leuke proeflessen om mee aan de slag te gaan

advertisement
MasterPeace
Creating peace.
Together.
SKILLZZ
Les 1
Vóór Skillzz is gedownload
In deze les wordt aandacht besteed aan wat Skillzz
is en hoe Skillzz ingezet wordt in de klas. Daarbij is
het van belang duidelijk te maken hoe het gebruikt
gaat worden en wat wordt verstaan onder talent.
Vragen:
• Wat is een talent?
• Kun jij een talent van jezelf noemen?
• Kun jij een talent van je buurman/vrouw noemen?
Inloggen met unieke groepscode
op www.skillzz.nl
Tijdlijn
Op
de
tijdlijn
kunnen
kinderen
aangeven
hoe
ze
zich
voelen;
talenten
van
zichzelf
en
groepsgenoten
zien
en
stellingen
van
de
docent
openen.
Opdracht: geef aan hoe
jij je voelt.
Mijn Skillzz
In Mijn Skillzz staan de
talenten die leerlingen
zichzelf hebben toegekend;
talenten die klasgenoten
aan een leerling hebben
gegeven en wie jou
een topper vindt.
Leerlingen kunnen talenten
erkennen met de knop
‘vind ik ook’. Ook
kunnen zij talenten beheren
(toevoegen/verwijderen).
Opdracht: benoem een talent van
jezelf.
Mijn Groep
Alle leerlingen staan hier
vermeld. Er kan op een
leerling geklikt worden,
waarna die leerling zijn
pagina zichtbaar wordt.
Leerlingen kunnen op
deze manier bij anderen
talenten/toppers
toevoegen. Docenten
kunnen talenten beheren.
Opdracht: benoem een
talent van jouw klasgenootje.
Skillzz in de
Wereld
Hier staan alle filmpjes
en stellingen die
docenten beschikbaar
hebben gesteld voor
leerlingen.
Opdracht: bekijk één van
de filmpjes en reageer.
SKILLZZ
Les 2
Hummingbird
Deze les staat in het teken van
‘verandering’. Het is van belang kinderen te
laten inzien dat een druppel water op een
gloeiende plaat niet betekent dat die druppel
geen verschil maakt. In het filmpje staat een
bos in brand. De dieren kijken toe, terwijl de
hummingbird in zijn eentje druppels water
verplaatst. Hoewel het vuur niet gedoofd
wordt, doet de hummingbird z’n uiterste best
er iets van te maken ‘I do the best I can’.
Case
Wangari Maathai (de vrouw in het filmpje) is
de eerste vrouw in oost en centraal Afrika met
een PHD titel en de eerste Afrikaanse vrouw
die een Nobelprijs voor de Vrede won. Ze is
het brein achter the Green Belt Movement, die
meer dan 90 miljoen bomen heeft geplant in
Kenia en andere Afrikaanse landen. Welke
(kleine) dingen kun jij bedenken om
verandering te veroorzaken?
Aan de slag
• Deel kinderen op in groepjes van 3 of 4.
• Laat deze groepjes een paar minuten praten over wat
zij verstaan onder veranderingen veroorzaken.
• Geef ieder groepje een schaalniveau waarop ze
verandering moeten maken (mondiaal, nationaal,
regionaal, lokaal). Fluister eventueel wat voorbeelden
in die relevant zijn. Voorbeelden: Hoe kunnen we
minder milieuvervuilend zijn? Hoe help ik vluchtelingen
in Nederland? Hoe zorg ik voor hulp aan
ouderen/zwakbegaafden?
• Laat ieder groepje z’n idee presenteren aan de klas
• Vraag iedereen een eigen idee in de app te plaatsen,
waarbij zij hun talent kunnen inzetten.
SKILLZZ
Les 3
Labels
Ieder mens is verschillend. We groeien op in
andere milieus, iedereen heeft een andere
huidskleur en mensen hebben hun eigen
karakter. In deze les worden verschillen
tussen mensen besproken, en de labels die
op hen worden geplakt. Het filmpje laat
mensen zien die zeggen dat ze niet ‘black’
of ‘white’ zijn, maar dat het een label is dat
wij mensen zelf gecreëerd hebben en ons
van elkaar scheiden.
Aan de slag
• Deel de groep op in 3 of 4 personen.
• Laat de kinderen kort bespreken wat voor labels er
zijn. Welke labels zien zij terug in hun dagelijks leven?
Is het fout om iemand zwart of wit te noemen, of is het
de kracht die achter deze termen wordt gezet?
• Vraag de leerlingen hoe problemen die voortkomen uit
mensen labelen kunnen worden getackeld
(discriminatie, racisme, pesten).
• Laat kinderen bepraten welke positieve rol labels
kunnen hebben. (Bijvoorbeeld: we kunnen iemands
karakter beschrijven zoals ‘vriendelijk’ of ‘sportief’ 
connectie naar complimenten maken)
• Vraag kinderen een talent in de app te plaatsen die
gelabeld kan worden.
Download