Verpleegkundig

advertisement
Verpleegkundig
Symposium
De verpleegkundige in de keten
Vooraankondiging
1 december 2016
AMC te Amsterdam
foto
binnen dit kader
foto
binnen dit kader
Ziekenhuisopnames worden steeds korter. Na de opname gaat
een patiënt naar een instelling voor vervolgzorg of naar huis, soms
met thuiszorg. Daardoor zijn er veel zorgaanbieders betrokken en
verantwoordelijk voor de zorg: de huisarts, medisch specialist,
verpleegkundige in het ziekenhuis, thuiszorgorganisatie en specifiek
de wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, revalidatie
arts, verpleegkundige of verzorgende in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Door afstemming en overdracht kunnen al deze betrokken
personen en organisaties hun bijdrage leveren aan goede patiëntenzorg. Maar er zijn uitdagingen: bezuinigingen op de verpleeg- en
verzorgingshuiszorg, informatie overdracht tussen zorgverleners,
ingewikkelde en voortdurend veranderende regels over het zorgaanbod voor kwetsbare patiënten. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen
voor verpleegkundigen? Wat kun je als verpleegkundige zelf doen
om de overdracht naar andere zorg aanbieders goed te laten verlopen? Welke innovaties bieden een antwoord op de uitdagingen?
Op 1 december 2016 organiseren VUmc en AMC het
Verpleegkundig Symposium ‘De verpleegkundige in de keten’.
Locatie: Academisch Medisch Centrum (AMC)
Meer informatie over het Verpleegkundig Symposium:
Registratie open vanaf augustus
AMC Congresorganisatie
Telefoon: 020 566 8585
Email:
[email protected]
Website: www.amc.nl/congres
Download