Titel - De Lok Nieuw Gent

advertisement
Interculturele Bemiddeling
Taalbijstand
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
INLEIDING
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
Vormen van taalbijstand
VIA TELEFOON
Babel
Bij korte gesprekken
Emotioneel NIET zwaar beladen gesprekken
Wanneer GEEN documenten gebruikt worden
Nadeel?
Ontbreken van non – verbale communicatie kan
het verloop v.e. gesprek bemoeilijken
Voordeel?
Snel te organiseren
Anonimiteit wordt meer bewaard
FACE – TO – FACE
Intercultureel bemiddelaar
Sociaal tolk
Bij langere of emotionele gesprekken
Wanneer non – verbale communicatie belangrijk is
Wanneer documenten gebruikt worden
Wanneer twee personen gelijktijdig getolkt
dienen te worden
VIA INTERNET
Interculturele bemiddeling
via internet
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
3
INTERCULTURELE BEMIDDELING
“De grenzen van de taal zijn de grenzen van mijn wereld”
(Ludwig Wittgenstein)
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
1. Ontstaan
“Sinds 1999 financiert FOD Volksgezondheid de aanwezigheid
van intercultureel bemiddelaars in ziekenhuizen”.
“Vergissingen bij de diagnosestelling, onvoldoende kennis bij de patiënt over
zijn aandoening en behandeling, lage therapietrouw en een minder
effectieve behandeling zijn maar enkele van de mogelijke gevolgen bij
communicatieproblemen”
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
5
2. Definitie
“Interculturele bemiddeling
is een term die we gebruiken voor een geheel van
activiteiten die tot doel hebben de gevolgen van de
taalbarrière, sociaal culturele verschillen en
spanningen tussen etnische groepen onderling voor
de hulpverlening zo veel mogelijk op te lossen. “
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
6
3. Team ICB – UZG (contactgegevens)
Mahir ERMIS- Turks tel. 09 332 41 47 of INLTURK07
Taissa MAJIEVA- Russisch tel. 09 332 63 31 of INLRUSS03
Ingeborg SCHEIRIS – Vlaamse Gebarentaal tel. 0471 717 182 of INLVLAG01
Maja KOITSJEVA- Bulgaars tel. 09 332 06 34 of INLBULG02
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
7
4. Takenpakket







Tolken
Het duiden van sociaal – culturele verschillen en hun impact op de hulpverlening
Het aanbieden van hulp en ondersteuning aan patiënten in het ziekenhuis
Het signaleren van knelpunten bij de hulpverlening aan individuele of groepen
patiënten
Overleg plegen met zorgverstrekkers om vastgestelde problemen op te lossen
Voorlichting aan patiënten geven
Racisme of discriminatie melden wanneer ze daarmee geconfronteerd worden in het
ziekenhuis
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
8
INTERCULTURELE BEMIDDELING via Internet
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
1. Aanleiding project

Slechts een financiering van 100 ICB’s binnen de ziekenhuizen.

Beperkt aantal betrokken gezondheidszorginstellingen.

Mogelijkheid om interculturele bemiddelaars op rustige momenten op die manier buiten
de eigen instelling in te zetten

Het grootste aantal talen waarvoor interculturele bemiddeling in 1 ziekenhuis
beschikbaar is, bedraagt op dit ogenblik 7. Daar staat een enorme diversiteit bij het
cliënteel van de gezondheidszorg tegenover. Dankzij interculturele bemiddeling op
afstand (via videoconferentie) kunnen bemiddelaars voor alle beschikbare talen in het
netwerk in alle deelnemende instellingen ingezet worden.

Beperkt gebruik van telefoon- en sociaal tolken.
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
10
2. Voordelen

Inzet interculturele bemiddelaars op eenvoudig verzoek

Onmiddellijk toegang tot belangrijke informatie voor een snelle reactie

Efficiëntere inzet van middelen

Kostenbesparing bij efficiënt gebruik

Interculturele bemiddelaars worden niet blootgesteld aan gevaarlijke situatie
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
11
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wanneer WEL inzetten?
Onthaaldesk
Triagebox op een spoedafdeling
Pre-operatieve consultaties
Informatieve consultaties
Invullen van medische vragenlijsten en informed consent documenten, e.a.
Routine procedures zoals ambulante consultaties, radiografie, MRI, CATSCAN, fysieke
onderzoeken en therapie, e.a.
Dokterszaalronde op de afdeling.
Gesprekken met gehospitaliseerde patiënten
(rekening houdend met hun algemene medische toestand).
Ontslagvoorbereiding uit het ziekenhuis.
Elk moment waar communicatie nodig is ten behoeve van de patiëntenzorg en
tevredenheid.
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
12
4.
•
•
•
•
•
•
•
Wanneer NIET inzetten?
Technische beperkingen zoals slechte beeld- of geluidsverbinding, programmatie
problemen e.a.
Overvolle onderzoekskamers (uitrustingsbarrières, drukte waar hulpverleners voor de
webcamera lopen), in technische ruimtes waar het donker is omwille van het uit te
voeren medisch onderzoek, e.a.
Ingewikkelde en risicovolle procedures.
Visuele- en cognitieve beperkingen bij patiënten.
Patiënt is niet coherent: ernstige neurologische- (bvb. dementie) of psychische (bvb.
psychose) beperkingen.
Voor slechtziende dove patiënten.
Post-operatief.
Bijkomende info:
•
Volgens de literatuur gaat de voorkeur ernaar uit om bij emotioneel beladen
gesprekken geen taalbijstand op afstand in te zetten. In de praktijk verlopen de
ervaringen vaak anders. Goede afweging van pro’s en contra’s is hierbij belangrijk.
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
13
5. Materiaal - Programma
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
14
6. Talen
Nederlands
Frans
Albanees
Arabisch (Klassiek, Maghrebijns)
Berbers (Noord-Marokko Dhamazight)
Bosnisch/Servo – Kroatisch/Macedonisch
Bulgaars
Italiaans
Koerdisch
Pools
Roemeens
Romanes
Russisch
Tsjetsjeens
Turks
Vlaamse Gebarentaal
Albanees
Engels
Arabisch (Klassiek, Maghrebijns)
Berbers (Noord-Marokko Dhamazight)
Armeens
Bosnisch/Servo-Kroatisch/Macedonisch
Bulgaars
Spaans
Koerdisch
Kinyarwanda/Kirundi
Frans Belgische Gebarentaal
Pools
Portugees
Roemeens
Roma
Russisch
Turks
Oekraïens
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
15
7. Aanvraag IB via internet
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
16
8. Permanentie
maandag t.e.m. vrijdag
9u-12u
13u30-16u30
maandag t.e.m. vrijdag
Turks
Russisch
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
Arabisch
Turks
Russisch
Arabisch
17
8. Wenst u gebruik te maken van het systeem?
Stuur een e – mail naar:
Verrept Hans
[email protected]
Celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling & Beleidsondersteuning
Psychosociale Gezondheidszorg
DG Gezondheidszorg
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
18
8. Afsluiter
Interessante link:
http://www.tvcn.nl/nl/map/
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
19
© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent
20
Download