RF facet of SI-gewricht

advertisement
RF facet of SI-gewricht
U heeft met uw arts afgesproken dat u voor de pijnklachten van uw rug in
aanmerking komt voor een RF-denervatie van uw facetgewrichten of uw
SI-gewricht. In deze folder vindt u informatie over de therapie, mogelijke
complicaties en de uiteindelijke resultaten van de behandeling.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Algemeen
Facetgewrichten geven de rug aan de achterzijde steun en beweeglijkheid, het
SI-gewricht vormt een verbinding tussen het heiligbeen en het bekken.
De behandeling vindt plaats in het Pijncentrum van Rijnstate Velp. U meldt
zich op het afgesproken tijdstip. Een verpleegkundige brengt u naar de
behandelkamer en haalt u na afloop van de behandeling ook weer op. U blijft
na afloop nog enige tijd ter controle op het Pijncentrum. De behandeling zelf
duurt meestal maximaal 40 minuten; de totale tijd die u doorbrengt op het
Pijncentrum wisselt tussen een uur tot hooguit 2 uur. Mocht het nodig zijn dat
u langer blijft, dan kan dat uiteraard.
Behandeling
Na plaatselijke verdoving van de huid plaatst uw arts meerdere naalden bij de
zenuwen die naar de betreffende gewrichten lopen. Soms wordt ook nog met
kleine stroompjes, die u als tintelingen of kleine spierschokjes voelt, de positie
van de naaldpunten gecontroleerd en na verdere verdoving verwarmd. De
warmte beïnvloedt de pijngeleiding vanuit de gewrichten, waardoor in veel
gevallen een pijnvermindering optreedt en de zenuwtakjes voor langere tijd
zijn uitgeschakeld.
Om het effect van de behandeling te verhogen dient u na de behandeling een
beweegprogramma bij de fysiotherapeut te gaan volgen. Hiervoor krijgt u na
de behandeling een verwijzing mee.
Eten en drinken voor de behandeling
Indien uw arts met u heeft afgesproken dat de behandeling onder
verdoving (een ‘roesje’) plaatsvindt, is het belangrijk dat u op de dag van
de behandeling nuchter bent.
2
RF facet of SI-gewricht
Dat wil zeggen dat u vanaf zes uur voor het tijdstip waarop u zich moet melden
voor de behandeling niets meer mag eten. Hoe laat u zich moet melden kunt
u vinden in de oproepbrief die u voor deze behandeling toegestuurd heeft
gekregen.
Indien u niet nuchter bent, kan de behandeling niet onder verdoving(roesje)
plaatsvinden en zal deze mogelijkerwijs niet doorgaan. Houdt u zich daarom
strikt aan de volgende richtlijnen:
• Eten: tot zes uur voor het tijdstip waarop u zich moet melden mag u een
lichte maaltijd
• Drinken: tot twee uur voor het tijdstip waarop u zich moet melden mag u
alleen nog water drinken.
• Medicijnen: tot 60 minuten voor de behandeling kunt u uw eigen
medicijnen met een slok water innemen.
Complicaties
Er kan een tijdelijke gevoelsvermindering optreden in een klein huidgebied in
de buurt van het behandelde gebied. Dit komt omdat er vanuit de behandelde
zenuw ook een takje naar de huid loopt. Dit is niet hinderlijk en verdwijnt in de
loop van enkele weken meestal vanzelf.
De kans op complicaties, zoals infectie en bloeding ter hoogte van de
injectieplaats en allergische reacties, is erg klein.
Bijwerkingen
In veel gevallen treedt na de behandeling enige napijn op. Deze napijn kan
enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor
een pijnstiller innemen zoals paracetamol. Volg voor de dosering altijd de
aanwijzingen in de bijsluiter.
3
Resultaat
Pas na enkele maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling
te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig
effect op de pijnklachten bemerkt. Tijdens een controleafspraak bespreekt
de verpleegkundige of de specialist het resultaat en de mogelijke verdere
behandeling met u.
Let op!
•
•
•
•
Informeer uw arts of verpleegkundige vóór de behandeling over een
(mogelijke) zwangerschap.
Meld het vóór de ingreep als u allergisch bent voor jodium,
contrastvloeistof of medicijnen.
De dag van de behandeling mag u niet actief aan het verkeer
deelnemen. Door de toegediende medicatie kan uw reactievermogen
verminderd zijn. Zorgt u ervoor dat iemand u naar huis brengt.
Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals
Sintrom, Marcoumar of Acenocoumarol) waarvoor controle bij de
trombosedienst noodzakelijk is, moet u hier (in overleg met uw
trombosedienst) voor de behandeling mee stoppen.
Als u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om (zoals
Ascal, Acetylsalicylzuur of Plavix), dan vertelt uw behandelaar u of u
tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met het Pijncentrum: 088 -005 5311 (op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur).
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E [email protected]
www.rijnstate.nl
Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
039697/2013-06 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2013
•
Download