Ten behoeve van de somatische afdeling 5 van verpleegkliniek

advertisement
Vivre heeft een aantal zorgcentra en verpleeghuizen in Maastricht en het Mergelland en biedt
daarnaast verschillende diensten op maat aan. We helpen mensen zo lang mogelijk zelfstandig
te wonen en leven. De persoonlijke wensen van elke cliënt staan hierbij centraal.
Herhaalde oproep
Vivre is voor de afdeling verzorging van locatie Hagerpoort per direct
op zoek naar een
EERST VERANTWOORDELIJK VERZORGENDE
Voor 28 uur per week; in wisselende diensten.
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot
structureel.
Hoofdtaken:
-
-
Is als contactverzorgende toegewezen aan een aantal cliënten. Draagt zorg voor het
coördineren van de zorg van het primaire (verpleeg)proces en de continuïteit van de
zorgverlening aan de toegewezen cliënten.
Draagt mede zorg voor de dagelijkse gang van zaken, ziet toe op uitvoering van het opgestelde
zorgplan.
Begeleidt cliënten en familie gedurende de opname.
Voert opname-, evaluatie, overplaatsings- en ontslaggesprekken met de cliënten en familie en
andere disciplines. Zorgt voor afhandeling volgens het protocol.
Bemiddelt bij conflictsituaties.
Houdt het integrale zorgdossier bij.
Neemt deel aan cliëntgesprekken met betrekking tot de toegewezen cliënten, verwerkt
wijzigingen in het zorgplan en informeert collega’s hierover.
Is aanspreekpunt voor collega verpleegkundigen/verzorgenden/helpenden en andere disciplines
ten aanzien van de toegewezen cliënten.
Wij vragen:
-
-
het diploma verzorgende (IG);
het certificaat van de opleiding eerst verantwoordelijk verzorgende;
te beschikken over de door Vivre belangrijk gevonden kerncompetenties gedrevenheid,
interpersoonlijke sensitiviteit / inlevingsvermogen, klant- en servicegerichtheid / service en
vraaggerichtheid, vakkundigheid;
te beschikken over de functiespecifieke competenties samenwerken, resultaatgericht en
plannen en organiseren.
Wij bieden:
-
een salaris behorende bij salarisschaal FWG 40, min. € 1.784,67 en max. € 2.640,65 bruto per
maand bij een volledig dienstverband.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij Wim Reinen, afdelingsmanager, t: 06-81481465.
U kunt uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae vóór 21 mei a.s., onder vermelding van
vacaturenr.: 13-48, sturen naar de dienst HR t.a.v. Daniëlle Wintjens, HR adviseur,
Polvertorenstraat 4, 6211 LX Maastricht of via E-mail naar [email protected]
Download