Longfunctieonderzoek voor en na medicatie

advertisement
Longfunctieonderzoek
voor en na medicatie
In overleg met uw arts heeft u besloten om een longfunctieonderzoek te laten
doen. Bij dit onderzoek kijken we naar de werking van uw longen. Dit kunnen
we op verschillende manieren meten. Afhankelijk van uw klachten heeft uw
arts bepaald welk onderzoek voor u van toepassing is.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Voorbereiding thuis
• Het is verstandig tot 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of
andere zware lichamelijke inspanning te verrichten.
• Het is verstandig om makkelijke kleding te dragen.
In verband met het onderzoek moet u stoppen met innemen van bepaalde
longmedicijnen. Zie hiervoor de folder ‘Medicatiestaking bij Longfunctietest’.
Het kan zijn dat u op verzoek van uw longarts bepaalde medicatie
door moet blijven gebruiken. Mocht dit zo zijn, meld dit dan bij de
longfunctiemedewerker.
Melden
U kunt zich voor het onderzoek melden aan de balie van de afdeling
Longfunctie. Neem altijd uw identiteitsbewijs mee!
Het onderzoek
Bij alle onderzoeken ademt u door een mondstuk dat verbonden is aan een
longfunctieapparaat en krijgt u een klemmetje op uw neus. Hieronder wordt
aangegeven welk onderzoek gedaan zal worden.
Spirometrie/flowvolume
De longfunctiemedewerker vraagt u om een paar keer zo ver mogelijk
uit te blazen en zo diep mogelijk in te ademen. Daarna vraagt de
longfunctiemedewerker u om een paar keer diep in te ademen en zo
krachtig mogelijk uit te blazen.
Met deze test meten we het volume van uw longen en de
uitademingsnelheid.
2
Longfunctieonderzoek voor en na medicatie
Diffusietest
De longfunctiemedewerker vraagt u om zo ver mogelijk uit te blazen.
Daarna ademt u diep in en houdt u de adem acht tellen vast. Tot slot blaast
u weer ver uit. Met deze test meten we de snelheid waarmee uw longen de
ingeademde zuurstof aan het bloed doorgeven.
Als u zwanger bent, meld dit dan aan de longfunctiemedewerker.
3
Bodybox
De longfunctiemedewerker vraagt u om iets sneller te ademen dan u
gewend bent. U ademt drie keer rustig tegen een klepje aan. Daarna ademt
u zo diep mogelijk in. Bij deze test meten we hoeveel moeite het u kost om
adem te halen. Ook meten we de totale inhoud van uw longen.
De test vindt plaats in een gesloten ruimte die lijkt op een telefooncel. Deze
kunt u, als dat nodig is, van binnenuit altijd zelf openen.
U krijgt een luchtwegverwijdend middel toegediend. Na een pauze van een
kwartier gaan we het hele onderzoek herhalen.
4
Longfunctieonderzoek voor en na medicatie
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt tussen de 45 en 75 minuten.
Eventuele problemen tijdens en vlak na het
onderzoek
Bij dit longfunctieonderzoek is er geen verhoogde kans op problemen
(complicaties).
De uitslag
Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens het eerstvolgende
controlebezoek op de polikliniek.
Vragen?
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar
als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig
na te lezen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op via
onderstaand telefoonnummer.
Telefoonnummer
Polikliniek Longgeneeskunde Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7790
5
6
Longfunctieonderzoek voor en na medicatie
7
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E [email protected]
www.rijnstate.nl
007122/2015-08 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2015
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards