Stress echocardiografie

advertisement
Stress echocardiografie
U heeft in overleg met uw arts besloten dat u binnenkort een onderzoek krijgt
van uw hart, genaamd ‘stress echocardiografie’. In deze folder leest u meer over
de gang van zaken tijdens het onderzoek.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Stress echocardiografie
Een echocardiografie is een echo, waarbij bewegende beelden worden
verkregen van het hart en de hartkleppen. Dit is vergelijkbaar met een echo bij
zwangere vrouwen. Bij een stress-echo wordt de werking van de hartspier bij
inspanning onderzocht. Hiervoor wordt de hartslag versneld met behulp van
het middel Dobutamine. U krijgt dit via een infuus toegediend. De inspanning
wordt nagebootst: uw hartslag versnelt, terwijl u rustig op de onderzoeksbank
ligt. Dit kan een vreemde ervaring zijn.
Waar u rekening mee moet houden voor het onderzoek:
•
Het is gebruikelijk om op de dag van het onderzoek ‘s morgens geen
Bètablokker (bv Metoprolol, Bisoprolol ) in te nemen. Soms moet u al
de dag voor het onderzoek met dit medicijn stoppen. Indien u deze
medicatie gebruikt, behoort uw cardioloog de details over dit stoppen
met u door te nemen. Het kan zijn dat dit niet met u is besproken.
In dat geval neemt u alleen de ochtend van het onderzoek geen
Bètablokker in. Na het onderzoek mag u deze weer gewoon door
gebruiken.
•
Zorg dat u voor het onderzoek normaal gegeten heeft.
•
Zorg ervoor dat u na het onderzoek niet zelf naar huis hoeft te rijden.
Kom met begeleiding, of met het openbaar vervoer.
Gang van zaken
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Hartfunctie.
Een echolaborant komt u ophalen uit de wachtkamer. Hij/zij zal u vragen uw
bovenlichaam te ontbloten en op de onderzoeksbank te gaan liggen. Eerst
wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt, wordt de bloeddruk gemeten en worden
echobeelden in rust gemaakt. De laborant brengt een infuusnaaldje in en sluit
dit aan op de infuuspomp.
Vervolgens wordt Dobutamine via de infuuspomp toegediend. De dosis wordt
in stappen omhoog gebracht, totdat uw maximale hartfrequentie is bereikt.
2
Stress echocardiografie
Dit duurt 15-20 minuten. Ondertussen worden echobeelden gemaakt en uw
bloeddruk regelmatig gecontroleerd. De laborant vraagt u naar eventuele
klachten. Het hartritme (ECG) wordt voortdurend op een monitor in de gaten
gehouden.
Mocht u tijdens het onderzoek klachten krijgen (zoals druk of pijn op de borst,
rillingen en hartkloppingen), meld dit dan aan de laborant. Het onderzoek
duurt, samen met de voorbereidingen, ongeveer 45 minuten.
Complicaties, bijwerkingen en nazorg
Tijdens het onderzoek is het mogelijk dat u klachten krijgt, zoals;
hartkloppingen, druk of pijn op de borst, stijging of daling van de bloeddruk,
misselijkheid of hoofdpijn. Meld deze klachten altijd aan de laborant. Deze
klachten worden meestal veroorzaakt door de toegediende Dobutamine. Het
stoppen van het infuus laat de klachten doorgaans snel verdwijnen.
U kunt zich in de uren na het onderzoek nog wat moe voelen. Het is daarom
af te raden om zelf naar huis te rijden. U blijft na het onderzoek nog ongeveer
tien minuten in de wachtkamer om uit te rusten. Daarna kunt u weer naar huis.
Uitslag
Bij het onderzoek is een cardioloog aanwezig. Deze neemt de voorlopige
uitslag met u door. Tijdens het eerstvolgende bezoek aan de polikliniek neemt
uw eigen cardioloog de onderzoeksresultaten met u door.
3
Waar
Een echocardiografie vindt plaats op de afdeling Hartfunctie van locatie
Rijnstate Arnhem, route 16.
Verhinderd
Als u niet op uw afspraak kunt komen, laat dit ons dan zo vroeg mogelijk, maar
tenminste 24 uur van tevoren weten.
Vragen
Het is altijd mogelijk om voor of na het onderzoek vragen te stellen. Mocht
u thuis nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Hartfunctie. De medewerkers staan u graag te woord.
Telefoonnummer
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E [email protected]
www.rijnstate.nl
Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
059403/2014-05 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2014
Rijnstate Arnhem, afdeling Hartfunctie (route 16): 088 - 005 77 89
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards