MLG Gebiedsontwikkeling Partner van Het Groene Woud

advertisement
MLG Gebiedsontwikkeling
Partner van Het Groene Woud
Tussen de steden Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch ligt Nationaal Landschap Het Groene Woud.
Een van oudsher uniek kleinschalig landschap boordevol natuur, erfgoed en cultuur. Met een enorme
economische potentie, groen en circulair, en een bron van creativiteit en gemeenschapszin. Zeker ook
in combinatie met de steden. Een prettige streek om te wonen, te werken en te recreëren.
Een groot regionaal netwerk van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en
vrijwilligersorganisaties staat voor Het Groene Woud. Samen de schouders er onder om goede
initiatieven, van vooral burgers en ondernemers die bijdragen aan de kwaliteiten van deze streek,
verder te helpen.
Een Partner van Het Groene Woud heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel staan. Omdat Het Groene Woud en haar doelen aanspreken en aansluiten bij de eigen
bedrijfscultuur en –filosofie, wil een Partner zijn steentje daaraan bijdragen. Verder weg aan de visie en
ambities van Het Groene Woud, dichter bij aan het verfraaien van de directe leefomgeving van de
eigen vestiging. Voor de eigen onderneming, de eigen medewerkers en de eigen klanten.
Partners van Het Groene Woud zitten op de eerste rij. Zij worden geïnformeerd over ontwikkelingen
en projecten, worden uitgenodigd voor algemene netwerkontmoetingen en besloten Vrienden-cafés
en kunnen gebruik maken van de diensten van het Streekhuis. Het bedrijf ontvangt een schildje en een
certificaat, als zichtbare uiting van het ambassadeurschap, en wordt als Partner vermeld op de site en
in de sociale media van Het Groene Woud.
Partners dragen uit en dragen bij. Een Partner is ambassadeur van Het Groene Woud; deelt zijn
enthousiasme met zijn relaties in het eigen netwerk. Een Partner helpt, vanuit de mogelijkheden van de
eigen onderneming, de doelen van Het Groene Woud te realiseren. Door de inbreng van kennis,
kunde, netwerk en/of middelen. Een Partner van Het Groene Woud vermeldt het partnerschap (met de
daartoe behorende dienstverlening) ook op de eigen website , richting collega-bedrijven, personeel en
klanten.
Tevens hebben Partners een streepje voor bij het gunnen van opdrachten onderling.
MLG gelooft in diversiteit en samenwerking en richt zich op project- en procesmanagement in het
landelijk gebied. Zij prikkelen zichzelf en anderen om samen onze leefomgeving te verbeteren, voor
nu en voor morgen. En dat met veel plezier; ze hebben niet voor niets de bijnaam: MLG = Meer Lol
in Gebiedsontwikkeling (www.ml-g.nl). MLG zoekt altijd naar samenwerkingsmogelijkheden en gaat
daarbij uit van het gebied. Gaat voor praktisch resultaat en schuwt het niet om buiten de gebaande
paden te gaan! MLG is gevestigd in het hart van Het Groene Woud en draagt graag bij aan deze
groene leefomgeving.
De afspraken voor samenwerking met het Streekhuis zijn als volgt:
0 het toetreden tot de Coöperatie Het Groene Woud als lid;
0 Projectinitiatieven op weg helpen
MLG biedt aan om een dagdeel in de week werkzaam te zijn op Streekhuis het Groene Woud.
Vanaf deze plek wil MLG helpen projectinitiatieven verder te brengen. We willen kosteloos en
vrijblijvend assisteren om “het eerste zetje te geven”, mee te sparren over de mogelijke aanpak
of initiatiefnemers te koppelen aan de juiste contactpersoon bij bv Waterschap, Provincie of
Brabants landschap. We gaan er nu vanuit dat deze specifieke projectadvisering maximaal 2
uur per week zal bedragen. De rest van het dagdeel kan slim benut worden voor regulier werk.
Zodra er meer tijd gevraagd wordt of er concrete structurele projecten ontstaan, zullen we
nader bekijken hoe we hierin slim samenwerken.
0 Vergaderruimte op landgoed Velder
Succesvolle projecten vragen om goede afstemming. MLG heeft vanaf september 2016 de
beschikking over een aantal vergaderruimtes op landgoed Velder. Een prettige landelijk
gelegen locatie op ca 10 min rijden van het Streekhuis. Graag stellen we kosteloos een
vergaderruimte ter beschikking voor een dagdeel per week (uiteraard in overleg) aan
initiatiefnemers die verbonden zijn aan het Streekhuis Groene Woud.
0 Deze overeenkomst geldt voor de periode 1 september 2016 tot en met 31 december 2020 en
wordt jaarlijks geëvalueerd (en zo nodig met wederzijds goedvinden bijgesteld).
MLG Gebiedsontwikkeling
Het Groene Woud
J. Maas
Directeur
Drs. Y. Kortmann
Voorzitter
Download