Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en

advertisement
Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en
tweede corrector
Versie 15 februari 2017
Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het
na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de
eerste corrector is. In de onderstaande tabel staat per vak en examen
aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij
de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat
beiden voldoende nakijktijd hebben.
De datum van 12 juni “weer terug bij de eerste corrector”, is de
uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast het
examensecretariaat.
Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de
eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er
binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.
Vak
Scheikunde HAVO
Nederlands VWO
Nederlands HAVO
Kunst VWO
Datum
examen
Maand mei
10
10
11
11
Examens bij
tweede
corrector,
uiterlijk op
24
29
24
24
mei1
mei2
mei1
mei1
Examens weer
terug bij eerste
corrector,
uiterlijk op
12
12
12
12
juni
juni
juni
juni
Correctietijd
in dagen
1e
13
16
12
12
2e
18
13
18
18
M&O VWO
Nederlands KB GL TL
Geschiedenis HAVO
Frans HAVO
Geschiedenis VWO
Engels VWO
Maatschappijleer 2 GL TL
Frans GLTL
Aardrijskunde HAVO
Biologie HAVO
Duits VWO
Wiskunde A, B, C VWO
Geschiedenis GL TL
Engels GL TL
Muziek HAVO
Economie HAVO
Aardrijkskunde VWO
Natuurkunde VWO
Duits GL TL
Wiskunde GL TL
Filosofie HAVO
Engels HAVO
Tehatex VWO
Latijn VWO
Muziek GL TL
Economie GL TL
Duits HAVO
Tehatex HAVO
Maatschappij
wetenschappen VWO
Scheikunde VWO
Aardrijkskunde GL TL
NASK1 GLTL
Kunst HAVO
Wiskunde A, B HAVO
Filosofie VWO
Frans VWO
Dans, Drama GL TL
Biologie GL TL
11
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
24
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
18
19
19
19
19
19
19
22
22
Maatschappij
wetenschappen HAVO
Natuurkunde HAVO
Grieks VWO
mei1
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
12
16
16
16
16
16
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
18
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
31 mei
31 mei
31 mei
31 mei
31 mei
31 mei
31 mei
2 juni
2 juni
12
12
12
12
12
12
12
12
12
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
12
11
11
11
11
11
11
10
10
11
11
11
11
11
11
11
9
9
22
2 juni
12 juni
10
9
22
22
2 juni
2 juni
12 juni
12 juni
10
10
9
9
Biologie VWO
Beeldende vakken GL TL
Nask2 GL TL
M&O HAVO
Muziek VWO
Economie VWO
Fries GL TL
Spaans, Turks, Arabisch
GL TL
Fries, Russisch HAVO
Spaans, Turks, Arabisch
HAVO
Fries, Russisch VWO
Spaans, Turks, Arabisch
VWO
22
23
23
23
23
23
24
24
2
2
2
2
2
2
2
2
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
12
12
12
12
12
12
12
12
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
10
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
24
24
6 juni
6 juni
12 juni
12 juni
8 9
8 9
24
24
6 juni
6 juni
12 juni
12 juni
8 9
8 9
1
Er is voor woensdag 24 mei gekozen omdat de meeste scholen vrijdag 26 mei, na
Hemelvaart, gesloten zijn.
2
Er is voor maandag 29 mei gekozen omdat het correctievoorschrift 12 mei om 17:00
wordt gepubliceerd. Dit i.v.m. een pilot om het correctievoorschrift vooraf te toetsen met
een aantal examendocenten. Nadere informatie hierover op Examenblad.nl
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards