Normen en Waardenproject Al jaren organiseert het

advertisement
Normen en Waardenproject
Al jaren organiseert het Maartenscollege een normen en waarden project voor alle tweede en derde klas
leerlingen. Zo ook dit jaar.
Dinsdag 18 april en woensdag 19 april 2017 van het 4e tot en met het 7e uur worden de leerlingen
geconfronteerd met diverse nuttige en maatschappelijk relevante onderwerpen.
Normen en waarden spelen een belangrijke rol in het leven van alledag, op school en daarbuiten. Wij geven
deze begrippen meer inhoud op deze dagen, hoewel die natuurlijk ook dagelijks op school de nodige aandacht
krijgen.
Medewerkers van diverse instanties geven voorlichting en workshops over uiteenlopende onderwerpen, zoals
loverboys, (cyber) pesten, seksuele diversiteit, drugs en alcohol, verslavingen en criminaliteit, eetstoornissen,
zinloos geweld, verkeersveiligheid en dergelijke.
Niet alleen maar “droge” voorlichtingen, maar vooral ook inspirerende en activerende voorlichtingen.
Bijvoorbeeld door theatergezelschap Playback. De acteurs kruipen in de rol van pubers en maken daardoor heel
goed zichtbaar wat de gevolgen kunnen zijn van bijvoorbeeld pesten of van groepsdruk . Pesten en overmatig
alcoholgebruik worden op deze manier onder de aandacht gebracht. En dat is toch wel indringend en
confronterend.
Al jaren komt Buro Puur bij ons langs. Deze voorlichters over eetstoornissen weten altijd de juiste toon en
snaar te raken bij hun publiek. Zinloos geweld komt zeker aan de orde, zowel NS medewerkers als
ambulancepersoneel hebben daar (helaas) mee te maken. Van een geheel andere orde is de seksualiteit:
besproken en bespreekbaar gemaakt door medewerkers van het COC en IFMSA. Kortom veel diverse
onderwerpen.
Het rooster:
Dinsdag 18 april 2017
uur
4/5
2M1
LK
2M2
ES1
2M3
LK
2H1
ES2
2H2
IF1
2A1
TA
2A2
IF2
2G1
TA
2T1
NS
2T2
PO
3M1
CO1
3M2
SW1
3M3
CO2
3H1
SW2
3H2
AM1
3H3
AM2
3A1
RI
3A2
cito
3G1
RI
3T1
cito
3T2
cito
6/7
ES1
LK
ES2
LK
TA
IF1
TA
IF2
PO
NS
cito
CO1
SW1
CO2
cito
cito
AM1
RI
AM2
RI
SW2
Woensdag 19 april 2017
uur
4/5
2M1
IF1
2M2
TA
2M3
IF2
2H1
TA
2H2
NS
2A1
PO
2A2
LK
2G1
ES1
2T1
LK
2T2
ES2
3M1
RI
3M2
cito
3M3
RI
3H1
AM2
3H2
CO1
3H3
SW1
3A1
cito
3A2
AM1
3G1
SW2
3T1
AM2
3T2
CO2
6/7
TA
IF1
TA
IF2
PO
NS
ES1
LK
ES2
LK
AM1
RI
cito
RI
SW1
CO1
SW2
CO2
cito
-
AM2
Legenda:
ES = Eetstoornissen (Buro Puur), IF = seksuele diversiteit (IFMSA),
TA = Team Alert (verkeersveiligheid), NS = Luisteris (zinloos geweld), PO = Politie (oa loverboys),
CO = COC (homeseksualiteit), SW = Social Media en pesten,
AM = ambulance (zinloos geweld), LK = Theater PlayBack (met voorstelling “Like”),
RI = Theater PlayBack (met voorstelling “Rijk”)
Zonder Getal = 1 team van voorlichter(s) of klassen samen
Getal 1 = eerste team voorlichter(s), Getal 2 = tweede team voorlichter(s)
Download