Vooraanmelding Potentials

advertisement
Vooraanmelding Potentials
Beantwoord onderstaande vragen om een vooraanmelding te doen voor een Potentials project. Deze vooraanmelding is een verplichte stap voorafgaand aan een definitieve aanvraag. Tot ca 2 weken voor de
deadline (zie precieze datum op onze site), vóór 12 uur kun je dit formulier inleveren via [email protected]
Wij geven na ontvangst zo spoedig mogelijk feedback. Indien de vooraanmelding positief wordt beoordeeld,
ontvang je een uitnodiging om een definitieve aanvraag in te dienen.
Dit formulier is een enriched PDF en het beste te bewerken in Acrobat Reader.
De aanvrager
Organisatienaam
Rechtsvorm Kies een rechtsvorm
Inschrijvingsnummer KvK
Doelstelling en achtergrond organisatie/ bedrijf
Omschrijf in max 100 woorden
Website
Contactpersoon
Dhr/Mw Dhr
Voornaam
Tussenvoegsels Achternaam
Telefoon
E-mail
Het project
Titel van het project
Korte beschrijving van
het project
Startdatum projectperiode
Einddatum projectperiode
1|4
Maximaal 20 woorden
Waarom past jouw idee bij de doelstellingen van SIDN fonds? Overtuig ons in maximaal 200 woorden
Waarom moet jouw idee worden gerealiseerd? Voor wie is dat van belang?
Geef - indien van toepassing - een korte omschrijving van het probleem dat je wil oplossen/ de
situatie die je wil veranderen. Definieer de doelgroep waar je project op is gericht. Beschrijf wat
je tot nu toe hebt ondernomen om de behoefte aan jouw idee te onderzoeken. Onderbouw dit
eventueel met quotes van personen uit de doelgroep. Beschrijf in maximaal 250 woorden
Wat levert het project concreet op? Wanneer is het project geslaagd?
Indien jouw project een reactie is op een probleem of bestaande situatie; geef je visie op de
oplossing die jouw idee biedt. Geef aan welke aannames/vermoedens je al hebt onderzocht,
wat dat onderzoek heeft opgeleverd en welke aannames je nog gaat onderzoeken. Gebruik
maximaal 200 woorden.
2|4
In welke opzicht is jouw idee vernieuwend? En – indien van toepassing – op welke initiatieven/ ontwikkelingen
bouwt het voort?
Omschrijf in maximaal 200 woorden.
Wat is je visie op de toekomstige ontwikkeling en (financiële) duurzaamheid van het project?
Geef aan hoe het project in potentie doorontwikkeld en opgeschaald kan worden. Omschrijf in
maximaal 200 woorden.
Hoe ga je jouw project realiseren?
Beschrijf in maximaal 200 woorden.
3|4
Met wie ga je het project uitvoeren?
Geef aan hoe het team is samengesteld, welke personen en organisaties bijdragen aan jouw
project en wat hun rol is. Beschrijf daarnaast de toegevoegde waarde van het team als geheel.
Gebruik maximaal 200 woorden.
Het budget
Wat zijn de totale kosten? Indien er andere financiers zijn
aangeschreven, voor welke bedrag in totaal?
Gevraagde bijdrage van SIDN fonds 4|4
Totale kosten minus eventuele co-financiering
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards