd (en zo nodig met wederzijds goedvinden bijgesteld of beëindigd met een
opzegtermijn van 3 maanden).
Bart van Pagée
Kybys
Yvo Kortmann
Het Groene Woud
Download