Spataderen verwijderen volgens Mullerbehandeling

advertisement
Spataderen
verwijderen volgens
Mullerbehandeling
In overleg met uw behandelend arts hebt u besloten tot het laten weghalen
van spataderen volgens de Mullerbehandeling. In deze folder vindt u hierover
meer informatie.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Mullerbehandeling
Spataderen kunnen op verschillende manieren worden verwijderd. Eén
daarvan is de Mullerbehandeling. Hierbij worden spataderen poliklinisch
onder lokale verdoving met kleine ‘haaknaaldjes’ verwijderd. De behandeling is
genoemd naar de Zwitserse dermatoloog Robbert Muller die de techniek in de
jaren vijftig ontwikkelde.
Voorbereiding
•
•
•
•
Gebruik op de dag van de behandeling géén crèmes, lotions of
badolie in verband met de pleisters die direct na de behandeling op
uw benen worden geplakt.
Zorg ervoor dat u ruimzittende kleding en schoeisel draagt in verband
met het verband dat u na de behandeling om uw been krijgt.
Voor de behandeling wordt uw been onthaard. U kunt dit ook thuis
zelf doen.
Wanneer zowel uw boven- als onderbeen wordt behandeld, kunt
u uw been na de behandeling door het strakke verband moeilijk
buigen. Daarom wordt u geadviseerd om na de behandeling niet zelf
naar huis te rijden. Zorg ervoor dat iemand u begeleidt of u na de
behandeling komt ophalen.
De behandeling
Eerst wordt de te verwijderen spatader afgetekend op uw been. Daarna gaat
u liggen op de onderzoekstafel. De huid wordt op verschillende plaatsen
verdoofd omdat er kleine sneetjes (twee tot drie millimeter) worden gemaakt
op de plaatsen waar de spatader zit. Het te behandelen gebied wordt
gedesinfecteerd en met steriele doeken afgeplakt. Vervolgens word de
spatader met een klein ‘haaknaaldje’ verwijderd. Omdat de huid verdoofd
2
Spataderen verwijderen volgens Mullerbehandeling
is, doet het weghalen geen pijn. Wanneer er extra zijtakken van de spatader
worden meegenomen, wordt de huid op die plaats alsnog verdoofd.
Na de behandeling worden de sneetjes gesloten met hechtstrips en wordt het
behandelde been verbonden. Dit verband blijft tien dagen zitten. Na vijf tot
zeven dagen hebt u een afspraak voor een verbandwissel. In enkele gevallen
krijgt u in plaats van verband een elastische kous aan. De ingreep duurt
ongeveer 20 tot 40 minuten.
Na de behandeling
De middag en/of avond na de behandeling moet u het rustig aan doen en het
behandelde been hoog houden. U mag wel lopen voor kleine activiteiten in
huis. De volgende dag kunt u uw normale werkzaamheden hervatten. Mocht
uw been na de behandeling wat pijnlijk zijn dan kunt u een paracetamol 500
mg innemen. Het kan zijn dat u moet wennen aan het strak zittende verband.
Houd er verder bij douchen rekening mee dat het verband niet nat mag
worden.
Complicaties
Complicaties doen zich zelden voor. Soms ontstaat er na de behandeling een
bloeduitstorting of hebt u tijdelijk last van een doof gevoel in het behandelde
gebied.
Controle
Als verdere behandeling niet nodig is, komt u na ongeveer zes weken voor
controle. U maakt deze afspraak bij het verlaten van de polikliniek.
3
Vragen
Bij vragen of ongerustheid kunt u contact opnemen met de polikliniek
Dermatologie.
Telefoonnummer
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl
Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
055505/2011-07 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2011
Polikliniek Dermatologie, Rijnstate Velp: 088 – 005 51 70
Download
Random flashcards
Create flashcards