Beademingspatiënt

advertisement
Beademingspatiënt
Op de afdeling Intensieve Zorg is uw familielid of naaste opgenomen.
Deze is tijdelijk niet in staat zelfstandig te ademen. Ter ondersteuning
van de ademhaling heeft de behandelend arts daarom besloten om de
beademingsmachine in te schakelen.
Informatie voor patiënten van Rijnstate Arnhem/ Velp
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Beademing
De in- en uitademing van de patiënt loopt nu via de machine. Deze
ondersteunt de ademhaling en kan die, indien nodig, geheel overnemen. De
beademingsmachine is via een slangensysteem en een buisje verbonden met
de patiënt. Dit buisje, dat via mond of neus is ingebracht en doorloopt tot in de
luchtpijp, heet een ‘tube’.
Beademen kan voor de patiënt een vervelende ervaring zijn. Om niet alles
bewust mee te maken, krijgt de patiënt soms medicijnen. Daarnaast krijgt
de patiënt vaak pijnstillers (zeker als de patiënt geen pijn kan aangeven). Een
nadeel hiervan is dat persoonlijk contact moeilijk of zelfs onmogelijk wordt. In
een enkel geval krijgt een patiënt spierverslappende medicijnen toegediend.
Daardoor kan de patiënt zich niet meer bewegen en is volkomen slap.
Communicatie
Wanneer de patiënt door toediening van medicijnen niet meer aanspreekbaar
lijkt, is het mogelijk dat de patiënt alles nog hoort en voelt. U ziet de
verpleegkundige dan ook gewoon praten tegen degene die deze middelen
krijgt. Ook u kunt uw familielid of naaste gewoon dingen vertellen, een kus
geven of aanraken.
Wanneer de patiënt wél kan reageren, is praten toch onmogelijk. Dit komt
door de tube in de luchtpijp. U kunt dan contact krijgen door gerichte vragen
te stellen, waarop de patiënt ‘ja’ kan knikken of ‘nee’ kan schudden. Ook kunt u
communiceren door middel van schrijven of de patiënt letters laten aanwijzen
op een letterbord. Bij het schrijven en het gebruik van een letterbord is het
voor de patiënt makkelijker om trefwoorden te vormen in plaats van hele
zinnen.
2
Beademingspatiënt
Eten en drinken
Wanneer men aan de beademingsmachine ligt, is normaal eten of drinken niet
toegestaan. De patiënt krijgt daarom vaak via een maagslang sondevoeding.
Dit is een volledige voeding waar alle benodigde voedingsstoffen in de juiste
verhouding inzitten. Deze vloeibare voeding kan het lichaam op normale
wijze via de maag en darmen opnemen. Soms is sondevoeding niet mogelijk.
Bijvoorbeeld wanneer de darmen na de operatie nog niet werken of omdat
de darmen om andere redenen niet met voeding belast kunnen worden. De
voeding wordt dan via een infuus toegediend.
Verzorging
De longen produceren slijm. Omdat de patiënt niet zelf in staat is dit slijm op
te hoesten, moet dit meerdere malen per dag worden verwijderd. Veel mensen
vinden het wegzuigen van slijm een onprettig gezicht. Daarom kunt u het
verzoek krijgen op de gang te wachten.
Afleiding
Praat met de patiënt over de gewone dagelijkse dingen uit uw buurt, dorp of
stad zodat deze even met iets anders bezig kan zijn dan met het verblijf op de
Intensieve Zorg. Ook cassettebandjes met eigen muziekkeus blijken voor veel
patiënten een welkome afleiding te zijn.
3
Weer zelfstandig ademen
Wanneer de toestand van de patiënt verbetert, zal de patiënt weer zelf moeten
leren ademen. Hoe lang de patiënt hier over doet, is vooraf niet te zeggen. In
het algemeen is de ontwenningsperiode korter als de beademing niet lang
heeft geduurd.
Na een langdurige beademing is het meestal nodig dat de machine geleidelijk
minder doet en de patiënt geleidelijk meer, totdat de patiënt helemaal zonder
machine kan ademen. Dan kan de tube in de regel worden verwijderd. De
eerste tijd kan de patiënt nog wat hees zijn.
Vragen
Wanneer u vragen heeft, zal de verpleegkundige deze graag beantwoorden.
Telefoonnummers
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl
Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
006258/2011-07 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2011
Afdeling Intensieve Zorg High Care: 088 - 005 69 69
Afdeling Intensieve Zorg Intensive Care: 088 - 005 69 79
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards