Vragenlijst voor ouders

advertisement
Vragenlijst voor ouders
De Nieuwe Leerweg
Bij de aanmelding voor diagnostiek en
behandeling van dyslexie
Naam leerling:
Naam school:
Brinnummer:
Opgesteld door:
Functie:
Datum:
Dossiernummer:
(In te vullen door praktijk De Nieuwe Leerweg)
1
De Nieuwe Leerweg
Diamant 40; 3643 AK Mijdrecht; 0297-256865
06-10127825
Vragenlijst voor de ouders
Toelichting:
Deze vragenlijst wordt ingevuld door de ouders en samen met het toestemmingsformulier ondertekend door ouders
 Algemene ontwikkeling van uw kind
Hoe zijn de zwangerschap en bevalling verlopen?
Hoe is de ontwikkeling van de grove motoriek geweest? (zitten, staan, kruipen)
Hoe is de ontwikkeling van de fijne motoriek geweest? (tekenen, knippen,
schrijven)
 Taalontwikkeling van uw kind
Wanneer sprak uw kind de eerste woordjes?
Wanneer de eerste zinnen (minimaal 4/5 woorden)
Hoe is de ontwikkeling van de woordenschat nu?
 Medische gegevens
Zijn er bijzonderheden met betrekking tot het
gehoor?
Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de
ogen?
2
De Nieuwe Leerweg
Diamant 40; 3643 AK Mijdrecht; 0297-256865
06-10127825
vervolg vragenlijst voor ouders
Zijn er overige medische bijzonderheden?
 schoolse ontwikkeling van uw kind
Hoe heeft uw kind de kleutergroepen beleefd?
Kon uw kind in de kleutergroep goed meedoen? (liedjes/ versjes onthouden, dagen
van de week, het leren van de kleuren, rijmen)
Wanneer zijn de eerste problemen met lezen en spellen ontdekt?
Hoe gaat het nu op school?
Gaat uw kind met plezier naar school?
Heeft uw kind ook problemen met andere vakken (rekenen, aardrijkskunde
geschiedenis)
Heeft uw kind buiten school extra hulp gehad (bijles, logopedie, etc)?
Komt dyslexie in de familie voor?
Zijn er overige bijzonderheden?
3
De Nieuwe Leerweg
Diamant 40; 3643 AK Mijdrecht; 0297-256865
06-10127825
Download