Groep Verder met Angst

advertisement
STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM
Groep Verder met Angst
Wat is ACT?
ACT staat voor Acceptatie en Commitment Therapie, een wetenschappelijk onderbouwde therapievorm binnen de gedragstherapie. ACT beschouwt psychische pijn
(piekeren, depressieve gevoelens, onaangename herinneringen, beangstigende
gedachten ...) als normaal onderdeel van het leven. Onze eerste reactie is vaak
deze klachten proberen te verminderen of uit de weg te gaan. De realiteit leert ons
echter dat het proberen controleren van deze ervaringen ze niet doet verdwijnen.
ACT geeft een andere manier van kijken naar menselijke problemen en tracht een
alternatief te bieden om zo op een meer flexibele manier te reageren op onaangename
ervaringen. Wat ACT in wezen van je vraagt is de bereidheid je leven nu aan
te vatten met je verleden, met je herinneringen, met je angsten en met je verdriet.
ACT helpt om de strijd met psychische pijn los te laten, om bewust aanwezig te zijn
in de realiteit en om actie te ondernemen in de richting van een kwaliteitsvoller leven.
ACT gaat dus zowel over acceptatie als over verandering in je leven brengen.
De therapie richt zich op zes kernprocessen:
• Acceptatie (van emoties, gedachten en gewaarwordingen).
• Defusie (kijken naar je denken). Je kunt iets anders doen dan je gedachten je
ingeven, wat je de keuzevrijheid geeft om het advies van je verstand al dan niet
op te volgen.
• Mindfulness (contact met het hier-en-nu in plaats van met een naar verleden
of dreigende toekomst).
• Zelf als context (jezelf leren zien in context met je omgeving; je bent meer dan
je gedachten of gevoelens).
• Waarden en doelen (wat vind je belangrijk en wil je bereiken mbt relaties,
gezondheid, vriendschap, studeren en werken, spiritualiteit, creativiteit ...).
• Toegewijde actie (je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van
de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt).
Deze zes kernprocessen samen zorgen voor psychologische flexibiliteit of het
vermogen om aanwezig te zijn, je open te stellen en te doen wat je moet doen.
Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je een vitaal leven kan leiden en voorkomt dat je
leven in het teken staat van de problemen die je tegenkomt op je pad.
Meerdere studies ondersteunen de effectiviteit van deze kernprocessen bij
angststoornissen, chronische pijn, depressie, stressgerelateerde problemen e.a.
die het normaal functioneren beïnvloeden.
We houden ons strikt aan het beroepsgeheim. Alleen na jouw uitdrukkelijke
toestemming geven we informatie aan of voeren we overleg met derden.
Binnen het centrum is wel intercollegiaal overleg mogelijk.
Leren en groeien in groep
De Groep Verder met Angst richt zich naar mensen die
• het gevoel hebben voortdurend te vechten tegen angsten, twijfel en
onzekerheid en merken dat dit ten koste gaat van een waardevol leven
• hun gepieker en stressniveau wensen te verminderen
• vaardiger willen worden in het omgaan met pijnlijke ervaringen
• willen breken met gewoontes die meer kwaad dan goed doen
• beter willen presteren en meer voldoening willen halen uit hun studietijd
• meer voldoening wensen te halen uit hun relaties met anderen
• bereid zijn hun ideeën over geluk uit te dagen
• stappen durven zetten in de richting van een waardevoller leven
Kan jij je hierin herkennen, dan is de Groep Verder met Angst de aangewezen
therapie voor jou!
In de groep staat Mindfulness centraal en worden de zes kern-processen van ACT
inzichtelijk gemaakt via bespreking, ervaringsoefeningen, metaforen en humor. Je leert
kijken naar je gedachten en gevoelens, om deze te aanvaarden zoals ze nu zijn en
er een gezonde afstand van te nemen. Je leert, ondanks je problemen, je aandacht
te richten op dingen die je wel kunt beïnvloeden, zoals jouw eigen gedrag. Je leert
dus niet te wachten op het juiste probleemloze moment maar start vandaag met
actief vorm te geven aan het leven zoals jij het wilt. Dit laatste is het aspect ‘Commitment’,
mooi te illustreren met de spreuk van M.W. Lewis: ‘de tragedie van het leven is
niet dat het te vlug eindigt, wel dat we te lang wachten om ermee te beginnen’.
Jouw persoonlijke ervaringen binnen en buiten de sessie vormen het werkmateriaal,
gekaderd in een gestructureerde, therapeutische aanpak. Vaak zien mensen in
eerste instantie op tegen groepswerking, omdat het hen moeilijk lijkt te moeten
spreken over gevoelige zaken in aanwezigheid van anderen. Maar de ervaring leert
ons dat net deze interactie helpend is in het veranderingsproces. Het is belangrijk
dat je hierbij rekening houdt met jouw grens. Jij bepaalt zelf wat en hoeveel je over
jezelf vertelt. Van alle groepsleden wordt verwacht dat ze het groepsgeheim respecteren.
Wekelijks neem je eigen huiswerk (jouw toegewijde actie) mee. Werken thuis is
essentieel. Bij aanvang van elke sessie wordt het huiswerk telkens besproken.
Praktische informatie
De Groep Verder met Angst staat open voor studenten van KU Leuven, Groep T,
LUCA-Campus Lemmensinstituut en Vlerick Leuven Gent Management School.
Per academiejaar worden er één tot twee groepen georganiseerd. De groep vindt
’s avonds plaats en een sessie duurt twee uur. Het gaat om 8 sessies, waarbij je je
voor een volledige reeks engageert. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers
en komt wekelijks samen.
STUDENTENVOORZIENINGEN
Psychologen en psychiaters
Van Dalecollege
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN, België
tel. + 32 16 32 43 43
fax + 32 16 32 43 67
[email protected]
www.kuleuven.be/gezondheid/psycholoog
Openingsuren secretariaat:
tijdens lesweken van 08.00 u. tot 18.00 u.
tijdens lesvrije weken van 09.00 u. tot 17.00 u.
Hoe aanmelden?
Je meldt je aan op het secretariaat van het Studentengezondheidscentrum. Je krijgt
een afspraak voor een aanmeldingsgesprek. Doel van dit gesprek is zicht te krijgen
op je moeilijkheden en problemen en te verkennen wat je hulpvraag, engagement
en -verwachtingen zijn. Hierbij aansluitend wordt nagegaan of de Groep Verder
met Angst een geschikt aanbod zou kunnen zijn. Het is ook mogelijk dat een
ander aanbod wordt geadviseerd dat beter aansluit bij je hulpvraag. In bepaalde
gevallen wordt je doorverwezen naar een behandelaanbod buiten het centrum.
Soms kan een bijkomend gesprek worden gepland bij de huisarts of psychiater
om je medische gezondheid en/of een diagnose en/of de wenselijkheid van
medicatie uit te klaren.
Richtprijs (het huidige tarief staat vermeld op de website)
“Als angst aan je deur klopt en je zegt dat je geen stoel voor hem hebt, krijg je
als antwoord dat je je geen zorgen hoeft te maken: hij heeft zijn eigen kruk bij zich”
- Chinua Achebe-
Deze folder is gedrukt op CyclusPrint, papier van 100%
gerecycleerde vezels.
Studentenvoorzieningen KU Leuven werkt voor het
Studentengezondheidscentrum samen met de sociale
voorzieningen voor studenten Groep T (inter S), LUCA –
Campus Lemmens Instituut en Vlerick Leuven Gent
Management School.
v.u.: Jan De Vriendt, Naamsestraat 80, 3000 Leuven
De Groep Verder met Angst kost 85 euro. Er wordt steeds vooraf betaald voor
de hele reeks. Bij afwezigheid of stopzetting van de deelname kan de vergoeding
niet worden teruggevorderd. De kostprijs mag geen belemmering vormen voor de
hulpverlening. Wanneer de tarieven voor jou te hoog zijn, dan kan je dit vermelden
in het aanmeldingsgesprek, waarna een verminderd tarief kan worden aangevraagd.
Download