TT_1 vmbo-bk_Geheime

advertisement
Actuele opdracht leesvaardigheid – Geheime dierennamen
november 2015
1 vmbo-bk
Uitwerking
Opdracht 1
a. Eigen antwoord.
b. Eigen antwoord.
Opdracht 2
a. Inleiding: alinea I
Kern: alinea II, III en IV
Slot: alinea V
b. Geheime dierennamen. Dat klopt niet helemaal, want de namen zijn niet echt
geheim (je mag ze gewoon vragen), ze worden alleen niet meer openlijk en aan
een groot publiek bekendgemaakt.
Opdracht 3
a. Bailan bedoelt daarmee dat je dierentuinen niet te menselijk of schattig moet
maken, bijvoorbeeld door ze namen te geven. Huisdieren zijn er om te knuffelen,
maar dierentuindieren niet: het zijn wilde dieren waar je iets over kunt leren.
b. Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: omdat ze het gewend zijn en leuk vinden, ze leven
graag mee met de dieren en als een dier de naam krijgt die jij bedacht hebt, is
dat natuurlijk heel bijzonder. Als mensen niet weten wat de redenen zijn van de
dierentuin, is het lastig te begrijpen.
c. Eigen antwoord.
Opdracht 4
a. Eigen invulling. Ter overweging: Knut werd deels door mensen opgevoed en was
een publiek ‘knuffeldier’. Het was meer een huisdier dan een wild dier, en hij
werd behoorlijk vermenselijkt.
b. Eigen invulling. Ter overweging: kip Betty wordt menselijk gemaakt door haar
een naam te geven en haar menselijke handelingen te laten verrichten (namelijk
het typen van een woord).
Talent – Actuele opdracht leesvaardigheid – Geheime dierennamen – 1 vmbo-bk  uitwerkingen
Download