Presentatie leefbaarheid

advertisement
Leefbaarheid
Uitvoeringsprogramma
Leefbaarheid
‘Samen voor Het Groene Woud’
2014-2016
Anja Verweij, Bart van Nuland
3 Rollen binnen elke organisatie
1. Eigen rol naar de actieve burgers
Per organisatie sleutelpersoon als 1e contactpersoon voor
burger. Actieve doorverwijzing naar andere partners HGW
netwerk.
2. Interne organisatieontwikkeling
De sleutelpersoon ontwikkeld (mede) de interne organisatie
t.a.v. actief burgerschap (visie, beleid, interne afstemming)
3. Samenwerking
De sleutelpersoon deelt in HGW netwerk zijn kennis,
activiteiten, diensten & ervaring. Vragen rond cases (nav 1 of
2) worden ondersteund via intervisie.
Drie deelprogramma’s
Doel Streekhuis: meer projecten vanuit People
kant en daarmee meer evenwichtige, duurzame,
gebiedsontwikkeling van Het Groene Woud.
Door actieve burgers zo goed mogelijk te
faciliteren.
Drie onderdelen:
I
II
III
Ondersteuningsstructuur
Dienstenpakket
Kennis ontwikkelen en borgen
I. Ondersteuningsstructuur
Eigen rol naar burger en doorverwijzing
 Tot stand brengen van een ondersteuningsstructuur met bestaande partners (lagere
overheden) én nieuwe partners (banken, onderwijs,
steden, bedrijven, provinciale partijen BMF, IVN,
ZET, VKK, KNHM).
 Uitgaan van vraag actieve burger, desgewenst
actieve doorverwijzing naar andere partners.
II. Dienstenpakket Streekplein
Eigen aanbod naar burger, samenwerking
Uitgangspunt is om contacten en vragen vanuit live
bijeenkomsten te ondersteunen en verbreden via
online platform
1. Werkplaats (online)
Matchen van (proces)vragen van actieve burgers en
aanbod van partners en anderen (advies, menskracht,
ruimte, materiaal, donatie, lening)
II. Dienstenpakket
Samenwerking
2. Bijeenkomsten
(inhoudelijk, bestaande van partners en daarop
aanvullend via Streekhuis) bijvoorbeeld:
Welzijn Best-Oirschot: Beursvloer
Rabobank Hart van Brabant: De Uitdaging
ZET; dag mantelzorg/ zorg coöperaties
Streekhuis; Denk- en doedagen
II. Dienstenpakket
Samenwerking
3. Vormen van zelf-financiering
(bestaand aanbod van partners en daarop aanvullend
aanbod via Streekhuis) bijvoorbeeld:
 Zoals vanavond
III. Kennis
Organisatieontwikkeling
Kennis & ervaring
mbv Kennisplatform (instellingen onderwijs & onderzoek)
 Kennisdossiers
Per bijeenkomst, op site
 Inbrengen
Via oa studentenonderzoek en externe partners
 Delen & borgen
Delen en vasthouden ervaring initiatiefnemers
 Monitoren
Via jaarlijks onderzoek Universiteit Tilburg
Werkplaats
Het Groene Woud
www.werkplaatshetgroenewoud.com
• Profielen voor initiatiefnemers die op zoek zijn:
• Profielen voor partijen die iets aan te bieden hebben:
Kennis, Materiaal, financiering, locatie, menskracht
Profielen worden gematcht,
vergelijkbaar met een dating site
Download