link voor een hand-out van Anne`s presentatie

advertisement
“Wet werk en zekerheid”
Wat gaat er 1 juli a.s. veranderen in het ontslagrecht….?
Vier manieren om een arbeidsovereenkomst
te eindigen:
•
•
•
•
beëindiging met wederzijds goedvinden
opzeggen na het verkrijgen van een UWV vergunning
ontbinden door de kantonrechter
ontslag op staande voet wegens een dringende reden
al dan niet met een vergoeding
• vanaf 1 juli 2015 óók: opzeggen met instemming van de
werknemer
• schriftelijke instemming
• bedenktermijn van twee weken
Transitievergoeding I
Vóór 1 juli 2015
Vergoeding:
• ontbinding kantonrechter: kantonrechtersformule (A x B x C)
• UWV procedure: géén vergoeding (evt schadevergoeding)
• niet verlenging van een tijdelijk contract: géén vergoeding
Na 1 juli 2015
Transitievergoeding:
• beëindiging of niet verlengen dienstverband ≥ twee jaar
• eerste 10 dienstjaren: 1/6 maandsalaris per half jaar
• daarna: 1/4 maandsalaris per half jaar
• maximum van € 75.000 bruto
• inkomens > € 75.000 bruto: maximaal een bruto jaarsalaris
Transitievergoeding II
Niet verschuldigd:
• als werknemer het initiatief neemt tot beëindiging
• bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer
• bij het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd
• voor jongeren tot 18 jaar die maximaal 12 uur per week werkte
• als werkgever is in staat van faillissement gesteld
• als er een gelijkwaardige voorziening opgenomen in de CAO
Uitzonderingen verschuldigdheid & hoogte:
• ernstige verwijtbaarheid van de werkgever: aanvullende niet
gemaximeerde vergoeding; zgn Muizengaatje
• overbruggingsregeling voor kleine MKB werkgevers en oudere
werknemers
Asscher Advocatuur Rooi
Wil afscheid nemen van:
•
•
•
•
Bram: advocaat strafrecht
Monique: secretaresse / receptioniste
Patricia: medewerker vakgroep faillissement
Louis: faillissementscurator
Bram: Vaststellingsovereenkomst
Vóór 1 juli 2015
• vaststellingsovereenkomst: op ieder moment + elke wijze (vorm
vrij)
Na 1 juli 2015
• schriftelijkheidsvereiste
• werknemer kan binnen 14 dagen de overeenkomst ontbinden
• werkgever moet werknemer hierover schriftelijk informeren op
straffe van verlenging van de termijn
• géén bedektijd voor tweede vaststellingsovereenkomst binnen
zes maanden na ontbinding eerste
Monique ontslag op staande voet
Vóór 1 juli 2015
• arbeidsovereenkomst eindigt onmiddellijk
• schriftelijk en onverwijld de reden van het OOSV melden
• vernietiging door werknemer OOSV per brief + instellen
loonvorderingsprocedure
• voorwaardelijke ontbinding verzoeken door werkgever
Na 1 juli 2015
• Vernietiging gaat nu per verzoekschrift
• Hoger beroep mogelijk.
• gevolg: lange onzekerheid
• risico van nabetaling
Patricia: disfunctioneren
vóór 1 juli 2015
• keuze tussen twee “ontslagroutes“: UWV en kantonrechter
• géén hoger beroep mogelijk, wel maatwerk door de rechter
Na 1 juli 2015
• UWV-route: ontslag wegens bedrijfseconomische reden + ontslag
na twee jaar ziekte
• kantonrechter: bij beëindiging om “persoonlijke” redenen
• hoger beroep + cassatie mogelijk
• Minder maatwerk
Louis: bedrijfseconomische reden
Vóór 1 juli 2015
• duaal stelsel: keuze van route
• geen beroepsmogelijkheid bij UWV (of kantonrechter)
• wel kennelijk onredelijk ontslag procedure
• géén vergoeding
Na 1 juli 2015
• UWV voor bedrijfseconomische reden & langer dan 2 jaar ziekte
• beslissing UWV  kantonrechter
• transitievergoeding
Vragen?
• Neem contact met ons op:
•
•
•
•
Kehrens Snoeks Advocaten en Mediators
0499-379111
[email protected]
[email protected]
Download