Verslag informatievergadering dd.21.06.2013

advertisement
Verslag informatievergadering kustcampagne 21 juni 2013
Maakt de aankoop van mediaruimte deel uit van de opdracht?
Er kan inderdaad gevraagd worden aan de opdrachtnemer om mediaruimte aan te kopen. Toerisme
Vlaanderen kan echter ook media aankopen via het raamcontract van de Vlaamse overheid bij
Mindshare.
Indien er mediaruimte moet aangekocht worden, zal dit binnen het opgegeven budget moeten
gebeuren.
Wie zorgt voor de uiteindelijke toepassing op marktniveau?
De opdrachtnemer, al zullen de buitenlandkantoren (en waar nodig ook hun respectievelijke
reclamebureaus) uiteraard nauw betrokken worden bij de concrete uitwerking van de kustcampagne.
Elk buitenlandkantoor werkt namelijk volgens een actieplan en heeft ook een eigen reclamebureau
voor de generieke promotiecampagne van Vlaanderen.
Kunnen de medewerkers van de buitenlandkantoren teksten vertalen?
Nee, dit is niet de bedoeling. De vertaling moet voorzien worden door de opdrachtnemer.
Moet community management voorzien worden binnen het budget?
Ja.
Zijn er resultaten bekend over de boekingswidget van Westtoer?
De voorlopige boekingscijfers zijn (nog) vrij beperkt, mede doordat logies niet altijd de laagste prijs
aanbieden via de boekingswidget van Westtoer. Aangezien online klanten gemakkelijk prijzen
kunnen vergelijken op verschillende websites, zullen ze logischerwijs voor de goedkoopste aanbieder
kiezen.
Opmerking: De logiessector heeft trouwens liever niet dat Toerisme Vlaanderen een actie opzet met
een commerciële boekingssite zoals bijv. www.booking.com. Aangezien zij een commissie moeten
betalen per boeking, beschouwen ze dit als een actie die door hen gefinancierd wordt.
Er is ook een campagne voorzien voor de herdenking van WO I. Kan er een link gelegd worden met
de promotiecampagne voor de Kust?
Voor de in te dienen offerte moet louter geconcentreerd worden op de kust.
Eens de opdracht werd toegekend aan een bureau, zal dit verder opgenomen worden.
Kunnen de e-databases van de buitenlandkantoren gebruikt worden?
Ja, dat kan in overleg met de buitenlandkantoren.
Kan er content toegevoegd worden op www.visitflanders.com?
Ja, dat kan in overleg met de buitenlandkantoren.
De portaalsite www.visitflanders.com en al haar afgeleide marktsites worden gevoed door het CMSsysteem Tridion. De content in dat CMS-systeem wordt ingevoerd door zowel het hoofdkantoor als
de buitenlandkantoren en kan dus aangevuld worden.
Moeten er verwijzingen voorzien worden naar externe partners? Verwijzen we in de eerste plaats
door naar onze eigen site of naar de site van de kust?
Binnen de campagne verwijzen we in de eerste plaats door naar de websites van Toerisme
Vlaanderen, al kan daar wel een link gelegd worden naar Westtoer.
Wat betekent smart endorsed branding?
Wij willen onze branding strategie op een doordachte manier toepassen. We gaan op zoek naar
verhalen die het baanbrekend vakmanschap beklemtonen. We combineren die verhalen in
belevingen voor toeristen en selecteren de juiste producten en bestemmingen voor elke markt.
Generiek zijn er 4 grote productlijnen:
-
Eet en tafelcultuur
-
Erfgoed en kunst
-
mode
-
wieler- en fietscultuur
Daarnaast zijn er ook een aantal specifieke productlijnen zoals diamant voor Antwerpen,
stripverhalen in Brussel, kant in Brugge,…
In 2013 ligt de focus bijvoorbeeld op cycling (100 jaar Ronde van Vlaanderen) en mode (50 jaar
Modeacademie Antwerpen). In 2014 wordt ingezet op de herdenking van WO I.
Er moet een case uitgewerkt worden ter waarde van 100 000 euro. Is dit bedrag inclusief of
exclusief BTW?
100 000 euro exclusief BTW.
Zetten de badsteden zelf ook internationale marketingacties op?
De internationale toeristische promotie van Vlaanderen (en bijgevolg de Vlaamse kust) wordt gedaan
door Toerisme Vlaanderen, al is er wel marge voor internationale promotie door de badsteden zelf.
Zo heeft Oostende bijvoorbeeld onlangs een blogtrip opgezet rond Marvin Gaye.
Wat moeten we ons voorstellen bij een buitenlandkantoor?
Het is een lokale vertegenwoordiging van Toerisme Vlaanderen in het buitenland met teams van zo’n
4 tot 8 personen. We hebben bijvoorbeeld kantoren in Parijs, Den Haag, Londen, Keulen, New York,…
maar doen bijvoorbeeld ook aan regiowerking.
Onze collega’s bewerken pers, trade, consumenten, …
Hoe zit de perswerking in elkaar?
De perswerker van het buitenlandkantoor heeft door de jaren heen een netwerk opgebouwd met
perscontacten die (afhankelijk van het onderwerp) worden gecontacteerd en/of uitgenodigd om op
persreis te gaan in Vlaanderen. Daarnaast krijgen de perscontacten ook mailings, webinars,…
Mogen er vragen gesteld worden aan de buitenlandkantoren?
Nee. Alle vragen kunnen tot 5 juli doorgemaild worden naar
[email protected]
Zijn er voorbeelden van acties die vandaag door de kantoren in de buurlanden werden opgezet?
BK Nederland:
- Voorbeeld e-mailing:
http://us6.campaign-archive2.com/?u=37a98bdc74b6e7007f5af11ec&id=fb949fa954&e=ceeaa5449f
- Iedereen ambassadeur: in navolging van de campagne van vorig jaar met bekende Nederlandse
ambassadeurs, werden in 2013 “gewone” Nederlanders als ambassadeur ingezet om oa. de kust te
promoten. Het is een groots opgezette campagne met echte mensen (diverse profielen), met echte
verhalen.
www.iedereenambassadeur.nl
BK Frankrijk:
La Face Cachée de la Côte Belge
Het kantoor in Parijs heeft in het voorjaar een ”Seebox” geplaatst in Bercy Village (Parijs) waardoor
de mensen ter plaatse live konden kijken wat er zich op dat moment aan het afspelen was aan de
Vlaamse kust in Oostende. Daar stond Jean Yves Lafasse klaar om de mensen aan te spreken, te
entertainen,… De actie werd ook ruim aangekondigd in de media (oa. A Nous Paris).
http://www.youtube.com/watch?v=c505nwP70fo
BK Duitsland:
Een voorbeeld van een online campagne voor de kust in het voorjaar van 2013:
-
actieprijzen in logies aan de kust
-
profilering van de kust a.d.h.v. shopping, gastronomie en cultuur
-
landingspagina, boekingstool, wedstrijd,…
-
online campagne via Facebook ads, Google Adwords, Newsletter,…
Download