Kindergeneeskunde in Antwerpen

advertisement
Master Geneeskunde
Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Algemeen
Naam ziekenhuis: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, afdeling kindergeneeskunde
Adres: Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem
Algemeen telefoonnummer UZ Antwerpen:
+ 32 (0)3 821 3000
Internetadres: www.UZA.be
Omschrijving stage
Met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is overeengekomen dat zij een stage aanbieden die
inhoudelijk voldoet aan de eisen die het AMC aan co-fase 2 stelt. Om je een idee te geven van de
disciplinegebonden eindtermen die de afdeling kindergeneeskunde in Antwerpen heeft opgesteld
voor de eigen studenten kan je die eindtermen opvragen bij het secretariaat aldaar. Het niveau
waaraan je moet kunnen voldoen ligt tussen de eindtermen van het 2e en het 3e masterjaar in het
Belgische systeem.
Werktijden coassistentschappen
De dagdiensten lopen van 8.30u tot ongeveer 17.00u (afhankelijk van de werkdruk). Van de
coassistenten wordt ook verwacht dat zij wachtdiensten lopen tot 20 uur op de pediatrie. Het aantal
wachten is vastgelegd op 3 keer per maand. Bij de wachtkeuzes worden de weekends prioritair
opgevuld. Iedere student doet minstens 2 weekenden dag-wacht.
Beoordeling
Evenals in het AMC zal met de coassistent zowel halverwege als aan het eind een
beoordelingsgesprek worden gehouden. Bij de aanvang van de stage spreek je met de stagemeester
het moment van halftijdse beoordeling af. De beoordeling omvat de beroepshouding of attitude en
de beroepskennis Bij de beoordeling is de begeleider (assistent, staflid, tutor) met wie de student in
hoofdzaak heeft gewerkt aanwezig. De beoordeling halverwege laat de student toe zijn/haar
verworven vaardigheden te bestendigen maar ook de zwakke element in zijn/haar vorming te
verbeteren.
Verlofregeling
Tijdens de 8 weken stage heeft u recht op twee vrije dagen die je rond een lang weekend kunt
opnemen. Het verlof moet tijdig worden aangevraagd bij de stagedocent of vervanger.
Huisvesting
Huisvesting is voor je geregeld. Je kunt contact opnemen met degene die vóór u in Antwerpen zit
over de huidige huisvesting. Gegevens van uw voorganger zijn op te vragen bij bureau Internationale
Betrekkingen AMC ([email protected]) of telefonisch 65088.
Je moet de volgende zaken zelf meenemen: dekbed, beddengoed en linnengoed.
20150510 International Office ism Onderwijssupport
1/1
Download