Goudinjecties (aurothiomalaat)

advertisement
Goudinjecties
(aurothiomalaat)
In overleg met uw reumatoloog heeft u besloten om goudinjecties
(aurothiomalaat, Tauredon) te gaan gebruiken of u overweegt dit te gaan
doen. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Mocht u na het
lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met uw
reumatoloog of de reumaverpleegkundige.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Werking
Goudinjecties (ook wel aurothiomalaat of Tauredon genoemd) behoren
tot de groep Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARD’s). Dit
zijn antireumatische medicijnen die als doel hebben om reumatische
ontstekingsprocessen te remmen. Als de ontstekingen succesvol geremd
worden, wordt de stijfheid, pijn en zwelling van uw gewrichten minder. Worden
de gewrichtsontstekingen minder, dan neemt de kans op beschadigingen
in uw gewrichten ook af. Ook voelt u zich dan minder moe en kunt u beter
functioneren in het dagelijks leven.
DMARD’s zoals goudinjecties werken langzaam. Het kan drie tot zes maanden
duren voordat u merkt dat het begint te werken. Uw reumatoloog adviseert u
dan ook meestal om naast de goudinjecties (tijdelijk) andere pijnstillende en
ontstekingsremmende middelen te gebruiken.
Goudinjecties kunnen worden voorgeschreven bij de behandeling van
reumatoïde artritis en juveniele idiopathische artritis.
Gebruik
Goudinjecties zijn er in flacons van een 0,5 ml met 10 of 50 mg per flacon. Op
de polikliniek Reumatologie dient de assistente deze toe via een injectie in
de bilspier. Om te beoordelen of u allergisch reageert op het medicijn, krijgt
u een proefinjectie van 10 mg voordat u start met de behandeling. Als u de
goudinjecties goed verdraagt, krijgt u vervolgens één keer per week een
injectie met 50 mg, tot een totaal van 1.000 mg (20 weken). Daarna worden
de injecties steeds minder vaak toegediend, bijvoorbeeld om de twee weken,
vervolgens om de drie weken en zo verder. Soms kunnen goudinjecties
gecombineerd worden met een ander antireumatisch medicijn.
2
Goudinjecties (aurothiomalaat)
Bijwerkingen
Bijverschijnselen zijn in het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen
na het staken van de behandeling.
Meest voorkomend
• Huiduitslag en jeuk
• Ontstoken mondslijmvlies
• Grijze verkleuring van de huid
• Voorbijgaande haaruitval
• Eiwitverlies via de urine
Minder vaak voorkomend
• Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg.
Dit kunt u merken doordat u meer last krijgt van moeheid, vaker last hebt
van infecties en u gemakkelijk blauwe plekken en/of bloedneuzen krijgt.
• Infecties kunnen heftiger verlopen of langer dan gewoonlijk blijven
bestaan.
• Stoornissen in de nierfunctie. Hier merkt u zelf meestal niets van, maar uw
arts merkt dit op bij controle van uw bloed (zie volgende alinea).
Zeer zeldzaam
• Neurologische uitval, zoals gevoelstoornissen
(een dof gevoel of tintelingen)
• Longklachten, zoals kortademigheid of hoesten.
Als één of meerdere van deze verschijnselen bij u optreden, verzoeken wij u
contact op te nemen met uw reumatoloog via de polikliniek Reumatologie.
3
Bloedcontrole
Door regelmatig uw bloed en urine te onderzoeken, kunnen we het
ontstaan van bijwerkingen zoals een nierfunctiestoornis of afname van de
beenmergfunctie vroegtijdig opsporen. Het is daarom erg belangrijk dat u
zich goed houdt aan de afspraken voor bloed- en urinecontrole. Met name in
de beginfase komt u met kortere tussenpozen op controle. Ook als u al langer
goudinjecties gebruikt, zijn deze controles noodzakelijk, maar minder vaak. Uw
reumatoloog bespreekt met u hoe vaak de controles nodig zijn.
Als er stoornissen in het bloed ontstaan, kan het noodzakelijk zijn de
behandeling met aurothiomalaat te onderbreken. Meestal verdwijnen de
klachten na beëindiging van de medicatie volledig.
Gebruik van andere geneesmiddelen
Bepaalde medicijnen kunnen bij gelijktijdig gebruik de kans op bijwerkingen
vergroten. Meld daarom altijd bij uw huisarts of specialist dat u met
goudinjecties behandeld wordt.
Zwangerschap(swens) en borstvoeding
Er is weinig bekend over de effecten van goudinjecties bij zwangerschap.
Overleg daarom met uw arts als u een kinderwens heeft en een zwangerschap
overweegt. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. De medicatie kan
eventueel worden aangepast of vervangen. Het is belangrijk dat vrouwen en
mannen in de vruchtbare leeftijd tijdens de behandeling met goudinjecties
adequate anticonceptie gebruiken. Bij vrouwen bevelen we het ook aan om de
anticonceptie na het staken van de behandeling nog twaalf maanden voort te
zetten.
4
Goudinjecties (aurothiomalaat)
Vaccinaties
Wij adviseren u bij het gebruik van dit geneesmiddel u jaarlijks te laten
vaccineren met het griepvaccin via uw huisarts. Het laten zetten van een
verzwakt levend vaccin (zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, tyfus,
BCG, oraal poliovaccin) wordt afgeraden.
Bespreek het daarom tijdig als u plannen heeft voor een verre reis waarbij
mogelijk aanvullende vaccinaties nodig zijn.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan beantwoordt uw
behandelend arts of de reumaverpleegkundige deze graag.
Adres
Polikliniek Reumatologie
Rijnstate Arnhem
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
Telefoonnummer
Polikliniek Reumatologie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 5400
5
6
Goudinjecties (aurothiomalaat)
7
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E [email protected]
www.rijnstate.nl
094770/2016-05 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2016
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards