Therapie met UVB-licht

advertisement
Therapie met UVB-licht
In overleg met uw arts heeft u besloten om een behandeling met ultraviolet
licht te ondergaan op de polikliniek Dermatologie. In deze folder vindt u
informatie over het verloop van de behandeling.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Het gunstige effect van zonlicht op verschillende huidziekten is grotendeels
toe te schrijven aan een bepaald deel uit het zonlicht, ultraviolet-licht (UV). De
dermatoloog zal uw huid behandelen met dat deel van het UV-spectrum dat
het meest optimaal is: ultraviolet-B-licht (UVB).
De resultaten van lichttherapie zijn het best als de behandeling met regelmaat
en een paar maal per week plaatsvindt. Als de huid-afwijkingen tot rust
komen, zal de dermatoloog de behandeling meestal stopzetten. Een enkele
keer zal de arts u adviseren om nog één keer per week of per twee weken een
‘onderhoudsbehandeling’ te ondergaan.
Instructies
•
•
•
Geef aan uw behandelend arts door welke geneesmiddelen u
gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk in combinatie
met UV-licht ongewenste bijwerkingen geven.
In de weken dat u lichtbehandeling krijgt, mag u niet zonnebaden en
ook geen zonnebank gebruiken. Extra blootstelling aan (zon)licht kan
het opbouwschema van de belichting verstoren.
Gebruik geen zalven kort voor de lichtbehandeling
Behandeling
Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een bril op om de ogen te
beschermen. U draagt deze tijdens de belichting. Hierbij staat u in een cabine
waar uw lichaam met UVB wordt belicht. Als u geen huidafwijkingen heeft op
de billen of in de liesstreek, mag u uw onderbroek aanhouden. Dat moet u dan
wel consequent volhouden, en elke keer dezelfde soort onderbroek dragen.
Dit om verbranding later tijdens de behandeling te voorkomen. Als u alleen
afwijkingen heeft aan de handen/ voeten, dan vindt de belichting plaats in een
2
Therapie met UVB licht
kleine hand-/voetcabine.
De behandeling vindt meerdere keren per week plaats, waarbij de specialist
de belichtingstijd elke keer iets langer zal maken. In totaal zal de behandeling
tussen de zes tot twaalf weken duren.
Zwangerschap en borstvoeding
Behandeling met UV licht is niet schadelijk als u zwanger bent of borstvoeding
geeft. De therapie kan in deze situaties gewoon doorgaan.
Bijwerkingen
Als gevolg van de UVB-lichtbehandeling kunnen bepaalde bijwerkingen
ontstaan.
•
Net als bij gewoon zonlicht kunnen er soms verschijnselen van lichte
verbranding optreden. Geef verbrandingsverschijnselen altijd door
aan uw specialist. Uw arts kan dan de belichtingstijd aanpassen.
•
Langdurige blootstelling van de huid aan zonlicht (zoals bijvoorbeeld
bij mensen die veel buitenwerk verrichten, in de tropen hebben
gewoond of van zonvakanties houden) heeft een versnelde
veroudering van de huid tot gevolg. Het geeft ook een iets verhoogde
kans op het ontwikkelen van doorgaans relatief onschuldige
huidtumoren in de loop der jaren. Ook lichttherapie draagt bij aan de
veroudering van de huid.
3
Vragen
Wanneer u vóór of tijdens de behandeling nog vragen heeft, zal uw arts of de
assistente deze graag beantwoorden.
Telefoonnummers
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E [email protected]
www.rijnstate.nl
Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
021886/2013-04 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2013
Polikliniek Dermatologie Rijnstate: 088 – 005 51 70
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards