OPSY/GGzE (Eindhoven) - Landelijk Kenniscentrum LVB

advertisement
OPSY/GGzE (Eindhoven)
Het regionaal centrum OPSY combineert orthopedagogische (O) en psychiatrische (PSY) kennis. Het
is een samenwerkingsverband tussen GGzE en Lunet zorg. OPSY behandelt mensen ouder dan 16
jaar met een verstandelijke beperking ambulant en klinisch ( http://www.ggze.nl/OPSY).
GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie biedt ambulante en klinische hulp aan kinderen en
jongeren (0 tot 23 jaar) met psychiatrische problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn en aan hun
ouders of andere opvoeders. Binnen het team LVB begeleiden wij kinderen/jongeren met
psychiatrische problemen én een verstandelijke beperking (http://www.ggze.nl/kinder-enjeugdpsychiatrie/team-lvb).
Behandelaanbod:
Centrum K&J, LVB team
- Brede diagnostiek
- Ouderbegeleiding
- Psychologische behandeling, waaronder psychotherapie
- Traumabehandeling (EMDR)
- Zelfmanagement training
- Systeemtherapie
- Farmacotherapie
OPSY
- Klinische groepen (3 groepen, 29 bedden)
- Geintegreerd specialistische diagnostiek en behandeling
- Cognitieve therapie
- Traumabehandeling (EMDR)
- Zelfmanagementraining,
- Weerbaarheidstraining,
- Gedragherapie/oplossingsgerichte therapie,
- Farmacobehandeling,
- Consultaties op locaties,
- Zorgcoordinatie
- Casemanagement
- Gespecialiseerde autismebehandeling
- PMT
- Creatieve therapie
- Psychoeducatie
Expertise:
Centrum K&J, LVB team:
- Differentiaaldiagnostiek LVB en ASS
- Traumagerelateerde problematiek
- Behandeling van gedragsproblematiek
OPSY (naast diagnostiek en behandeling):
- Het samenbrengen van (best practice) kennis en kunde uit de respectievelijke zorgdomeinen:
GGZ en VB zorg, dit realiseert zich in synergie tussen de orthopedagogie en psychiatrie.
- het outreachend karakter van de zorg
- de systeemgerichte benadering en de aanpak binnen de keten van voorzieningen (veel
samenhang en samenwerking rond de client met complexe hulpvragen). Casemanagement is
hier een belangrijke functie, en coachende rol naar (professioneel) systeem.
1
Platform MFC | Kaap Hoorndreef 60 | 3563 AV UTRECHT | Tel. 030-2643311
Download