Echo onderzoek van het oog (B-scan)

advertisement
Echo onderzoek van het
oog (B-scan)
Binnenkort wordt er een echo van uw oog gemaakt. In deze
folder kunt u lezen waarom u dit onderzoek zult ondergaan en
wat u daarbij te wachten staat.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Bij een onderzoek van het oog kan de oogarts met een lampje
het binnenste van het oog bekijken om het glasachtig lichaam,
het netvlies en de oogzenuw onder de loep te nemen. Dit heet
oogspiegelen of fundoscopie. Als dit onderzoek niet goed
mogelijk is of onvoldoende informatie geeft, kan een oogarts
kiezen om uw oog verder te onderzoeken aan de hand van
een Echo.
Het onderzoek
Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
Het onderzoek wordt op de polikliniek oogheelkunde in
Velp gedaan (4e etage) en duurt ongeveer vijftien tot twintig
minuten.
Het oog wordt verdoofd met behulp van een druppel. U wordt
in een gemakkelijke positie neergelegd. Er wordt een soort
pen tegen het ooglid of het verdoofde oog geplaatst met
wat gel ertussen. Tijdens het onderzoek wordt u gevraagd
naar verschillende kanten te kijken. Door de gel kunt u na het
onderzoek tijdelijk iets wazig zien. U kunt vervolgens gewoon
naar huis. Zelf autorijden zal in de meeste gevallen gewoon
mogelijk zijn
2
Echo onderzoek van het oog (B-scan)
Wanneer een echo?
Een echo onderzoek wordt verricht bij:
•
een troebel oog waarbij het niet mogelijk is om het
achterste deel van het oog te bekijken: bijvoorbeeld bij
een troebel hoornvlies, een zeer vergevorderde staar
met een ondoorzichtige ooglens, forse troebelingen of
een bloeding in het glasachtig lichaam.
•
Bij afwijkingen die wel zichtbaar zijn in het oog, maar
waarbij de oogarts met behulp van de echo kan
vaststellen uit welke weefsels het bestaat en hoe groot
het is, bijvoorbeeld bij gezwellen van het vaat- of
netvlies.
•
Bij afwijkingen in de oogkas: bijvoorbeeld bij zwelling
van de oogspieren of de harde oogrok die kunnen
voorkomen bij schildklierafwijkingen.
•
Bij het beoordelen van bloedvaten in de oogkas.
3
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder vragen hebben dan kunt
u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde in Velp:
Rijnstate polikliniek Oogheelkunde, 4e etage
President Kennedylaan 100
6883 AZ Velp
Tel. 088-005 5022
Bovenstaand telefoonnummer geldt ook voor patiënten uit
Rijnstate Arnhem, Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar, Rijnstate
Arnhem-Zuid en Rijnstate Dieren.
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl
Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
078862/2011-07 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2011
Kijk voor meer informatie op www.rijnstate.nl
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards