Algemene toelichting en voorbereiding. ` Wanneer er sprake is van

advertisement
·
·
·
·
·
Algemene toelichting en voorbereiding.
‘ Wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid is een effectief re-integratietraject met een
juiste aanpak belangrijk. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een helder beeld van de
arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw medewerker. Het onderzoek geeft inzicht in
de mogelijkheden van terugkeer in de huidige functie of andere functie binnen of buiten uw
organisatie.
Dit onderzoek kan uitkomst bieden in de volgende situaties:
Bij (langdurig) ziekteverzuim en de medewerker aangeeft zijn werk niet meer te kunnen
uitvoeren.
Bij onduidelijkheid of de zieke medewerker het werk weer kan uitvoeren in de toekomst.
Bij onduidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden van de medewerker zijn na of tijdens de
periode van arbeidsongeschiktheid.
Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en hiervoor geen aanwijsbare redenen zijn.
Wanneer het doel van de re-integratie niet duidelijk is.
Als terugkeer in de eigen functie een probleem is of niet langer mogelijk is, geeft een
arbeidsdeskundig onderzoek duidelijkheid over de vervolgaanpak. Dit is zeker aan de order
zodra het eerste ziektejaar eindigt. Dan moeten er keuzes worden gemaakt over het
einddoel van de re-integratie: terug in eigen en/of een andere functie bij eigen en/of
andere werkgever.’
Het globale verloop voor een arbeidsdeskundig onderzoek ziet er in zijn algemeenheid als
volgt uit :
- (voor)overleg met bedrijfsarts over belastbaarheid werknemer
- een gesprek met werkgever van ongeveer 45 minuten (direct leidinggevende en/of
casemanager / personeelsfunctionaris)
- aansluitend een gesprek van ongeveer één uur gesprek met werknemer (indien gewenst is
ook een gezamenlijk gesprek mogelijk met alvast de voorlopige conclusie )
- indien nodig: een rondgang op het bedrijf en bezoek werkplek
- ruimte voor vragen die leven, korte terugkoppeling
- evt. vervolgafspraken indien nodig
De volgende gespreksonderwerpen komen in ieder geval aan de orde:
1. Is het eigen werk passend?
2. Is het eigen werk passend te maken? Zo nee,
3. Is er ander passend werk bij de huidige werkgever? zo nee,
4. Is re-integratie 2e spoor gewenst?
Als voorbereiding op het onderzoek is het mogelijk wenselijk om de volgende informatie
beschikbaar te hebben:
1. Een CV indien beschikbaar.
2. De volgende informatie (indien beschikbaar):
Informatie over werknemer:
- Functieomschrijving
- Aard van de arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk, aantal uren per week, wel/geen
onregelmatige diensten)
- eventueel : gemaakte afspraken m.b.t. re-integratie tussen werknemer en werkgever (al
dan niet vastgelegd in besprekingsverslagen)
Kort bedrijfsprofiel:
- Aard en omvang van het bedrijf
- overzicht van functies binnen het bedrijf (met name een overzicht van functies tot 1 niveau
boven het niveau van de functie van werknemer)
- opleidingseisen per functie en aantal werknemers / Fte per functie
Verzuimgegevens:
- Probleemanalyse
- Plan van aanpak
- Eerstejaarsevaluatie
- Terugkoppelingen bedrijfsarts
- andere relevante gegevens m.b.t. verzuimverloop (inclusief eventuele WAO/WIA keuringen
door UWV)
Download