Rijnstate voor kind- en jeugd

advertisement
Rijnstate voor
kind- en jeugd­
psychologie
In het kader van de transitie van de jeugdzorg valt bepaalde kind- en jeugdpsychologie buiten de somatische zorg. Om ervoor te zorgen dat kinderen
en jongeren hierdoor niet tussen wal en schip vallen en behandeltrajecten
snel en gestroomlijnd kunnen doorlopen, biedt Rijnstate haar hulp aan.
Rijnstate voor kind- en jeugdpsychologie
De vakgroep Medische psychologie van
Rijnstate onderzoekt de relatie tussen
lichamelijke klachten en de psychische
gevolgen ervan en behandelt deze gevolgen.
De medisch psychologen werken nauw samen
met andere specialisten binnen het ziekenhuis.
Binnen de vakgroep zijn drie BIG-geregistreerde
psychologen Kind & jeugd werkzaam, die
specifieke expertise hebben in de zorg voor
kinderen en jongeren met onbegrepen
lichamelijke klachten.
tussen denken, voelen en doen en om het
schoolse en sociale leven te herstellen. De
behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, hypnose of EMDR.
Ons aanbod:
3. Groepstraining voor kinderen met een
ernstig/chronisch zieke ouder
Daarnaast biedt de vakgroep Medische
psychologie groepstraining voor kinderen
met een ernstig zieke ouder. Als een ouder
een ernstige ziekte heeft, heeft dit natuurlijk
ook impact op de kinderen. Kinderen met een
ernstig zieke ouder hebben vaak internaliserende gedragsproblemen, zoals somberheid,
teruggetrokken gedrag en lichamelijke
klachten. Ook zijn ze vaak opstandig en functioneren ze minder goed op school. Rijnstate biedt
een groepstraining van 5 bijeenkomsten voor
kinderen van 8 tot 12 jaar oud. In de training
wisselen de leeftijdgenoten ervaringen uit en
leren ze om te gaan met moeilijke momenten.
1. Behandeling bij onbegrepen
lichamelijke klachten
Soms hebben kinderen en jongeren klachten
die onvoldoende somatisch verklaard kunnen
worden. Deze klachten kunnen ontstaan door
een trauma, maar niet altijd is een duidelijke
oorzaak aan te wijzen. Kinderen kunnen
ernstige belemmeringen ervaren in hun ontwikkeling. Zij kunnen last hebben van buikpijn,
hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en
duizeligheid. Door deze klachten gaan zij vaak
niet meer naar school, hebben minder sociale
contacten, ervaren stemming- en angstklachten en bewegen minder vaak. De vakgroep
Medische psychologie van Rijnstate richt zich
bij de behandeling op het optimaliseren van de
omstandigheden om het herstel van de lichamelijke klachten mogelijk te maken. Hierbij
worden zowel kind als ouders betrokken. Bij
deze behandeling gaat de psycholoog, na een
uitgebreide intake door kinderarts, jeugdarts of
huisarts, één op één met het kind of de jongere
aan de slag. De psycholoog leert het kind of
de jongere vaardigheden om de klachten te
kunnen beïnvloeden, om de relatie te zoeken
2. Begeleiding van kinderen met ADHD
De psychologen van Rijnstate bieden ook
consultatie bij gedragsproblematiek. Voor
kinderen met ADHD, die vastlopen op school
of in hun thuisomgeving, kunnen de medisch
psychologen helpen met het geven van advies
en aanvullende diagnostiek.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over wat de vakgroep
Medische psychologie van Rijnstate voor u kan
betekenen? Neem dan gerust contact op met
de afdeling Medische Psychologie.
Rijnstate Arnhem, tel. 088 - 005 7761
Rijnstate Zevenaar, tel. 088 - 005 9544
www.rijnstate.nl/medischepsychologie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards