Persbericht UMC Utrecht: Miljoenen voor onderzoek

advertisement
Utrecht, 11-03-2011
De Universiteit Maastricht, Wageningen University en het Universitair Medisch
Centrum Utrecht krijgen Europees geld voor onderzoek naar voeding, verzadiging en
de hersenen. In totaal negen miljoen euro.
Afgelopen maand zijn Europese onderzoekers gestart met het Full4Health project. Ze proberen
meer inzicht te krijgen in de werking van honger en verzadiging. De resultaten moeten helpen
om overgewicht te voorkómen. Het project krijgt 9 miljoen euro subsidie van de Europese
Unie. Het is een samenwerking tussen wetenschappers van 14 instituten en 2 industriële
partners uit 7 EU-landen. Vanuit Nederland doen drie universitaire partners en 1 industriële
partner mee: de Universiteit Maastricht, Wageningen University, het Universitair Medisch
Centrum Utrecht en Danone Research, Centre for Specialised Nutrition (Wageningen).
Hersenreacties op eten
Full4Health draait om het verband tussen voeding, darmfunctie en hersenactiviteit. De vraag
is hoe voedsel-inname bestuurd wordt. UMC Utrecht-onderzoekers gaan met functionele MRI
scans bekijken hoe de hersenen reageren op voedsel en hoe verzadiging en darmhormonen
of 3
11-3-2011 13:54
die hersenreacties beïnvloeden. Ze doen dit in zowel slanke als obese proefpersonen van
verschillende leeftijden.
Daarnaast gaan UMC Utrecht-onderzoekers met behulp van een nieuwe techniek onderzoeken
hoe hersenactiviteit eetgedrag stuurt. Via glasvezels worden specifieke hersencellen, die
eetgedrag beïnvloeden, gestimuleerd met licht. Op deze manier kan het verband tussen
hersenactiviteit en eetgedrag ontrafeld worden.
Energiebalans
Aan de Universiteit Maastricht ligt het accent op onderzoek naar de energie-balans als
afgeleide van de eiwit-balans. De vraag is of mensen teveel calorieën gaan eten als zij te
weinig eiwit binnenkrijgen. Dit kan verklaren waarom mensen meer calorieën eten dan ze
nodig hebben en dus dikker worden. Aan de andere kant kan een iets hogere eiwit-inname
ervoor zorgen dat mensen minder calorieën eten. Een dergelijk dieet verhoogt bovendien het
energie-gebruik waardoor op den duur de vetmassa van het lichaam vermindert, terwijl de
vetvrije massa gehandhaafd blijft.
Gebrek aan eetlust bij kanker
Naast overgewicht zal binnen het Full4Health project ook ondergewicht onderzocht worden: bij
bepaalde ziekten is het juist gewenst om mensen meer te laten eten. Wageningen University
gaat daarom samen met Danone Research de veranderingen in de communicatie tussen
hersenen en darmkanaal onderzoeken die samenhangen met de ontwikkeling van het verlies
van eetlust, anorexie, bij kanker. Dat kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven
en herstelkans van kankerpatiënten. Lichamelijke effecten zoals gewichtsverlies en een
verminderde conditie kunnen dit veroorzaken, maar psychologische effecten spelen ook een
rol. Op basis van nieuwe inzichten in dit project, willen de Wageningse onderzoekers nieuwe
voedingsmiddelen ontwikkelen die anorexie bij kanker kunnen voorkomen of verminderen.
Het Full4Health project duurt vijf jaar en wordt gecoördineerd door de Universiteit van
Aberdeen in Schotland.
Noot voor de redactie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)
Persvoorlichting
Linda Minnen
Tel. 088 – 75 58580
E-mail: [email protected]
Universiteit Maastricht
Prof. dr. M. S. Westerterp-Plantenga
Afdeling Humane Biologie
Tel. 043-3881566
E-mail: [email protected]
Wageningen University
Prof. R.F. Witkamp
Afdeling Humane Voeding
Tel. 0317-485136
E-mail: [email protected]
www.umcutrecht.nl
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards