Posterreeks

advertisement
‘Fauna
Posterreeks
en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten’
Binnen deze posterreeks 'Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende
soorten’ worden voor diverse leefgebieden aan de kust of in zee telkens de 30 talrijkste of
meest markante levensvormen fotografisch afgebeeld en benoemd. Door de goede kwaliteit
van de foto’s (van de hand van natuurfotograaf Misjel Decleer) en de selectie van enkel de
algemeenste soorten wordt tegemoet gekomen aan een vraag bij het publiek.
Meer dan 1000 exemplaren vonden ondertussen hun weg naar de Vlaamse gezinnen,
bedrijven, scholen en instellingen. Ze vormen immers een boeiend venster op het leven in het
Belgische deel van de Noordzee!
Te verkrijgen titels:
- 'Commerciële vissen e.a., de opvallendste soorten aangevoerd in Belgische havens'
- 'Strandhoofden en havenmuren aan onze kust'
- ‘Zandige zeebodem en stranden van de Belgische kust’ NIEUW
- ‘Slikken en kreken in de Lage Landen’ NIEUW
- ‘De vloedlijn aan de Belgische kust’ NIEUW
Verdere affiches zijn in volle productie en worden spoedig verwacht:
Schorren in de Lage landen
Zee- en kustvogels
…
Het bijhorende lespakket 'Classificatie' (voor de 2e graad SO biologie) kan
gratis van http://www.vliz.be/NL/Infoloket/Infoloket_Affiches worden
gedownload. In 7 lesuren maken de leerlingen kennis met de principes van
classificeren, de hogere taxonomische rangen, verwantschap, homologe en
analoge structuren etc.
PRAKTISCH:
Het VLIZ biedt de mogelijkheid aan om deze affiches op A1-formaat (ca.
60x89 cm) tegen productiekost, 3 EUR/stuk, aan te kopen en indien gewenst verder te verdelen.
Vanaf 200 exemplaren bedraagt de prijs 2 EURO/ stuk.
Aankoop is enkel mogelijk mits onmiddellijke betaling.
Bent u geïnteresseerd, aarzel dan niet contact met ons op te nemen of deze mail door te sturen.
Evy Copejans
Vlaams Instituut voor de Zee
VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Tel. +32-(0)59-34 21 30 Fax +32-(0)59-34 21 31 http://www.vliz.be [email protected]
Download