Jonge psychotische patiënten herstellen beter door behandeling in

advertisement
Jonge psychotische patiënten herstellen beter door behandeling in eigen
omgeving
Promotie gezondheidswetenschapper Giel Verhaegh
Het is van belang jongeren met psychotische stoornissen in een zo vroeg mogelijk
stadium te behandelen. Daarbij moeten zorgverleners met diverse specialismen samen
aandacht besteden aan meerdere hulpvragen die de patiënt tegelijkertijd heeft. Assertive
Community Treatment (ACT) blijkt een behandelmodel te zijn dat daarbij opvallend
goede resultaten oplevert. Die resultaten op het gebied van kwaliteit van leven, sociaal
functioneren en psychische conditie blijken beter dan die van de reguliere zorg bij deze
doelgroep. Ook vallen de kosten van ACT lager uit.
Voor zijn onderzoek verzamelde Verhaegh informatie van in totaal 149 patiënten bij de
Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE) en patiënten
van GGz Midden Brabant. De groep onderzochte patiënten zat in het begin van de herstelfase
en had nog veel last van psychotische belevingen. Bij ACT biedt een team van verscheidene
professionals gespecialiseerd in diverse gebieden zorg aan een kleine groep patiënten. Bij
voorkeur wordt de hulp geboden in de eigen omgeving van de patiënt. ACT kenmerkt zich
door actief ingrijpen en heeft een preventief karakter. Het doel is voorkomen dat de toestand
patiënten verder verslechtert en ook dat zij in staat worden gesteld hun oude rollen in de
maatschappij weer snel op te pakken. Om het proces van herstel zo goed mogelijk te laten
verlopen, worden mantelzorgers actief betrokken in de behandeling.
Betere resultaten en minder kosten
Het toepassen van ACT in vroeg-psychosezorg levert allereerst betere behandelresultaten
vergeleken met de toepassing van reguliere zorg bij deze doelgroep (zoals een hogere
kwaliteit van leven, (her)intreding in werk of school, beter volgen van therapie en sociale
aanpassing, minder alcoholmisbruik en minder en kortere ziekenhuisopnamen). Door het
succes van de aanpak vallen bovendien de kosten lager uit dan die regulier aangeboden zorg.
Giel Verhaegh (1959 Helden-Panningen) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de
Universiteit van Maastricht. Hij promoveert bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de
UvT, departement Tranzo, gespecialiseerd in zorg en welzijn. Verhaegh werkt bij de afdeling
Onderzoek & Ontwikkeling van GGzE.
Noot voor de pers
Giel Verhaegh promoveert op woensdag 20 mei om 14.15 uur in de aula van de
Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Titel proefschrift: Effectiveness of
Assertive Community Treatment in Early Psychosis. Promotor: prof. dr. H.F.L.
Garretsen. Journalisten kunnen een exemplaar van het proefschrift opvragen bij de
afdeling Communicatie en Marketing van de UvT, tel. 013 - 466 2000, e-mail
[email protected]. Giel Verhaegh is te bereiken via [email protected] of
tel.nummer: 06 51100837.
Download