PERSBERICHT Twente

advertisement
PERSBERICHT
O/P16005/mz/CIRCLES
CIRCLES start digitale en fysieke marktplaats voor circulaire economie
Apeldoorn - 4 oktober 2016 - CIRCLES is een nieuwe digitale en fysieke
ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost-Nederland bij wil dragen aan de
transitie naar een circulaire economie. Twaalf organisaties laten op initiatief van
VNO-NCW Midden en Kiemt zien dat Oost-Nederland de Circulaire Economie
hotspot is van Nederland. Met het doel Oost-Nederland in de startblokken te zetten
voor de economie van de toekomst.
Circulaire economie als gamechanger voor producent en consument
Veel van de producten die we gebruiken gaan vroegtijdig kapot – denk aan elektronica of worden weggegooid, zoals kleding. Binnen een circulaire economie wordt de
levensduur van grondstoffen en producten verlengd. Dat kan onder meer door
hergebruik en recycling van onderdelen en materialen. Hierdoor behouden grondstoffen
– ook wat we nu nog afval noemen - hun waarde. “Stel je maakt verlichtingsarmaturen,
zorg ervoor dat je de verschillende onderdelen gemakkelijk kunt recyclen en biedt ze in
een ander verdienmodel aan. Dan heb je een lagere milieu-impact en betrek je je klant
ook op de lange termijn bij je product”, aldus Christian Lorist van VNO-NCW Midden.
Oost-Nederland hotspot circulaire economie
De transitie naar een circulaire economie is belangrijk om ook in de toekomst gebruik te
kunnen maken van voldoende grondstoffen. Zo maken we welvaart voor een groeiende
wereldbevolking mogelijk. Met de start van CIRCLES ligt er in Oost-Nederland een
ambitieus en realistisch plan om in dit werkelijkheid te laten worden. “Oost-Nederland
kan het verschil maken, door de kansen op gebied van decirculaire economie nu om te
zetten in concrete samenwerkingen en business cases”, volgens Jan Jonker van Kiemt.
CIRCLES werkt aan grondstoffenzekerheid en nieuwe verdienmodellen
12 Partners ontwikkelden binnen CIRCLES, op initiatief van Kiemt en VNO-NCW
Midden, een praktijkgerichte ontmoetingsplek voor (mkb-) bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Doel is hen bewust te maken van de noodzaak en voordelen van circulair
ondernemen, circulaire kansen door te ontwikkelen en hiervoor samenwerkingspartners
bij elkaar te brengen. CIRCLES ontwikkelt op deze manier een nieuwe, op de toekomst
gerichte markt in een circulair model. Oost-Nederland loopt zo voorop in Nederland en
heeft de ambitie deze koploperspositie te versterken. Ketensamenwerking en
kennisdelen staan hierin centraal. Daarnaast wil CIRCLES de concurrentiepositie van de
regionale maakindustrie verbeteren. Dat kan doordat circulaire economie bedrijven een
kostenbesparing oplevert en grondstofzekerheid biedt. Bedrijven worden bovendien
toekomstbestendig door nieuwe verdienmodellen te introduceren. Een circulaire
economie kan ook zorgen voor een vermindering van CO2-uitstoot en schept nieuwe
werkgelegenheid.
Jonker: “We hebben een hoogwaardige maakindustrie, een sterke Cleantech markt, een
grote biobasedsector, vooraanstaande kennisinstellingen en twee provincies die beiden
circulaire economie als speerpunt voor beleid hebben gekozen. Ieder moment dat we dat
eerder doen levert directe winst op voor onze toekomst.”
CIRCLES is een samenwerking van Stichting Kiemt, VNO-NCW Midden, Cleantech
Center, Universiteit Twente, HAN, Saxion, Stichting Circulaire Economie, Cleantech
Regio, Kennispoort Regio Zwolle, Regionaal Centrum voor Circulaire Economie, Natuur
en Milieu Overijssel en de Gelderse Milieufederatie.
NOOT VOOR DE REDACTIE, niet voor publicatie
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
onderstaande contactpersonen:
Christian Lorist, VNO-NCW Midden, 06 – 51555021, [email protected]
Jan Jonker, Kiemt, 06 – 28876079, [email protected]
Circulaire Economie weetjes
We gebruiken 1,5 keer de grondstoffen die de aarde op natuurlijke wijze aan ons te
bieden heeft. In 2030 zijn er naar schatting 2,5 miljard extra consumenten, waardoor
we 4 aardes nodig hebben om in onze grondstoffen te voorzien. We hebben maar 1
aarde. We moeten dus 4 keer zo efficiënt worden in ons grondstofgebruik.
Een versnellingsagenda met 7 aanbevelingen aan de provincie Gelderland en
Overijssel is te vinden op www.circles.nu.
In de periode 1960-2000 zakten grondstoffenprijzen 0,5% per 1% economische groei.
Sinds 2000 stijgen grondstoffenprijzen 2% per 1% economische groei.
Sources: Accenture analysis, The Conference Board, ‘Total Economy Database – Key Findings’, January 2014,
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/, The World Bank, ‘World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)’,
December 2014, indexmundi commodities http://www.indexmundi.com/commodities
2
Download