PowerPoint-presentatie

advertisement
Laura v/d Ende
Anouk Voogt
Tom de Munck
Luke Voogd
Arian Khoshchin
Het onderwerp Romeinse tijd was zeer
moeilijk. Maar met veel samenwerking
deden we ons best om er een leuk stuk van
te maken en eerlijk gezegd denken wij dat
hij heel leuk is geworden. Maar Kijk en
oordeel zelf.
Deze
helm is
van een
echte
romein
geweest
Als u terug wil
naar het menu
klikt u op het
soldaatje
Ja dat
ben ik
De Romeinen leefde van ong.
55 voor Christus tot meer dan
400 na Christus. In die tijd
hebben de Romeinen zicht
hard uitgebreid en ontwikkeld.
Jezus Christus(!)
Wist je trouwens dat het Romeinse rijk ook iets
bijbels heeft?! Jawel, want Jezus Christus leefde
in de Romeinse tijd, en heeft zelfs een soort van
ruzie gehad met keizer augustus! Wist je
trouwens ook dat Israël heel lang in de macht was
bij het Romeinse rijk
800 jaar later hadden de Romeinen bijna heel Europa
veroverd ! Op het kaartje zie je dat ook Nederland
veroverd werd door de Romeinen. Maar niet heel
Nederland. De Romeinen hadden de rivier de Rijn als grens
genomen. Dat betekende dus dat het zuiden van Nederland
bezet was
Foto 1
De Romeinen
waren grote
architecten
Klik hier voor een
filmpje
Foto 2
•Foto 3
De Romeinen hadden een enorm goed leger.
Het bestond uit 3 onderdelen :
* de legioenen (Een leger met Romeinse
soldaten)
* hulptroepen (Een leger met niet-Romeinse
soldaten)
* zeeschepen
•Het Romeinse rijk
breide zich uit tot in
Afrika,Azië en
natuurlijk vooral
Europa, zoals je
hiernaast kan zien.
•
Tweeduizend jaar geleden behoorde het grootste deel van West-Europa, (te
zien op vorige dia) het Midden-Oosten en de noordkust van Afrika tot één groot
rijk. Alle steden in dit uitgestrekte gebied werden volgens een zelfde voorbeeld
gebouwd en door een netwerk van verharde wegen (waar nog steeds
overblijfselen van zijn) stond elk gewest in verbinding met Rome. Een lange,
stabiele periode, de Pax Romana (vrede gewaarborgd door het Romeinse
Rijk) kondigde zich aan tijdens de regering van de eerste keizer, Augustus, en
zou ruim 200 jaar standhouden. Alle grenzen werden door het machtige
Romeinse leger bewaakt, terwijl het bestuur in handen was van deskundige
ambtenaren. De landen waren verenigd, de handel kwam tot grote bloei en in het
jaar 200 had het rijk haar hoogtepunt in macht bereikt. Daarna ging het
bergafwaarts en in het jaar 284 werd het rijk in tweeën gesplitst. In 476 werd
het westelijk rijk (bestuurd vanuit Rome) door barbaarse volksstammen
veroverd. Het oostelijk rijk (bestuurd vanuit Constantinopel, het huidige
Istanboel) bleef tot 1453
voortbestaan
Optelsysteem
• Bij Romeinse cijfers
gebruikt met letters als
getallen:
• M=1000
• D=500
Naar de
• C=100
bijbehorende dia
• L=50
• X=10
• V=5
• I =1
• De letters worden van
hoog naar laag achter
elkaar geplaatst.
Ezelsbruggetje
• Om de volgorde van
de symbolen (van
laag naar hoog) te
onthouden bestaat het
volgende
ezelsbruggetje
•
•
•
•
•
•
•
Ik
Verving
Xanders
Lekkere
Citroenen
Door
Mandarijnen
Gaat u gauw
naar de
volgende dia
wat de cijfers
IVXLCD
M betekenen
• Rome heeft veel
verschillende soorten
keizers gehad. De
bekendste is, Augustus,
hij was van –31 tot 14
keizer.
Rome was de
hoofdstad van
het Romeinse
rijk. Hier
regeerde
verschillende
grote keizers
zoals keizer
cecàr.
Foto 1
Foto 3
Foto 2
•Hier zie je een kaart met drie
bekende steden van het
romijnse rijk: rome, de
hoofdstad, pompeji, de stad bij
de vesuvius, en constatninopel,
het tegenwoordige istanbul
Veel succes
We gaan nu naar de quiz.
U krijg 5 vragen over Romeinse tijd.
Als u een vraag niet weet kan u altijd
het antwoord terug vinden in de tekst.
oja., wanneer je iets wilt
opzoeken druk je op het
vraagteken
Vraag 1
Hoeveel is
CLX-LXV=
A
C
B
LXXXXV
C
CL
VRAAG 2
In welke tijd leefden de Romeinen ongeveer
B 55 na Christus
A 55 voor Christus
C Nu 2005
Vraag 3
Uit welke 3 delen bestond een goed leger
A zo veel
Mogelijk
Soldaten
B onopgeleide
Vechtersbazen
C legioenen
Hulptroepen
En zeeschepen
Vraag 4
Welke rivier hebben de
Romeinen genomen
Als grens.
Nieuwe
waterweg
Waal
Rijn
Vraag
5
Tot welke werelddelen bereide het
Romeinse rijk uit?
A zuidNoord
pool
B
Amerika
C Azië
Europa
Afrika
Sorry fout
Best goed voor een beginner
•Je wordt steeds beter
•Je bent een echte professor
En alweer een vraag
goed beantwoord!!
En ook de laatste vraag
goed!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gefeliciteerd!! Je hebt onze
Quiz voltooid. Je bent een
Echte Romeinenkenner.
proficiat
• Wij hebben heel veel informatie bij
• http://users.skynet.be/zoekheteensop/
romrijk.htm
• http://mediatheek.thinkquest.nl/~jrc09
4/hetleveninhetromeinserijk.html
• www.werkstukpagina.nl
• http://nl.wikipedia.org/
• www.ping.be
• www.geschiedenisvoorkinderen.nl
• Wij zijn meer te weten gekomen over de
Romeinse rijk door de presentatie. En wij
hopen door te zien van deze presentatie U
ook meet te weten komt over de meest
belangrijkste tijd en rijk ter wereld
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards