Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Over

advertisement
Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie
Over Crimpenersteyn
Crimpenersteyn bestaat uit een verzorgingshuis met vier afdelingen/woonlagen, een
verpleeghuis met een somatische afdeling, een psychogeriatrische afdeling, een Korsakov
afdeling en een dagverzorging en dagbehandeling. Er zijn 89 aanleunwoningen en 238
appartementen. De totale opnamecapaciteit is 154 verzorgingshuiscliënten en 71
verpleeghuiscliënten. Crimpenersteyn beschikt over onder andere een restaurant, een
internetcafé, een mooie binnentuin en een aantal algemene ruimten.
Wij zoeken vrijwilligers gastvrouw/gastheer!
Dankzij de steun van onze vrijwilligers kunnen wij onze cliënten meer dan alleen
verpleging, verzorging en behandeling bieden. Momenteel zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die willen fungeren als gastvrouw/gastheer bij de entreebalie. U ontvangt
daar bezoekers, maakt hen wegwijs en verwijst naar de juiste afdeling, kantoor of
vergaderruimte. U waarschuwt medewerkers als er bezoek voor hen is. Als een bedrijf
werkzaamheden komt verrichten vult u het registratieformulier dienstverlenende bezoekers/
personen in bij binnenkomst en vertrek. U zorgt ervoor dat de entreebalie er netjes en
verzorgd uitziet en verricht in voorkomend geval lichte administratieve werkzaamheden. De
balie is op alle dagen, behalve op zondag, geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur. U kunt
voor één of meerdere dagen kiezen.
Iets voor u?
Wilt u iets voor anderen betekenen en beschikt u over inzet, betrokkenheid, respect en
geduld bij de omgang met onze cliënten? Heeft u een klantvriendelijke benadering, een
grote mate van zelfstandigheid, een representatieve uitstraling en een goede mondelinge
en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid? Dan is vrijwilligerswerk bij De Zellingen een
goede en zinvolle tijdsbesteding.
Wij bieden
Wij bieden een prettige werkomgeving, een WA-verzekering, een reiskostenvergoeding
(inien u verder dan 5 kilometer van de instelling woont) en een jaarlijks vrijwilligersfeest.
Contact
Voor meer informatie kunt u opnemen met Marjan de Pee, vrijwilligerscoördinator bij De
Zellingen, locatie Crimpenersteyn. Dat kan telefonisch op 0180-441519 of per e-mail:
[email protected]
bingo vrijwilliger Crimpenersteyn
Vindt u het leuk om een cliënt te begeleiden tijdens de bingo op maandagmiddag van
14.00 – 16.00 uur één keer in de twee weken? Of lijkt het u leuk om de bingonummers
op te noemen neem dan snel contact op met ondergetekende!
Functie-inhoud
U helpt mee met mee met het ophalen van de cliënten van de afdeling. Tevens helpt u
met het serveren van de koffie/thee. Tijdens de bingo leest u de bingonummers voor
door de microfoon of u begeleidt de client tijdens de bingo met het invullen van
bingoplankje, evt. prijsjes ophalen etc. Na afloop van de activiteit helpt u mee met het
naar huis brengen van de cliënten en het opruimen van de recreatiezaal.
Wij zoeken vrijwilligers die:






affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig zijn;
de Nederlandse taal goed beheersen;
goed kunnen luisteren;
met een rolstoel kunnen rijden.
Wij bieden:






een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving;
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Marjan de
Pee. Zij is bereikbaar op maandag & vrijdag van 09.00 – 12.00 uur, dinsdag & donderdag
van 09.00 – 16.30 uur via telefoonnummer 0180 - 440 900.
Creatieve vrijwilliger
We zijn op zoek naar 2 vrijwilligers die het leuk vinden om creatieve activiteiten te
ondernemen met dementerende cliënten.
Functie-inhoud
Tijd: 08.30 – 12.15 uur
Frequentie: elke dinsdag
Taken:




cliënten ophalen en wegbrengen
koffie/thee verzorgen
praatje maken/cliënten aandacht geven
creatieve activiteit of bakactiviteit ondernemen
Wij zoeken vrijwilligers die





affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig en gemotiveerd zijn;
de nederlandse taal goed beheersen;
een rolstoel kunnen duwen.
Wij bieden:





een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coördinator Vrijwilligerswerk Marjan
de Pee. Zij is bereikbaar op maandag(ochtend), dinsdag, donderdag,
vrijdag(ochtend) via telefoonnummer 0180-440900 of via [email protected]
Gastvrouw of Gastheer Hollandse Middag
De Hollandse Middag is een gezellige middag met muziek en spelletjes in het restaurant
van Crimpenersteyn. We zijn op zoek naar 4 vrijwilligers die samen
deze middag willen begeleiden.
Functie-inhoud
Tijd: 13.30 – 16.15 uur
Frequentie: 2 keer per maand op vrijdagmiddag
Taken:




cliënten ophalen en wegbrengen
koffie/thee verzorgen
praatje maken/cliënten aandacht geven
spelletjes doen
Wij zoeken vrijwilligers die:





affiniteit hebben met de ouderwordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig en gemotiveerd zijn;
de nederlandse taal goed beheersen;
een rolstoel kunnen duwen.
Wij bieden:





een W.A.-verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coördinator Vrijwilligerswerk Marjan
de Pee. Zij is bereikbaar op maandag(ochtend), dinsdag, donderdag, vrijdag(ochtend) via
telefoonnummer 0180-440900 of via [email protected].
vrijwilliger broodwagen
Alle cliënten kunnen elke avond kiezen wat ze graag willen eten als broodmaaltijd. Om de
cliënten in alle rust te kunnen laten kiezen en toch bij iedereen op tijd de broodmaaltijd
te kunnen bezorgen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen. Momenteel zijn
we voor twee verschillende afdelingen voor de zondag op zoek naar een vrijwilliger die
wil helpen met de broodwagen.
Functie-inhoud
U wordt verwacht van 16.00/16.30 – 18.00/18.30 uur. U gaat met de broodwagen langs
alle cliënten van de zorgafdeling. U vraagt aan elke cliënt wat hij/zij wenst. Daarna is het
de bedoeling dat u het brood klaarmaakt, evt. het brood snijdt en serveert. Nadat u
iedereen de broodmaaltijd heeft gebracht is het de bedoeling dat de broodwagen weer
opgeruimd wordt en kunt u als u dit wilt cliënten helpen met de afwas.
Wij zoeken vrijwilligers die:





affiniteit hebben met de ouderwordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig en enthousiast zijn;
een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bezitten;
een mate van zelfstandigheid bezitten.
Wij bieden:






een W.A.-verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie- en inwerkperiode;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Marjan de
Pee. Zij is bereikbaar op maandagochtend, dinsdag & donderdag en vrijdagochtend via
telefoonnummer 0180 – 440 900 of via [email protected].
vrijwilliger huiskamer
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het, net als wij, belangrijk vinden dat er iemand
aanwezig is in een huiskamer voor de cliënten. De aanwezigheid van de vrijwilliger zorgt
voor veiligheid en een vertrouwde rustige sfeer voor onze cliënten.
Functie-inhoud
U ondersteunt bij de maaltijd en onderneemt kleine eenvoudige activiteiten met cliënten.
Bijvoorbeeld door een muziekje op te zetten, samen een tijdschrift te lezen, tafels
dekken etc. Daarnaast verwachten wij van u dat u dat u gevaarlijke situaties signaleert
en het verzorgend personeel waarschuwt bij calamiteiten. Werktijden en dagen worden in
overleg met elkaar afgesproken.
Wij zoeken vrijwilligers die:







affiniteit hebben met dementerende cliënten;
een grote mate van zelfstandigheid bezitten;
geduldig en rustig van aard zijn;
cliënten met respect benaderen;
een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bezitten;
met een rolstoel kunnen rijden;
minimaal één keer per week van 16.00 – 18.30 uur/20.00 uur beschikbaar zijn.
Wij bieden:






een W.A.-verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie- en inwerkperiode;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Marjan de
Pee. Zij is bereikbaar op maandagochtend, dinsdag & donderdag en vrijdagochtend via
telefoonnummer 0180 – 440 900 of via [email protected].
vrijwilliger ondersteuning bieden bij de maaltijd op verschillende afdelingen
Functie-inhoud
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning willen bieden bij de maaltijden op
verschillende afdelingen van 12.00 – 14.00 uur op alle dagen van de week. U kunt kiezen
om op 1 of meerdere dagen te komen helpen.
Wij zoeken vrijwilligers die:





affiniteit hebben met de ouder wordende mens ;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig en enthousiast zijn;
een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheidbezitten;
een mate van zelfstandigheid bezitten.
Wij bieden:






een W.A.-verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie- en inwerkperiode;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Marjan de
Pee. Zij is bereikbaar op maandagochtend, dinsdag & donderdag en vrijdagochtend via
telefoonnummer 0180 – 440 900 of via [email protected].
Vrijwilliger voor ziekenbegeleiding Crimpenersteyn
Functie-inhoud
De cliënt begeleiden en tot steun zijn bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis.
U gaat altijd met een taxi of rolstoeltaxi. U wordt door het verzorgende personeel
ingelicht.
Wij zoeken vrijwilligers die:
•
•
•
•
•
•
affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig zijn;
de Nederlandse taal goed beheersen;
goed kunnen luisteren;
met een rolstoel kunnen rijden.
Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daar voor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving;
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Marjan de
Pee. Zij is bereikbaar op maandag via telefoonnummer 0180 – 440 900.
vrijwilliger zorgprogramma voor de psychogeriatrische of somatische
verpleegafdeling Crimpenersteyn
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die in overleg met de dagbestedingscoach op één van
de drie huiskamers ondersteuning willen bieden aan het zorgprogramma voor
dementerende cliënten. Hierbij kunt u denken aan helpen met het ontbijt, warme
maaltijd of broodmaaltijd. Maar u kunt ook helpen bij de bewegings-, beauty of
bakactiviteit. Tevens zijn er nog mogelijkheden voor het draaien van creatieve, muzikale
of individuele activiteiten. Kortom mogelijkheden genoeg.
Functie-inhoud
De vrijwilliger draait zelfstandig een activiteit naar keuze op één van de huiskamers. De
vrijwilliger kan te allen tijde hulp vragen van de dagbestedingscoach of verzorgend
personeel. De dagen en werktijden zijn afhankelijk van de soort activiteit en het
zorgprogramma.
Wij zoeken vrijwilligers die:




affiniteit hebben met dementerende cliënten of cliënten met een lichamelijke
beperking;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig en enthousiast zijn;
met een rolstoel kunnen rijden.
Wij bieden:






een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie- en inwerkperiode;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving;
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Marjan de Pee.
Zij is bereikbaar op maandag & vrijdag van 09.00 – 12.00 uur, dinsdag & donderdag van
09.00 – 16.30 uur via telefoonnummer 0180 - 440 900.
Vrijwilliger voor ziekenbegeleiding Crimpenersteyn
Functie-inhoud
De cliënt begeleiden en tot steun zijn bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis.
U gaat altijd met een taxi of rolstoeltaxi. U wordt door het verzorgende personeel
ingelicht.
Wij zoeken vrijwilligers die:
•
•
•
•
•
•
affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig zijn;
de Nederlandse taal goed beheersen;
goed kunnen luisteren;
met een rolstoel kunnen rijden.
Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daar voor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving;
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Marjan de
Pee. Zij is bereikbaar op maandag via telefoonnummer 0180 – 440 900.
Wandelvrijwilligers
Momenteel zijn wij dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers, die het leuk vinden om
één of meerdere keren per week of één keer in de veertien dagen met een bewoner te
gaan wandelen. Het gaat om bewoners die dit om uiteenlopende redenen niet meer
zelfstandig kunnen doen. Bijvoorbeeld bewoners die aan een rolstoelgebonden zijn of
met een rollator wandelen en niet alleen op stap durven of om bewoners die moeten
oefenen of gestimuleerd moeten worden om te bewegen. Maakt u tijd vrij om samen een
wandelingetje te maken?
Functie-inhoud
U wordt gekoppeld aan een cliënt. In overleg met de cliënt wordt een dag en een tijd
afgesproken waarop de wandeling plaats vindt. Dat kan een wandeling in of buiten het
zorgcentrum zijn.
Wij zoeken vrijwilligers die:




affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig en enthousiast zijn;
met een rolstoel kunnen rijden.
Wij bieden:






een W.A.-verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie- en inwerkperiode;
passende begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Marjan de
Pee. Zij is bereikbaar op maandagochtend, dinsdag & donderdag en vrijdagochtend via
telefoonnummer 0180 – 440 900 of via [email protected]
Download